Hide Articles List

9 articles on this Page

NODION O'R CYLCH. : -'-I

LLYFRGELL GYHOEDDUS PEN- I…

Carmel, ger Llanrwst.I I --,I

Llanfachreth.-,-,

News
Cite
Share

Llanfachreth. Nos Sadwrn, Ebrill 7fed, cynhaliwyd cyngherdd yn y lie uchod o dan lywyddiaeth F. Johnson, Ysw. Y cantorion oeddynt Misses Bertha Jones, Lila ac Elsie Williams, a Mr. John Corris Jones, Dolgellau Miss Davies Bala Miss Roberts. Brithdir Miss Morries, Bontnewydd; Parch J. C. Jones, Borth, a chafwyd dwy Glee gan y Cor o dan arweiniad Mr. R. Price. Un o'bethau mwyaf dyddorol y cyfarfod oedd yr adroddiadau a roddwyd gan Miss Myfanwy Griffiths, Ffestiniog, yr hon a enillodd y brif wobr eleni yn eisteddfod Meirion Elai yr elw i Mrs Edwards, Ty'n-y-buarth.

Llandudno Junction. I

O'R PEDWAR -CWR.I

Advertising

IAT "YR HEN DDYRNWR."

I Harlech. I