Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

I Argiwyddes Warwicka'r Sosialwyr.…

I Penrhyndeudraeth.-I

IDonioldeb uwchben y Bit Addysg.…

Marwolaeth Mr. William Williams,…

1-- -Arwerthiant Taiycafn.I

Beddgelert. I

DAEARGRYN -YN -CALIFORNIA.…

Marwolaeth Mrs Roberts, Plasmeini,…

Family Notices

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL I

Dinystr San Francisco. !

Etholiad Eifion.

I Gwaeiedd Syr Horatio Lloyd.…

IHau'r Gwynt.

News
Cite
Share

Hau'r Gwynt. Mae Esgobion Eglwys Loegr wrthi yn hai-i- gwyi-it wrth eu hewyllys, fel rhai heb wybod fod y rhai a wnant hyny yn gor- fod medi'r corwynt." Gydag ychydig eithriadau, maent yn rhoddi mynegiad i'w teimladau digofus mewn iaith gref dros ben Rhaid eu bod yn treulio rhan helaeth o'u hamser i droi dalenau geirlyfr am ansodd- eiriau digon cryfion i osod allan wir natur y Mesur Addysg. O'r braidd yr oedd y wlad yn gwybod y gallai y gwyr urddasol a eis teddent ar y fame esgobol ymysgwyd a gwneyd cyffro. Maent o'r hyn lleiaf yn gallu cyffroi eu hunain a'u gilydd amser a ddengys faint o allu sydd ganddynt i gyffroi pobl eraill. Rhaid i ni ddywedyd y buasem yn disgwyl i wyr o'u safle hwy ddangos mwy o ddoethinob a phwyll, a Ilai o dymer ddrwg a nwyd. Prin mae'r Catecism yn werth i Esgob wneyd ei hun yn gyff gwawd rhai, ac wrthrych tosturi- eraill er ei fwyn. Mae am- bell un ohonynt yn gweled hyn ac yn ceisio dysgu doethineb iddynt. Er engraipht, ys- grifenodd Esgob Croydon i'r Times lythyr yn yr hwn y dywed ei fod bob amser wedi cael Anghydffurfwyr mor onest, a theg, a cydwybodol a phobl yr Eglwys, a'i fod yn argyhoeddedig na fynent er dim wneyd cam neu anghyfiawnder a'r Eglwys." Nid yw mwy nag esgobion eraill yn cymeradwyo y mesur, ond nid yw yn ei felldithio drwyddo draw. Cred y gellir ei wella mewn ffordd a'i gwna yn bosibl i Eglwyswyr ei dderbyn. Ysgrifena Dr. Ridgeway, Deon Carlisle, i'r un papyr lythyr yn yr hwn y gwna rywbeth tebyg i geryddu y fainc esgobol am eu brys .Jb b u' h b yn anog Eglwyswyr i wrthwynebu y mesur heb betrusder." Heblaw hyny, gwna dipyn o wawd o'r iaith eithafol mae llawer o'i uwchafiaid yn ei harfer ar hyn o bryd. Cyn belled ag y mae a wnelom ni a'r mater, yr ydym yn fwy na boddlon iddynt barhau i roaio'r ffordd y maent wedi dechreu ei rhodio. Gwyddom beth fydd y diwedd. I'r mesur y llwyddant i gynhyrfu a chyffroi a chamarwain eu praidd," i'r mesur hwnw y prysurant ddyfodiad diwedd ag y byddai yn rhaid i ni amgen aros am dano am nid ychydig o flynyddoedd. Diwedd y cwrs y maent yn ei gymcryd fydd nid cadw'r Cat- ecisrc., yii yr ?,sl,oli?): oiicl c,?,ti B?, b l allai-, o ecism yn yr ysgolion ond G¡ U y 8elb! allan o

Y Pabyddion yn Yingynghori.

Gwadu haeriad Mr. Keir Hardie.I

I Cyfarfyddiad y Senedd.

I Aberystwyth yn erbyn y Bala…