Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

NOD/ON OYR CYLCH.

Cynghor Dosbarth Glaslyn.…

-Cyngor Dosbarth Deudraeth.-I

Cicio am y Gwpan Genedlaethol.…

Bwrdd Gwarcheidwaid Penrhyndeudraeth.

PENILLION COFFA I

LLONGYFARCHIAD

Can' Mil o Bunau i Grydd Tlawd.

Gwario Arian y Cyhoedd o dan…

TREFN OEDFAON Y SUL

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TREFN OEDFAON Y SUL Y METHODISTIAID. BF-TH ESDA .-Parch. J. Qwen, M.A. Bowydd. BOWYDD—Parch. G. C. Roberts, Llanllyfni. F-NGEDI.-Parch. J. Foulkes Ellis, Corris. GARREGDDU.—Parch. J. R. Jones, Peniel. MAENOFFEREN.—Parch. D. Hoskins, M.A. PENIEL. Parch. T. J. James, Penmachno. RHIw-Parch. Theophilus Lewis, Dolgellau. TABERNACL.— Parch John Owen, M.A., Criccieth. TANYGRISIAU.-Parch. D. J. Lewis, B.A., Llandudno. SEISNIG (ENGLISH CHAPEL).—Rev. Hugh Ellis, Maentwrog. YR ANNIBYNWYR. BIETI-IANIA.-Parch. J. Rhydwen Parry. BETHEL.—Parch. R. Talfor Phillips. BRYNBOWYDD.—Parch. George Davies, B.A. CARMEL.—Parch. John Hughes. HYFRYDFA.—Parch. J. W. Davies. JERUSALEM.—Parch. Ben Morris, Pontyberen. SALEM.—Parch. Y WESLEYAID. EBENEZER.-—■ Parch, T. Gwilym Roberts, B.A., Dinas Mawddwy. DISGWYLFA.—10, Parch. R. Morton Roberts: 6, Parch- D. D. Jones. FFESTINIOG.-IO, Mr. W. J. Roberts, Cwm; » 6. Parch, R. Morton Roberts. SOAR, RHIW.—10, Parch. D. D. Jones, 6, Mr. W. J. Roberts, Cwm. TANYGRISIAU.—10, Mr. R. H. Pritchard; 6, Mri. A. Griffith a E. R. Evarts. Y BEDYDDWYR. CALFARIA—Parch E. Cefni Jones. CAERSALEM.—Mr John Griffith (leu.), Traws- fynydd. MORIAH.-IO, Parch. Moses Roberts, Seion. 6, Mr. R. Stirrup, Llangefni. PISGAK.— Mr. W. Humphreys, Blaenau. SEION. 10, Mr. R. Stirrup, Llangefni. 6, Parch. Moses Roberts.