Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

I Argiwyddes Warwicka'r Sosialwyr.…

News
Cite
Share

Argiwyddes Warwicka'r Sosialwyr. I Gwyr pawb fod Arglwyddes Warwick yn cytuno i fesur helaeth a'r Sosialwyr. Yn ddiweddar rhoddwyd gair allan eu bod wedi gwerthu llawer a'i gemau er mwyn gallu estyn cymorth arianol iddynt i ddwyn allan ymgeiswyr yn ystod yr etholiad diweddaf. Pe gwnaethai hyny, mater iddi hi ac nid i neb arall fuasai, feddyliem ni. Boed hyny fel y bo, mae'n hysbys bellach mai Z6500 oedd y swm a roddodd iddynt. Ac yr oedd yn swm sylweddol hefyd-yn ddigon i ddangos ei bod yn cytuno a'r Sosialwyr nid ar air ac ar dafod, ond a gweithred a gwirionedd. Nid oedd fodd I bynag, yn swm a alwodd am iddi werthu ei gemau fel y gallai ei gael i'w roddi, Dengys rhai duedd i gymeryd yn vsgafn ei chyfathrach air Sosialwyr; credwn eu bod ii'w beio am hyny. Mae'r daioni a wna yr Arglwyddes garedig yn y gwahanol gymydogaeth ag y mae cysylltiad rhynddi a hwy yn profi fod I ynddi awydd gref i wellha cyflwr cymdeith- asol a moesol y bob!, ac mae ei hyrndrechion i wneyd hyny yn raeddll c'od ac yn hawlio iddi hithau barch. Da y gwna llawer o bendefigesau i ddilyn ei hesiampl. Felly caent a gwnaent fwy o les nag y maent yn ei gael nac yn ei wneyd.

I Penrhyndeudraeth.-I

IDonioldeb uwchben y Bit Addysg.…

Marwolaeth Mr. William Williams,…

1-- -Arwerthiant Taiycafn.I

Beddgelert. I

DAEARGRYN -YN -CALIFORNIA.…

Marwolaeth Mrs Roberts, Plasmeini,…

Family Notices

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL I

Dinystr San Francisco. !

Etholiad Eifion.

I Gwaeiedd Syr Horatio Lloyd.…

IHau'r Gwynt.

Y Pabyddion yn Yingynghori.

Gwadu haeriad Mr. Keir Hardie.I

I Cyfarfyddiad y Senedd.

I Aberystwyth yn erbyn y Bala…