Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

» raBpnl VHHp 'IffR 95, EEOIi PAWS, POKTHMABOG.0 W. H. NOV?R Masnachydd mewn Cerddoriaeth ac ^erynan ™ ?'=??.. ?M?_?""?"??' ??. Cerddoria<eth a.c '??eryna.?  (;Prdd o bob j2atur Dwisiad rh¡1gon:,r;bobamser ar law o ORGANS, HARMONIUMS-S Violins, Auto-Harps, Gramophones, Graphophones, Phonographs, &e. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS t'r Phonographs a'r Gramophones. FERDONEGAU I'W L £ OG £ AB DELERAU RHESYMOL. Sefydiwyd dree 25 Mlynedd, Blassrs EDVABBL & WILLIANnq. DENTAL CO., LTD., BODGWYSyEOD PORTMADOC. A ddymlinet-it hysbysu eu bod vn parhau i ymweled yn rhpolaidd a'r Lleoedd canlynol Biaonau Ffestiniog.—Bob Dydd LJun o 12 hyd 6. ac hefyd pob Dvdd Iau o 3 hyd 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws nesaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair) yn nhy MRI. DAVID JONES & Son, Station lkad (gyferbyn a Boars Head), o II hyd 5. Pi,% liheii-Bob Dydd Mercher yn nhy Mk. ROBERTS, Chemist, o 31 hyd 4. Criccaeth-Bob Dydd Mercher yn nhy MRS. DAVIES, Llys Caradog. High Street, o 4-30 hyd 7. t-' ortmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos Bala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy MR. DAVID JONES, Saddler, Tegid Street, o II hyd 4. RHYBUDD I'R CYHOEDD. Mae G. H THOMAS. Plumber & Gasfitter, (Gynt Dilgarregddu), wedi symud 5, CHURCH STREET, (Late Sub. Post Office). A ddymuna hysbysu ei fod yn cadw pob math o Ironmongery. Yn cynwys :-Mangles, o JS2 5s i fynu. Sospeni. Tegellail. Brushes, &e., yr oil am brisiau gonest a rhesymol. Gofrau. Caniail Llefrith. Ystenau, a phob Llestr at drin Llaeth a Menyn. Gwneir pob Llestri Aclan at archeb yn y lie. Gwaith Plumber yn ei holl Gangiienau. Gosodir Pibellau Nwy a Dwfr poeth ac oer hefyd Water Closets, Baths, Lavatories, &c., a sicrheir gwaith da gan ddwylaw medrus a phrofiadol. Dymuna hefyd ddiolch i'w gwsmeriaid lluosog am eu cynorthwy caredig yn y gorpnenol, a bwriada wneyd ei oreu i'w boddio yn y dyfodol fel o'r blaen, gan ddisgwyl am barhad o'u cefnogaeth. Rhoddir Estimates am waith yn mhob un o'r Canghenan a enwyd. Cofiwch y Cyfeiriad Newydd :— J G H. THOMAS, 5, Church Street, Blaenau Ffestiniog. £10 0 WOBR. RHODDIR Y WOBR UCHOD I UNRHYW BERSON a chanddo BAR 0 ESGIDIAU as Gellir eu Trwsio   GAN WILLIAM HUGHES, Y TRWSIWR ESGIDIAU ENWOCAF YR ARDALOEDD. Anfonwch hwy i 14, WATLING STREET, LLANRWST. 'fI,!1fr) bllEN"" w t' MR, OWEN, L.D.s., I\C,8, (LONDON) DENTIST, tlys Dorfil, New Market Sq. BLAENAU FFESTINIOG. Gellir ei weled yn- Blaenau Ffestiniog. Bob dydd LLUN a Dydd IAU, o 10 hyd 8, a phob gyda'r Nos o 6 byd 8. Lianrwst-Bob Dydd MAWRTH a divvrnod FFAIR o 11 hyd 5 yn nhy MRS. PARRY, Station. Road (drws nesaf i Paris House). Trawsftfilydd-Y Dydd Mercher cyntaf a'r trydydd o bob mis, o 12 hyd 3 yn MONA HOUSE. Pcrtmadoc—Bob Dydd Gwener 0 11 hyd 5 yr MORtUS TEMPERANCE HOTEL, 106, High Street. Bala-Bob Dydd Sadwrn a diwrnod air, o 1 hyd b yn MANCHESTER HOUSE, High Street Artificial Limbs and SURGICAL INSTRUMENTS, Children's Female Trusses. Atendant. TRUSSES, Knee Caps, Ladies' & Gent's BELTS, Made upon an Improved Principle. ELASTIC STOCKINGS Spring & Other Crutches. Surgical Aids. t GEORGE BOX, I Maker, I 144 & 146, Oxford Road, C-on-M., Manchester. 1 Telephone No. 24X. I ?-C9f S )t?-c3t S )t?-=a @ o  =-=3( g )C?