Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

jfegl 95, HEOL FAWR, PORTHMADOG. W. H. ROWE, Masnachydd mewn Cerddoriaeth ac tierynau < Cerdd o bob natur. Dewisiad rhagorol bob amser ar law o PIANOS, ORCANS, HARMONIUMS- Violins, Auto-Harps, Gramophones, Srapliopliones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS.ilr Phonographs a'r Gramophones. PERDONEGAU I'W LLOGI AR DELERAU EHESYMOL. Sefydlwyd dros 26 Mlynedd. Messrs EBWAEDS & WILLIAMS _,4 DENTAL CO., LTD., BODCWYNEDD PORTM ADOC. A ddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rbpolaidd a'r Lleoedd canlynol Blaenau Ffestiniog.—Bob Dydd LInn o 12 hyd 6, ac hefyd pob Dydd Iau o 3 hyd 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws nesaf i Maenofferen HoteL Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair) yn nhy MRI. DAVID JONES & Son, Station Bead (gyferbyn a Boars Head), o n hyd 6. Pv. IIheli-Bob Dydd Mercher yn nhy MR. ROBERTS, Chemist, o II hyd 4. Criccleth-Bob Dydd Mercher yn nhy MRS. DAVIES, Llys Caradog. High Street, o 4-30 hyd T. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos Bala-Bob Sadwro a phob Ffair yn nhy MR. DAVID JONES, Saddler, Tegid Street, o II hyd 4. JELHYBUBB I'B CYHOEDD. Mae Ga H. THOMAS. Plumber & Gasfitter, I" (Gynt Dolgarregddu), wedi symnd 5, CHURCH STREET, (Late Sub. Post Office). A ddymuna hysbysu ei fod yn cadw pob math o Ironmongery. Yn cynwys:—Mangles, o JB2 5s i fynu. Sospeni. Tegellan- Brushes, &c., yr oil am brisiau gonest a rhesymol. Gofran. Caniau Llefrith. Ystenau, a phob Llestr at drin Llaeth a Menyn. Gwneir pob Llestri Alcan at archeb yn y lie. Gwaith Plumber yn ei holl Ganghenau. Gosodir Pibellau Nwy a Dwfr poeth ac oer hefyd Water Closets, Baths, Lavatories, &c., a sicrheir gwaith da gan ddwylaw medrus a phrofiadol. Dymuna hefyd ddiolch i'w gwsmeriaid lluosog am eu cynorthwy caredig yn y gorpnenol, a bwriada wneyd ei oreu i'w boddio yn y dyfodol fel o'r blaen, gan ddisgwyl am barhad o'u cefnogaeth. gRhoddir Estimates am waith yn mhob un o'r Canwhenau a enwyd. Cofiweh y Cyfeiriad Newydd :— 1 G H. THOMAS, 5, Church Street, Blaenau Ffestiniog. £10 0 WOBR. RHODDIR Y WOBR UCHOD ) I UNRHYW BERSON a chanddo BAR 0 ESGIDIAU Nas Gellir eu Trwsio GAN WILLIAM HUGHES, Y TRWSIWR ESGIDIAU ENWOCAF YR ARDALOEDD. Anfonwch hwy i^ i 14, WATLING STREET, > LLANBWST. MB, OWEN, L.D.S., E,C,S, (LONDON) DENTIST, Llys Dorfil, New Market Sq. BLAENAU FFESTINIOG, Gellir ei weled yn- Blaenau Ffestinlog. Bob dydd LLUN a Dydd IAU, o 9 y boreu hyd 8 yr hwyr. Lianrwst-Bob Dydd MAWRTH a dydd MERCHER, o 11 hyd 4, yn BANK VIEW, Station Road. Trawsfynydd—y Dydd Mercher cyntaf a'r trydydd o bob mis, o IS hyd 3 yn MONA HousE. Portmadoc-Bcb Dydd Gwener 0 11 hyd 5 yr MORRIS TEMPERANCB HOTEL, 106, High Street. Sa la-Bob Dydd Sadwrn a diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 yn MANCHESTER HousB, High Street Artificial Limbs and SURGICAL INSTRUMENTS, !!