Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

NOD/ON OYR CYLCH.

Cynghor Dosbarth Glaslyn.…

-Cyngor Dosbarth Deudraeth.-I

Cicio am y Gwpan Genedlaethol.…

Bwrdd Gwarcheidwaid Penrhyndeudraeth.

PENILLION COFFA I

LLONGYFARCHIAD

Can' Mil o Bunau i Grydd Tlawd.

Gwario Arian y Cyhoedd o dan…

News
Cite
Share

Gwario Arian y Cyhoedd o dan len. A ddylai y trethdalwyr gael gwybod pa fodd y mae eu harian yn cael eu gwario gan yr A wdurdodau ? Tro yn ol aeth Corphoraeth y y Trallwng i gyfraeth a boneddwr lleol, ac yn yr Uchel-lys rhoddwyd dedfryd yn eu herbyn, a daeth i ran y trethdalwyr i dalu £ 1,600 o gostau o herwydd anoethineb cynrychiolwyr. Yr oedd y Pwyllgor Arianol yn argymell i'r manylion am y gost gael eu hargraffu, a'u lledaenu. Dadleuai y Maer nad oadd y peth o un budd i'r cyhoedd na'r trethdalwyr; ac atebodd y Cyn-faer nad oedd y Cynghaws o fudd i neb. Dywedodd un arall (Mr G. R. Vigeon) Buaswn i yn dywedyd gadewch i gwn cysglyd orwedd." Pan awd i bleidleisio bu raid i'r Maer dori y ddadl, a chadwyd y cyhoedd yn y tywyllwch am y dull y gwariwyd yr arian.

TREFN OEDFAON Y SUL