- -o @ 0- Ei I LIVERPOOL. I A jjfa HUGH JONES 4 A ? ?3s????. t inJurM JTUf?rMtJTh7bC ?H A Bangor House, Å V 3 AND 5, ST. PAUL'S SQUARE. Å WERTHIR Tocynau (Single a Ret. 4 Gurn) yn mhob dosbarth gyda'r y ? gwahanol LineHau o Agerlongau i'r Unol A ? Dalaethau, Canada, South America, S. & ? Africa, Awstralia, Patagonia, ac i b,o,,? ? partb o'r byd am y prisiau iselaf. t A Gwerthir hefyd Inland Tickets gyda'r ft ? gwahanol ReiiNyrdd i bob parth am y ¥ <f telerau rhataf Rhoddwn Reduced R%te I o Railway Order i bob un o'n Passengers § A o'r Blaenau yma. Byddwn yn cyfarfodein A ? Passengers ar eu glaniad yn y St&tion ea V yma gofalwn am eu Luggage, a deuwn y A gyda hwy ar fwrdd yr Agerlon yn mha A & un y byddant wedi penderfynu hwylio ?j fif i' w Berthio vn y modd mwyaf boddhaol ¥ 1 a chysurus yn ) r adran goreu o'r Hong, ft Jl ar y diwrnod hwylio. x Ysgnfeawch air a chewch gyda throad A ][ y post restr o'r gwahanol Hwyliadau, yu 6J nghyda'r Fares. @ Pob hwylusdod. Ystorfa rhad at vV i g?dw Luggage. A Mae'r cyfeiriad uchod yn lie cysurus, A ? rhesymol, a chanolig i ymwelwyr a'r w ? dref. y 52-CA@C—CA @ C- O-CJ @ C^-=3@O—=J @ o- j SJ Dymuna Mr. G. Jones Roberts, F.R.C.V.S., VETERINARY SURGEON, PWLLHELI, Hyspysu ei fod wedi AGORCANGHEN yn PENRHYNDEUDRAETH. o dan ofal MR. HOWARD JONES, M.R.C.V.S., F.V.M.A. (Lond.), ac y bydd yn galw yn Masaachdy Mr. J. LLOYD JONES, Chemist, Bl. Ffestiniog, bob iPRYDNAWN SADWRN, o 12 hyd 4 o'r gloch. At Ardalwyr Bi. Ffestiniog. Dymuna William Williams, Joiner, 1. Fair View. Maenofferen, (yr hwn fu yn ngwasanaeth Mi. David Jones Builder, am flynyddau), wneyd yn hysbys ei fod wedi dechreu Busnes ar gyfrifoldeb ei huri. Y mae wedi cae! profiad helaeth, a sicrha waith da a gorsest am bris rhesymol. Ymgymer p i math o waith Saer. Adgyweirir a hen Ddodrefn, pa nâ ?ydd a galw mawr am danynt y dydd- lau hyii. Cofiwch y Cyfeiriad—1, Fair View Maenolferen, Blaenau Ffestiniog. 4b6 Cynyrcha an ddogc (doxg) o Jaeno's Balaam eSeiiMiatk jj^; prir ryfeddoL Esmwytha fM M unwaith bob yisjrafu '??.? &o &ueamwythder n y ??&??? pibeUa.u anadlu. Sy?auda ^$!s» ymaith bob llyBiiaftdd (phlegm) aefodwedicroni; agalliioga yr yugyf.J? tAi i oi ,v C >•- weithio yn rhydd && yn rhwydd. Mynw< h j, 1 *i botelohonoynddioed, [] > ?rhoddwchefirpr&wi a??!??!t!?? ?S?'3)?? O !:ym? sydd yn bosibl. M PP}f$' I^ l|l»^kVs | [j?j Pris 1. Ho y Botel. ?? ?) ? ?H?S. ? Anhwylderan y gauaf ??-.  i gyd ant ar ffo. I ??4?.?S-?M?? ?-? 8"? '{ '1 Omddefnyddio ynbry B??MM?'M? t S ?Si'??-'L? dla-wn ein JAENO- |COVM C?= TWAI ???. -'? ,!j Os byddweh yn methu i i »"" n?) ei gael anfonwch POST J- "— '?' ?'?-—?:? ??''?.! f r? ydag enw y fferyllydd ??-?'?? ???  't-1; h is' ei GROCER, ?????????? ? ?. ?pd i fpote- ??'- v ????? ?'j ?' 1. ohono i chwi g-yd? ??i??????? i??. ? '? ? ?'?  ? M Srte"™ ""4 I i? M am dduB' ?sz!  Address! JAENO'S, 129, Hall Lane, LIVERPOOL. The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau FestinlogI.to all parts ot AMERICA, CANADA, &c. For further information apply to- Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, BlaenauFestiaiog. Bwys i Amaethwyr. Y mae erbyn hyn yn hysbys i bob Amaethwr yn yr ardaloedd hyn, mae gan PARRY, Druggist Station Road, y mae y STOC HELAETHAF o bob Nwyddau a MEDDYGINIAETHAU AMAETHYDDOL Powdwr Ceffylau Is y pwys, a 3 phwys am 2s 6c. Balls Ceffylau 2g yr un, 7 ams. Horse and Cattle Embrocation (potel beint), Is 6c. Meddyginiaeth i Loi at y Clwy Rhydd (anffaeledig), Is 6c y botel. Had Llin 6 phwys am ls., can pwys, am 17s. Thorley's Food, 3s 3c y box. Oil Pink at bob math o friwiau a doluriau ar anifeiliad Is y botel. Linseed Oil 2s 6c y galwyn. PONTIZIANT LLOXAU (Calf Meal), 6 phw Is., neu 112 pwys'am 158. Y stoc fwyaf yn y sir o bob math o DROCHFEYDD DEFAID.  