Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

NID AUR YOYW 1 iflfc POB PETH MEL YN Ac nid Te ydi pobpeth ar yr enw Te 'chwaith. H Y r unig De fyddaf fi yn ei gael i fy mhlesio B ydyw Ii "TE HEN FFASIWN" i Y Co-operative Stores, |j 2/- y Pwys. I | Mae mor wahanol i bob T6 arall fym yn ei I I yfed erioed, yn enwedig hwnw gawsom yn I I Llandudno y Pasg. ',r a;wF"" Mae gan O. V. JONES. Goleri a Fronts i Ddynion am 1c a 2c yr un yn y ( Market Hall, Blaenau Ffestiniog. Parse I i yn cynwys Small Wares, Gwerth 9c am 3c. ?i>vtiau i Fesur am 21s, 25s 6c. Digonedd o batrymau 1 ddewis. Trowsusau at Fesur am 6c 6c, 8s 6c, is 10s 6c Ribanau Lliwiedig i gael eu clirio am lai na Chwarter y Pris Cyffredin. COHWCH, DYDD 6WENEB A SADWRN NESAF yn y lilarket Hall, Blaenau Ffestintog. ^'•gvfnerthydd Digyffelyb Thomas' "M.P." Emulsion. .?RWyaa y feddyginiaeth ragorol hon holl tenll.Q maethlon Cod Liver Oil yn y r a?x a ddaf i'w cymeryd a hawddaf i'w n yda holl rinweddau cryfhaol ac s?f ?)??? Hypo phosphites of Lime and Soda. 'd oes fe dyginaeth well yn boeibl ar gyier P>cdnt gwanaidd a nychlyd. Cyn. 'vrQ eL waed da a chyfoethog; cryfha y ????ynau a'r aelodau, a gwisga y corph eiddil yn fuan a chnawd iach ahar?d. T y '?? yr un mor lesol hefyd i rai mewn oed. rwy ?' ddefnyddlo yn gyson, amddiffynir y ?"-r?? ??diad rhag ymosodiadau y darfod. bronchitis, ac Asthma. Y tud ioldtb Anrhaethol tuag at wella ??" ^Swch ac anwyd. Gwerthu mewn evf5r.a 18 lc., a 286c yr un hefyd pot?au hYfadc1as ?'' gyfer teulu 5s. Mynwch botelaid ??? ond mynweh hefyd gael THOMAS' j Acfo-.« ;MULSION. gwrthodwch bob un arltn ??? ? ?'? am Sample 'had at v gwneuthur- Liv^t Thomas, & Co., 43 Edge Lane, t"lt'(¡ul. Os byddwch yu ffaelu ei gael nan e'<4 "T??yUydd (Chemist) gadewch i ni wyhod, ?"'?'?B ^°te]aid i chwi yn rhad ac am ddim Pecia? l?gent for Lanrwst and district—EVAN 11' NIS, DispeosiDg Chem:st, The Square4 D'& u:"va? At Drigolion Blaenau a'r Amgylchoedd. Dymuna John Elias Jones, Tailor, Sc.c., hysbysu yr ardal fod gariddo gyflawnder mewn Stock o Frethynau o bob math. Siiitiau campus wedi ei gwneyd ar y prem- ises o 30s i fyry. Suitiau o Blue Serges, fast colour, o 40s i fyny. Serges, Vicunas, Black Twill, Homespuns, Cneviots, Fancy Woisteds mewn anityv- laetr* m-iwr. Irish & Scotch 1 weeds. West of England Raiilines i wrieyd Trowsusau. Cyflawnder o Frethynau Duon da "t Mournings mewn Stock bob amser, a geilir eu c;iel ar fyr rybudri. Diihd Gwiith yn gryf a da fel arferol, Dalier Svlw,—LADIES'' COSTUMES made in all Styles. Fit Style and Form guar- antiee, G wne.r Bretbynau, dim gwahaniaeth Ile y prynwyd hwynt. F aoey Vestings o bob matn. 7s Yr Y BUNTO DDISCOUNT ALLAN O'R COST. 