Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

I ER 'COF--

Tai am Ddwy Bunt yr un.

Maer Lludain yn Chwarel yI…

-"-"""".............-......,...-.........,.…

IDyrysu'r Wyl.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

MR, OWEN, L.D.S.r,C,S, (LONDON). DENTIST, Llys Dorfil, New Market Sq. BLAENAU FFESTINIOG. Gellir ei weled yn- Blaenau Ffestiniog. Bob dydd LLUN a Dydd IAU, o 10 hyd 8, a phob gyda'r Nos o 6 hyd 8.. Llan rwst-Bob Dydd MAWRTH a diwrnod FFAIR o 11 hyd 5 yn nhy MRS. PARRY, Station Road (drws nesaf i Paris House). Trawsfynydd—Y Dydd Mercher cyntaf a'r trydydd o bob mis, o IS hyd 3 yn MONA HOUSE. Portmadoc-Bcb Dydd Gwener o 11 hyd 5 yr MORRis TEMPERANCB HOTEL, 106, High Street. Sa la-Bob Dydd Sadwrn a diwrnod air, o 1 hyd b yn MANCHESTER HOUSE, High Street Artificial Limbs and SURGICAL INSTRUMENTS, jkK TRUSSES, ë; 11  ???"? Caps, ?< Ladies' & Gent's 1% BELTS, J/J ? •■|i Made upon an Improved § S vj Principle. 3? (n  1u 1^ ^3 ELASTIC u STOCKINGS Spring & Other Crutches. Surgical Aids. Surgic.al Aids. I GEORGE BOX, Maker, I 144 & 146, Oxford Road, C-on-M., Manchester. í Telephone No. 24X. 1 ;s!o g g x=- -O O- K A LIVERPOOL. | A 4, HUGH Jones & I /s??<??? t iUiTUT??rtJ JUD<J!ib I A Bangor House, Å 3 AND 5, ST. PAUL'S SQUARE. 1 A WERTHIR Tocynau (Single a Ret- A Gura) yn mhob dosb?rth gyda'r y ? gwahanol LineHa.u 0 Agerlongau i'r ,Unol I ft Dalaethau, Canada, South America, S. a ? Africa, Australia, Patagonia, ac i bob y ? partb o'r byd am y prisiau iselaf. i /t Gwerthir hefyd Inland Tickets gyda'r H gwahanol Reilffyrdd i bob parth am y K telerau rliataf Rhoddwn Reduced Rate I o Railway Order i bob un o'n Passengers g A o'r Blaenau yma. Byddwn yn cyfarfodein K ? Passengers ar eu glaniad yn y Station @ V yma gofalwn am eu Luggage, a deuwn V A gyda hwy ar fwrdd yr AgeLloug yn mha & un y byddant wedi penderfynu hwylio j| 0 i'w Berthio vn y modd mwyaf boddhaol W 1 achysurusyn?r adran goreu o'r Hong, X ar y diwrnod hwylio.  Y sgrifenwch air a chewch gyda throad £ j y post restr o'r gwahanol Hwyliadau, yn 6J ? nghyda'r Fares. & y? Pob hwylusdod. Ystorfa rhad at @ ? V gadw Luggae. V A Mae'r eyfeiriad uchod yn lie cysurus, A ? rhesymol, a chanolig i ymwelwyr a'r ft? V dref. V S o Dymuna Mr. G. Jones Roberts, F.R.C.V.S., VETERINARY SURGEON, P W L L H E 1, 1 Hyspysu ei fod wedi AGORCANGilfiN yu PENRHYNDEUDRAETH. o dan ofal MH. HOWARD JONES, M.K.C.V.S., F.V.M.A. (Lond.), ac y bydd yn galw yn Masnachdy Mr. J. LLOYD JONES, Chemist, Bl. Ffestiniog, bob [PI<YDNANVN SADWRN, o 12 hyd 4 o'r gloch. At Ardalwyr 81. Ffestiniog. Dymuna William Williams, Joiner, 1. Fair