D PARRY, DRU(mT, 22, Station Road, LLANRWST T" IMPORTANT TO MOTHERS.—Every JL Mother who values the Health and Clean- liness of her Child shoul u Harrison's Reliable Nursery Pomadf" One application kills all Nits and Vermin, beuti- fies and strengthens the Hair. Iu Tins, 41 and 9d. Postage Id,—Geo. W Harrison's Chemist, 118, Board Street, Reading. Agent for Llanrwst, -A. Parry Cherl.:st, Station Road,-Agent for El, Ffestiniob" j. Lloyd Jones, The Pharmacy. Agent for Bettwsy- eoed,T~R, Parry. Chemist. 1 BRYSiWCH I Y I gei_si_ o potelaid gan y Fferyllydd !!»; atccla, H cyn i'r AllWyd fyned yn waeUl, i C?Ofi"5J5rcl3S. M COUGH B B fps? ass'E)) S M I X T U F?& I HUGH DATTIES, Maciiysiiletii. | HUGH DA?IES, Machy?IIsi?. ? 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beswch, 1 1 DAVIES'S COUGH M!XTURE Anwvd, I DAVIES S COUGH MIXTUPE Ast:lma, DAVIES"5 COUGH MIXTURE Bronchitis, 1I DAV!ES'S COUGH MIXTURE Pas. Crygii j P DAVIES'S COUGH MIXTURE inil?,enza. ,S??ME??[S;S?EE!??aBSE'a?EBBEE-x?;Ea!tSSa?SS? Ni raid cy ond UN DOSE er profi ei ddylamvad uniongyreho y rhyddhan y Phlegm, yn clirio y llais, yn cynhesu ae yn cryfhan y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadan anwyd a pheswch ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. iBydd pob dyn yn feddypr i'v denlu at holl anhwylderau y gwddf a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE with law. I DAVIES' b TONIC ANTIBILIOD PILLS ydyw y rhai mwyaf diogel at Rwymedd; esmwyth, yn sicr. ac heb boen. Os ydy gweithio, methu bwyta, methu treuiio bwyd, o yn y cefn, poen yn yr ystumog, bias drwg ar y genau, yn ddiysbryd a digalon, cymerwch dose o'r Pills yma bob yn ail nos. Diogel i bob oed a rhyw. lc y boes gan bob Drnggist.—HUGH DAVIES, Chemist, Maehyn- lleth. "SARZINE" BLOOD — —— MIXTURE. OROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sier Ila-a. a arall. y Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gall groen afiach. ysfa. pimples, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod, etc., yn tarddu o waed drwg ae anmhur, mynwch botel' aid o Sarzine Blood Mixture." gan y Druggist nesaf atoch. Is lie, a 2s 6c y botel, neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog- MR. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. TELEGRAMS- BOLLOTEN," BANGOR. J. BOLLOTEN, CARLTON HOUSE, UPPER BANGOR, The House for BEST MUSICAL INSTRUMENTS | GRAND?tA?OS Usual Price. My Price. U'sua! Price. My PriCO- I E25 E17 IOS ?0 i.ag £ 20 3 a pi 5 S43 M E60 3 S'"M S ? '?5 Catalogues Free. Lists on application- so Kliag-liysbysiad- Tabernacl, Penrhyndeudraeth, TRADDODIR DARLITH yn y Capel uchod gan MR. W. 0. JONES, Aber Nos Sadwrn, Mai 19eg., 1906. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS Irlir ""Nowem -wimom ]?its &c. L-A HUGHES BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cement At Remarkably Low A.t Remarkably -LI- o w Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Telegrams :—" HUGHES BR03," Po:tmado AddressYNYSTOWYN, Poitmadoc.