'Mae BE« VS Wedi prynu drosodd oddiar y Meistri Pierce a Williams, AIR AUR,' Caernarvon. Yr oil o Stoc Shop a Dilladau Parod. Y mae Mri. P. a W., yn rhoddi i fynu yr adran hon o'r fasnach, ar ol 35 Mlynedd o Fasnachu Llwyddianus. Prynwch yr oil o'r Stoc gyda Discount o 35 Y Cant ailan o'r Cost Price. -0 Y mae yr holl Nwyddau yn cael eu hail farcio mewn Ffigyrau Piaen er mwyn gwneyd r' SALE FAWREDDOG I- Cludir y Stoc wedi eu hail farcio iBradleys, Men Stamp Oftice, Llaurvst. Bydd pob DiUedyn brynir yn Fargen Gwirioneddol, P»ydd y SALS yn dschreu i DYDD SRDWRN, EBRILL lUeg. I JOSEr GRIFFITHS. Llanrwst. Arolygydd. 1 Hadau Gerddi Hadau Amaethyddol. Hadau Blodeu. STOC HOLLOL FFRESH. Beans, Peas, Cabbage, and Onion Seeds, Shallots, Sweede, Turnip, Carrot, Grass, and Clover Seeds. Pob math o Hadau. I'w cael gan- HUGH JONES (Chemist), MEDICAL HALL, CHURCH ST., BL. FESTINIOG. Ceir hefvd gyflawnder o HADAU FRESH yn SHOP ISAF, Llan Festiniog. MR. ARTHUR PENRHYN. of the leading Practices aud Dental Hospitals of England and Scotlaud. SPECIALIST in all up-to-date dental operations. Painless extractions. Artificial Teeth in Gold and Vulcanite. Fillings in Gold, Platinum and Cement. i AH at lowest possible charges ADVICE FREE. Hours 9 to 8 DAILY at 4, Wynne's Road, BLAENAU FESTINIOG. CARTREFI CYM RU. I 'Does unman yn debyg i Gartrcf." MAE rhywbeth yn y gair Car- I tref sydd yn swynol i glust | pob Cymro, ond mae ambell i i gartref yn fwy cysurus na ,i gilydd o lawer, am y rheswm fod "Cork Lino" J. R. Evans 1 ar y Ilawr. Mae wedi dod yn | amser Spring Cleaning eto, a dyma ychydig o bethau fydd yn rhaid eu cael LINOLEUMS, CARPETS, CORK LINO, MATS, I OILCLOTH, HEARTHRUGS, | BRUSHES, &S., &G. Mae detholiad da o'r rhai hyn am | bobpris i'w cael yn Masnachdy |  P ri/AMQ IRONMONGER, im B, EVANS5 HIGH STREET. -m)?——?———?-t-?-?!))M!!)))!Utrt']fTWt!tm<W'f?'S Usnrwst & Trefriw Joint Water Committee. NOTICE IS HEREBY GIVEN, that the Audit of the Accounts of the above-named Joint Water'Committee for the year ended the 31st March, 1906, will be held by WILLIAM GRIFFITH, Esq., the District Auditor, at the Board Room Union Workhouse, Llanrwst, on FRIDAY, the 27th day of APRIL, 1906, at 12 o'clock at noon, and that a copy of such Accounts duly made up and balanced, together with all Books, Vouchers, and Documents, relating thereto, will be deposited at the Office of the said Committee at the Union Workhouse aforesaid, and be open during Office hours thereat, to the inspection of all persons inter- ested for seven clear days before such Audit, and all such persons will be at liberty to take copies of, or extracts from the same, without fee or reward. Dated this 10th day of April, 1906, R. R OWEPI, CLERK TO THE ABOVE COMMITTEE. 1 TO LET. -Semi detached Villa, situate in Trefriw Terrace, Trefriw, containing Parlour, Kitchen, Scullery, 4 Bedrooms, Bathroom (H. & C.) and W.C. Good garden. Rent £ 15. Immediate possession. Apply, P. MC.INTYRE, Llanrwst. YN EISIAD..