View, Maenofferen, (yr hwn fu yn ngwasanaeth Ml. David ]ones Builder, am flynyddau), wneyd yn hysbys ei fod wedi dechreu Busnes ar gyfrifoldeb ei hun. Y mae wedi cae) pronad heiaeth, a sicrha waith da a ponest am bris rhesymol. Ymgymer pii math o waith Saer. Adgyweii-ir a hen Ddodrefn, pa rai eydd a galw mawr am danynt y dydd- iau hyn. Cofiwch y Cyfeiriad—1, Fair View Maenofferen, Blaenau Ffestiniog. 4b6 Cynyrcha nn ddogn (done) o Jaeno's Balsam eflEeiiAiak j|^> fwir ryfeddol. Esiawytha W waith bob ymgrafu ac anesmwythder yn y pibellau anadlu. Symuda /ft ymaith bob llysnafedd W&Wh i, (phlegm) all fod wedi croni; agalluoga yr yisgyfaint^i weithio yn rhydd ac —»<I V yn rhwydd. Mynwch ?'  '?    ?-?'' ? b.t.1 obono yn ddioed, ?'??! |lr rhod dwch ef ir pra.w? ? ft! '? !!&.?' &'??) ?? -?. Ilymaf sydd yn bo?l?bli Fri$ 1< l?e y Botel. '? I ????. )? Anhwylderau y gaiiaf i gyd iint ar ff o. Ond defny ddio yn bry dlawn ein JAENO- couu r»w J V ji1 CMN fitEMt 4 LMf!? ;??' jj Osbyddwch yn methu J 1 h'  ?? 1 ei gael anfonwch POST 1 I eiRa.ela.nfonwchPosT .?-r?-?.—.?. ??Jf) CAjtD i ni arunwaitb, "— L   L- '-?f'?p?!?j! gyda? enw y fferyllydd  .he ist ) neu ROCER, N'CTWFEI, i' abyddinianfonpote- teaBBam Hv! !aid ohono i chwi gyda ?as??? R ?S?3?H??? ?!f?'??''??? M throad y post yn rhad so am ddim Add rasa! JAENO'S, 129, Hall Lane, LIVERPOOL. The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau Festiniog"to all parts ot AMERICA, CANADA, &C. For further information apply to- Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, BlaenauFeitiniog, Bwys i Amaetlvwyr, Y mae erbyn hyn yn hysbys i bob Amaethwr yn yr ardaloedd hyn, fnae gan PARRY, Druggist Station Boad, y mae y STOC HELAETHAF o bob Nwyddau a MEDDYGINIAETHAU AMAETHYDDOL Powdwr Ceffylau Is y pwys, a 3 phwys am 2s 6c. Balls Ceffylau 2g yr un, 7 ams. Horse and Cattle Embrocation (potel beint), Is 6c. Meddyginiaeth i Loi at y Clwy Rhydd (anffaeledig), Is 6c y botel. Had Llin 6 phwys am Is., can pwys, am 17s. Thorley's Food, 3s 3c y box. Oil Pink at bob math o friwiau a doluriau ar anifeiliad Is y botel. Linseed Oil 2s 6c y galwyn. POBTEIANT LLOIAU (Calf Meal), 6 phw Is., neu Ii2pwyslam 15s. i Y stoc fwyaf yn y sir o bob math o DROCHFEYDD DEFAID. PARRY, DRUGGIST, 22, Station Road., LLANRWST. ?A. TM PO RTA NT TO MOTHKRS.