Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

YMGAIS I DDINYSTRIO TREN.

1Briwsion o Ffestiniog.

Cynghor Egiwysi RhyddionI…

IBeddgelert a'r Amgylchoedd.

IBuddugoliaethau'r Groglith…

ICytundebau y Tafarnau Rhwym.I

i Ilentyn yn Saethu ei Fam.I

I Cymdeithas Ysweiriol y Britannic.

IBlaenau Ffestiniog.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

f MAE ?L???????? ? <Mwj!fAiE? < ??. ??'° §MAE.. AT ? f '? H B GWAED. Y Gwaed yw'r Bywyd. Y Gwaed yw'r Nerth. Y Gwaed yw Pobpeth. Y mae pawb-y chwi yn eu mysg-yn agored i nifer fawr o glefydau, Paliam telly P Am fod Anmhurdeb yr Awyr, Anmhurdeb y Dwfr, Anmhurdeb Bwydydd, ac Anmhurdeb pethau amgylchynol yn cren Anmhnrdeb y GWAED. A phan bydd y GWAED yn cael ei lygru a'i wenwyno, mae yn gwneyd yn bosibl i'r SCURVY, ECZEMA, TARDDIANTAU Y CROEN, LLYGBIADAU, RASH, COESAU OLWYFEDIG PENDDYNOD, RHEUMATISM, OORNWYDON, NEURALGIA, A 11n o Glefydau eraill y Oorff a'r Ymenydd, i rnthro ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. Fe ellir atal a rhagflaenu y rhan fwyaf o'r clefydan ag sydd yn blino yr hil ddynol, drwy gadw y GWAED yr BUR. Y mae miloedd yn barod i dystio a phrofi fod HUGHES'S BLOOD PILLS YN PURO Y GWAED, AC YN El GADW YN BUR. ArMynwoh weled llun y Galon ar bob box Heb tsa hyny Twyll ydyw. Os byddwch yn dioddef oddiwrth DOLUR PEN, DIFFYG TRAUL POEN Y CEFN, BILIOUSNESS, GWYNT, ISEL YSBRYD, AFU DDRWG, CORFFRWYMEDD. NERVES EGWAN, ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAC. Cofiwch fod gwreiddyn y drwg yn y GWAED, a bod vn rhaid myned at y GWAED cyn y gellir cael iacbad gwirioneddol. Mae HUGHES'S BLOOD PILLS yn cael effaith uniongyrchol ar y GWAED, ac ar yr hot gyfansoddiad. Rhoddwch brawf arnynt. Ar worth gan bob Chemist a gwerthwyr Patent Medicine am Is lie, 2s 9c, 4s 6c, neu danfoner en gwerth mewn Stamps neu P. 0. at JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S., Manufacturing Chemist, Penarth, Cardiff. Rhoddwch brawf 1,' "0,- ar Gomer's ¡;(;- ???? Batm Hi GOMEITS BALM YN ELI AT ]BOB MAE "GOMERS BALM YN ELI AT BOB CLWYF, AC YN HYNOD AC ANIFAELEDIG AT BOB MATH 0 GLEFYDAU ALLdNOL V OOFFR. A oes genych Goes Ddrwg. Y mae GOMER S BALM yn inchau y Clwy braidd yn wyrthiol. Hefyd Archollion, Llosgiadau, Tarddiantau y Cnawd, Exzema Cedwir Jlawer Aelod. Drwy ddefnyddio GOMER S BALM. Y mae yn iachan Orach ar y Pen a Gwynebau Plant, Yscaldanau, Piles, Llygriadau Plant a Benywod, Malaethau,1:Tarwden. Traed Chwysedig, Gout, Gwynegon, Scurvy. Blood Poison. Gair at Faman, Gweithwyr Haiarn, Alcan, Glo, Cemg Ffermwyr, Morwyr, Engineers, Ymdeithwyr, Crefftwyr o bob math, ni ellii cael dim mor effeithiol a sicr a Corner's Balm at bub Archoll a Damwain i'r Cnawd, a sicrhad Bioo Poison marwol. SYNtJOD YN SWYDD DEVON. Syr.—Mae eich Eli, sef Gomers B'tlm, yn feddyginiaeth rhyfedd o effeithiol. Fe gafodd wyr i mi ei ysgaldann yn ddrwg iawn yn ei gefn a'r bol. Fe gafodd y Gomer's Balm ei roddi arno mor fuan ag oedd yn bosibl, yn mhen yr wythnos yr oedd yn abl I'w gael ei wisgo, ac yn bur fuan yr oodd ei wellhad yn drwyadl. Ar ol hyny fe gafodd fy merch ymosodiad llym iawn ran y Blast (neu Erysipelas) ar ei clioes, ar ol dioddef am chwech wythnos aeth o dan driniaetli Doctor, yr hwn wnaeth mawr ddrwg iddi. Wedi hyny hi a ddefnyddiodd Gomer's Balm yr hwn a'i gwellhaodd mewn ychydig ddyddiau. Mae dwseni wedi bod yn gofyn am enw yr eli, ac y mae pawb wedi ei brofi yn anmhrisiadwy. Mae yn bity nad yw pawb ddim yn gwybod am dano.—H. LEWIS, Brixham, Devon. CLWYF GYMAINT SAUCER. Syr,—Ni allaf byth ddiolch n am eich Gomer's Balm, y mae yn iachan fy nglun flym iawn. Mae fy nglun wedi bod yn ddrwg iawn am v; -n' mlynedd. elwyf mawr cymaint a sauccr, ac yn boe: t, iawn, pawb yn rhyfeddu fy mod yn fyw, mae wedi es s 9 ythau y poen yn rhytedd. Yr wyf wedi gwario pnnotad lawer i ddim diben. Fe ddylai pawb wybod am dano. J. BUTLER, Dale-end, Dalarston. Rhodder Praw arno. Gofyner am Gomer's Balm. Na thwyller cliwi, mynweh weled enw "JACOB HUGHES" ar bob blwch. Ar werth gan bob Chemist neu werthwr Patent Medicine am Is lie., neu danfoner eu gwerth mewn Stamps I neu P, O. i'r gWLeutfiurwr, JACOB HUGHES, M.P.S,L.D.8 MANUFACTURING CHEMIST, PENARTH, CARDIFF