<. TRUSSES,  ""? ??' ll  Knee Caps, < j?? Ladies' & Gent's W?L ?BELTS, j~g n ? N Made upon an Improved ? jjj Yjl j Principle. :g 1J ELASTIC STOCKINGS Spring Other Crutches. Surgical Aids. GEORGE BOX, Maker, 144 & 146, Oxford Road, C-on-M., Manchester. Telephone No. 24X. Dymuna Mr. G. Jones Roberts, F.R.C.V.S., VETERINARY SURGEON, WLLHELI, Hyspysu ei fod wedi AGOR CANGHEN yn PENRHYNDEUDRAETH. o dan ofal MR. HOWARD JONES, M.R.C.V.S., F.V.M.A. (Lond.), ac y bydd yn galw yn Masnachdy Mr. J. LLOYD JONES, Chemist, BI. Ffestiniog, bob IPRYDNA WN SADWRN, o 12 lhyd 4 o'r gloch. 14 0" IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c. HUGHES BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cement At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Telegrams ;-11 HUGHES BROS," Portmado AddressYNYSTOWYN, Portmadoc. At Ardalwyr BI. Ffestiniog. Dymuna William Williams, Joiner, 1. Fair View, Maenofferen, (yr hwn fu yn ngwasanaeth Mi. David Jones Builder, am flynyddau), wneyd yn hysbys ei fod wedi dechreu Busnes ar gyfrifoldeb ei hun. Y mae wedi cael profiad helaeth, a sicrha waith da a gonest am bris rhesymol. Ymgymerir a phob math o waith Saer. Adgyweirir a hen Ddodrefn, pa rai sydd a galw mawr am danynt y dydd- iau hYll. Cofiwch y Cyfeiriad—1, Fair View Maenofferen, Blaenau Ffestiniog. 4b6 The OUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau Festiniog to all parts ot AMERICA, CANADA, &c. For further information apply to- Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, BlaenauFejtiniog, Adgyfnerthydd Digyifelyb Thomas' "M.P." Emulsion. Cynwysa y feddyginiaeth ragorol hon holl elfenau maethlon Cod Liver Oil yn y ffurfiau hawddaf i'w cymeryd a hawddaf i'w treulio ynghyda holl rinweddau cryfhaol ac adfywiol Hypophosphites of Lime and Soda. Nid oes feddyginaeth well yn bosibl ar gyfer plant gwanaidd a nychlyd. Cyn- yrcha waed da a chyfoethog; cryfha y gewynau a'r aelodau, a gwisga y corph eiddil yn fuan a chnawd iach ahardd. Y mae yr un mor lesol hefyd i rai mewn oed. Trwy ei ddefnyddlo yn gyson, amddiffynir y cyfansoddiad rhag ymosodiadau y darfod- edigaeth. bronchitis, ac\Asthma. Y mae o fuddioldbb dnrhaethol tuag at wella hen beswch ac anwyd. Gwerthir mewn potelau Is lie., a 2s 6c, yr un hefyd potelau cyfaddas ar gyfer teulu 5s. Mynwch botelaid heddyw ond mynweh hefyd gael THOMAS' "M.P" EMULSION, gwrthodwch bob un arall. Anfonwch am Sample rhad at y gwneuthur- wyr L. E. Thomas, & Co., 43 Edge Lane, Liverpool. Os byddwch yn ffaelu ei gael gan eich Fferyllydd (Chemist) gadewch i ni wybod, ac anfonwn botelaid i chwi yn rhad ac am ddim. Special agent for Llanrwst and district—EVAN EVANS, Dispensing Chemist, The Square' Llanrwst. Drigolion Blaenau a'r Amgylchoedd. Dymuna John Elias Jones, Tailor, &c., hysbysu yr ardal fod ganddo gyflawnder mewn Stock o Frethynau o bob math. Suitiau campus wedi ei gwneyd ar y prem- ises o 30s i fyry. Suitiau o Blue Serges, fast colour, o 40s i fyny. Serges, Vicunas, Black Twill, Homespuns, Cheviots, Fancy Worsteds mewn amryw- iaeth mawr. Irish & Scotch Tweeds. West of England Hairlines i wneyd Trowsusau. Cyflawnder o Frethynau Duon da at Mournings mewn Stock bob amser, a gellir eu cael ar fvr