—Every I Mother ^ho vaioes the. and Cieva- Imess of lief ChiLl Lilout u Harrison's 44 Reliable Nursery Pumadf One application kills all Nits and Vermin. beuti- fies and strengthens the Hair. Iu Tins, and 9J. Postage Id,—Geo. W Harr>iSonIu Chemist, 118, Board Street, Heading. Agent for Llanrwst, —A. l'arry Che" at, Station Road,-Agent for El, Ffestioiobtt Lloyd Jones, The Vharmacy. Ageut lor BeiDAs/- I coed,—R, l'arry. Chefn at. (YN AWR YN BAROD). Perlau'r Diwygiadau sef Casgliad o Hen Benillion genid yn Nghyrddau Di-vygiadau Cymru, gan JOHN OWEN. DOLWYDDELEN gydag Anerchiad gan y Parch. J. J Roberts (Iolo Caernarfon). PRIS TAIR CEINIOG. Dwsin ac uchod yn ddidraul drwy y Llythyr- dy am 2s 6c. Pob archebion i'w gwneyd Casglydd— Bwth Meredydd, Dolwyddelec. THE GF EAT SKIN CURE. i BUD DEN'S S.R. SKiN OINTMENT." I Budden's S.R. Skin Ointment will cure Itching after one application destroys very form of Eczema heals old Wounds, and Sores acts like a charm on Bad Legs, prevents Cuts from Festering; will cure Ring-worm in a few days removes the most obstinate Eruptions and Scurvy. Boxes 7d and Is lid. Agent for Blaenan Festiniog-W. H. Parry, Chemist.—Agent for Portmadog—Ivor J. Jones, Chemist. Agent for Llanrwst-E. Evans, Chemist. DR. HaLE'S MEAT AND MALT 'M L I AND TONIC WINES. The Greatest Restoratives. A Nourishing Food, Prepared with Liebig's Meat, Extract of Malt and Matured Port Wine. 0 DR. HALEiSCOCA WINE. (THE GREAT NERVE TONIC). Prepared from the Peruvian Plant. Thousands of Testimonials have been received Among them the following DR. T. GREEN DE WOOLFSON, 7, Devonshire Street, Portland Place, London, writes :— "I have tried most of the Tonic Wines, but none have I found give the relief in case of sleeplessness and nel vous complaints as Dr. Hale's. I shall at all times recommend it. The Theatrical Profession highly com mend it for its sustaining power. AGENT:— Charlton's Stores, Family Grocers, Wine & Spirit Merchants, Denbigh Street, LLANRWST. DANEDDIDANEDDI Bydd ,PH, IV, R. WILLIAMS f > Jt.d A-1 A..A.. Y .A yn talu ymweliadau fel y canlyn BLAENAU FFESTINIOG, DYDD LLUN, MAWRTH a MERCHER, yn GARMON HOUSE. PEMRHYNUEUORAETH ei weled bob DYI D IAU yn NHY MRS. ROBERTS,gyterV ar GREFFIN HOTEL o 1 o'r gloch prydnawn hyd 4-30. PORTMAOOC Bob Dvdd GWENER o 11 hyd 5 o'r gloch, yu. nhy MR. HUGHEi, STATIONER 67, High Street, TRAWSFYWYD3. SADWliN laf a'r Sydd yn mhob mis yn nhy Mr. M. W. MORRIS. Draper, Clinton Hou, o 3 hyd 6 o'r gioch. Hefyd yn LLAM FFESTINIOG. bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnob mis, yn nby Mr. K. E. JONES, Brvr- o 3 hyd 6 o'r gloch. Gosodir mewn Aur, Platinum, Ebontie oe Vulcanite, am brisiau hynod 0 resyinol. GWARENTIH FIT IDDA Tynir nea lienwir dannedd naturid, gosod'y rhai newyddion yn y ? ^Uiau diw?d? uaf, a mwyaf c?Ifyddydol. | ;*P. WILLIAMS. 1, L L I P,? hqi j Garmon HoMS?, <S?a.?ypwH, BLAENAU FFESTINIOG.

MYFYRDOD HIRAETH

ER COF I

I - - - Corph Marw ei Thad.