—Yn un o brit yatrydoedd Llanrwst, Ddwy Ystafell gyfleus, am ddydd Mawth yn mhob wythnos.—Cvfeiner gan anion y telerau &cM i W RHRD- EGYDD OrEce, l>aeùau Fiestiniog. -IGYDD '? ffCe, W ANTED-General Servant, middle aged, woman may suit. Apply Queen's Hotel, Llanrwst. YN EISIEU. —Housekeeper i gymeryd gofal j[ Fferm lie y cedwir morwyn arall. Cartref parchus a sefydlog iungymwys. Ymofyn- er trwy lythyr a D," RHEDEGYDD OfSce, Blaenau Ffestiniog. AR  OSOD—Ynghyd neu ar wahan Ty a ? Shop yn Cambrian Terrace, Tanygrisiau. Ymofyner yn y lie cyntaf gyda MR. RT. DAVIES, Cae'rffridd, Tanygrisiau. f GWYDDORWAS yn eisieu i ddysgu y Gel- C. fyddyd o ARGRAPHU. Lie nianteisiol i fachgen da.—Ymofyner a. E. Pughe, Argraph- ydd, Llanrwst. ffifijERLEN a SHANDRY ar WERTH, am :'> f. Y' c. f1 "0 ,);,7 III ?8 10s. Anfoner stamp am ateb i "V/, No. 2, Plough Street, Llanrwst. YN EISIEU. HOUSEKEEPER mewn I Fferm. Raaid iddi allu trin llaeth a rrien- yn, ynghyda gwaith ty. Hefyd, deall Saesneg. Teulu byeban.—Ymofyner a David Williams, Gwerngof Isa, Capel Curig. AR OSOD.—CAE PERSON, Llanrwst, yn M cynwys 3 Bedroom, 2 Front Rooms, Cegin braf, ynghyda gardd. Meddiant dioed.—Ym- ofyner a Mrs Parry, Liverpool House, Trefriw. AR OSOD.—Dau Dy mewn lie cyfleus am Renti rhesymol o 14s a 19s y mis, Ym- ofyner yn y Swyddfa hon. AR OSOD.—Ty a Shop, yn 145, High Street Lie cyfteus a manteisiolat unrlij-w fusnes, Gellir cael meddiant uniongyrchol. Ym- ofyner am bob manylion gyda D. NAT. WIL- j LIAMS, 10, Bowydd Road, Blaenau Ffestiniog. W ANTED.-A good strong Girl for the Laundry. Apply.—WATERLOO HOTEL, Bettws-y-coed. YN EISIEU .—Manager mewn Chwarel Lecbi t yn ymyl Corwen, lie y mae eU3 60 yn gweithio. Anfoner ceisiadau yn cynwys pob manylion am gymhwysderau, a'r cyflog a ofynir i W. J. PARRY, Glan Tegid, Bala. TO LET.-As from 1st May, 1906, Dwelling House & Shop, known as Portland House, Watling Street, Llanrwst. Apply.-THCS GRIFFITH, Auctioneer, Llanrwst. HENDEE HOUSE, PENMACKNO.— Ar t 6 Werth, neu ar Osod. Ymofyner yn Ael- y-don, Penmachno, neu Gwynfa, Llanrwst. rIPH b: Gb-NtKAL ACCIDENT. FIRE j X & LIFE ASSURANCE CuRPGR- ATION fjMrrED. Capital £1,000,000. Monthly Benefits to cover illness and accident from zPl 10s to £ 8 according to piemium paid. Agents .vanteci at :—Criccieth. Port- rnadoc, Beddgelei t, Hailech, 8a mouth, Do!geiley, Baia, Trawsfynjdd, Per.maChno, i Do!wvdcJeicn, Bettwsycoed, Lianrwst. AppL to the District Supenntenci«.-nt WM. JONES, Pemb-oke H, use, bl. Ffestiniog. Gymanfa GyiTredinol y Methodist- iaid CaJfinaidd yn 81. Ffestiniog. Mai 2'Sain. hyd oOain,, SWAHODDIR Tenders am baratoi ymborth i, o 200 i 250 o ddyeithriaid yn ystod y Gymanfa uchod. l'id ymrwvmiv i ciierbyn yr isaf nac unrhyw tender. V tenders i fod mewn llaw erbyn dycld Sadwrn, 2Sain cyfisol. Am bob manylion ymofyner ar Ysgrifenydd, HOWELL II. HUGHES, New Market Square.