rybudd. Dillad Gwiith yn gryf a da fel arferol. Dalier Sylw,—LADIES' COSTUMES made in all Styles. Fit Style and Form guar- anttee. Gwneir Brethynau, dim gwahaniaeth lIe y prynwyd hwynt. Fancy Vestings o bob math. MR. ARTHUR PENRHYN of the leading Practices and Dental Hospitals of England and Scotland. SPECIALIST in all up-to-date dental operations. Painless extractions. Artificial Teeth in Gold and Vulcanite. Fillings in Gold, Platinum and Cement. All at lowest possible charges ADVICE FREE. Hours 9 to 8 DAILY at 4, Wynne's Road, BLAENAU FESTINIOG. BRYSIWCH 1 geisio potelaid gan y Fferyllydd nesaf atoch, IH cyn i'r Anwyd fyned yn waeth. Cofiweh. IB COUGH MIXTUREI HUGH DAVIES, MachynUeth. 13hc. a 2s. 9c. y hotel. H  DAVIES'S COUGH MIXTURE H DAVIES'S COUGH MIXTURE  DAVIES'S COUGH MIXTURE a DAVIES'S COUGH MIXTURE N DAVIES'S COUGH MIXTURE I DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beswch, ■ Anwyd, HB Asthma, B Bronchittiis. I Pas. Crygni, N Influenza. M Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad nniongyrchol yn rhyddhan y Phlegm, yn clirio y llais, yn cynhesu ac yn cryfiian y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau anwyd a pheswcii ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S OOUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwylderan y gwddf a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. DAVIESS j TONIC ANTJBILIQUS PILLS ydyw y rhai mwyaf diogel at Rwymedd; gweithient vn esmwyth, yn sier. ac heb boen. Os ydych yn methu gweithio, methn bwyta, methn treniio bwyd, poen yn y cefn, poen yn yr ystnmog, bias drwg ar y genan, yn ddiysbryd a digalon, cymerwch dose o'r Pilla yma bob yn ail nos. Diogel i bob oed a rhyw. 13ic y bocs gan bob Druggist.-HUGH DAVIES, Chemist, Machyn- lleth. U SARZINEBLOOD — —— MIXTURE. ORON IAOH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y C??4? Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhan. a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, feI yr Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa. pimples, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod, etc., yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynweh botel- aid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch. Is lie, a 2s 6c y botel, nen gyda 3c at udiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog- MR. HUGH D AVIES, Chemist, Machynlleth. ——) n GWNEWCH FEL HYN. Cyn prynu unrhyw Offeryn Cerdd o unrhyw fath anfonwch attaf am Catalogue, a cewch weled nas gallwch brynu yn well mewn unrhyw fan. Cymeraf Hen Offerynau yn rhan- dAl am rai Newyddion, a rhoddaf y pris goreu am danynt. Telerau goreu sydd bosibl. J. BOLLOTEN, NCDT 3 CARLTON DEPT. 3. HOUSE, l..J BANGOR. R. W. "Ty a'i glod ar dant gwledydd, Tro i fewn-dy gartre' fydd." -:0:- GORPHWYSFA9 HARLECH. C.T.C. QUARTERS. PRIVATE and COMMERCIAL HOTEL GOOD ACCOMMODATION FOR CYCLISTS, TOURIST, &c. APARTMENTS. f E. ELLIS, Proprietor. COMFORTABLE APARTMENTS. LLETY CYSURUS AR Delerau Rhesymol. Yn un o'r rhanau mwyaf dymunol yn y Dref. Mrs. G. ROBERTS, Bryn Castell, Trefriw.