Hide Articles List

19 articles on this Page

I Argiwyddes Warwicka'r Sosialwyr.…

I Penrhyndeudraeth.-I

IDonioldeb uwchben y Bit Addysg.…

Marwolaeth Mr. William Williams,…

1-- -Arwerthiant Taiycafn.I

Beddgelert. I

DAEARGRYN -YN -CALIFORNIA.…

Marwolaeth Mrs Roberts, Plasmeini,…

Family Notices

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL I

Dinystr San Francisco. !

News
Cite
Share

Dinystr San Francisco. Er nad yw yr holl ddinas wedi ei dinystro, golyga'r adroddiadau a gyhoeddir i fod dwy ran o dair o honi yn bentvvr o adfeilion. Effaith anuniongyrchol yn hytrach nag uniongyrchol y ddaeargryn ydyw hyny. Dinystrwyd yr adeiladau gan mwyafnid trwy gael eu dymchwel gan yr ysgytiad ond tnvy gael eu llosgi gan dan a gyneuwyd ac a ymledodd gyda nerth an-wrthwynebadwy a chyflymdra ofnadwy. Nid oes neb yn gwybod beth yw nifer y rhai gollasant eu bywyd. Un adeg amcan-gyfrifid fod eu nifer yn 5000 erbyn mae'n lied sicr, goreu'r modd, nad yw haner hyny. Barna treng- holydd y ddinas eu bod yn rhifo tua mil. Prin mae'n rhaid dy\\edyd fod miloedd lawer o'r rhai a ddiangasant wedi colli eu holl eiddo, ac yn awr yn ddigartref. Pan wybu yr Arglwydd Roosevellt fod yn Mhrydain Fawr a rhai gwlcdydd eraill drefniadau yn cael eu gwneyd i estyn cymorth i'r trueiniaid, gwnaeth yn hysbys ei fod (tra yn gwerthfawrogi hyd yr eithaf y cydyrndeimlad caredig oedd yn cael ei ddangos) yn cyfrif nad oedd angen cymorth neb o'r tu allan 'r Unol Dalaethau. Ei farn ydyw y dylai pobl yr Unol Dalaethau eu hunain estvn cvmorth rheidiol ac v mae'n teimlo yn sicr y gwnant hyny hefyd. Dywedir na fydd i'r Cwrniii Vswli-iol fanteisio ar yr adran sydd yn eu polisiau yn 01 yr hon nid ydynt yn gyfrifol am niwed a wneir i eiddo a gollir mewn canlyniad i ddaeargryn. Eisoes mae pris cyfranddalau yr holl Gwmniau Yswiriol yno, a iiawer o Gwmniau yn y wlad hon, wedi gostwng yn fawr. Yn wir, cyfrifwn eu bed mewn Uawe" o achosion, wedi gostwng yn afresymol. i Bydd i rywrai elwa ar beth fel hyn. Ceir I prawf o yni yr Americaniaid yn v ffaith eu bod eisoes yn hwylio fati i ail-adeiladu y ddinas, ac \n dywedyd y bydd y ddinas newydd yn rhagori yn anrhaethel ar yr hen.

Etholiad Eifion.

I Gwaeiedd Syr Horatio Lloyd.…

IHau'r Gwynt.

Y Pabyddion yn Yingynghori.

Gwadu haeriad Mr. Keir Hardie.I

I Cyfarfyddiad y Senedd.

I Aberystwyth yn erbyn y Bala…