Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

---Maentwrog.-- - -

News
Cite
Share

Maentwrog. TRO TRWY'R AMERIG—Edrychir yn mlaen at nos Wener, Ebrill 27ain, pryd y traddoda y Bardd Coronog, y Parch. R. Silyn Roberts, M.A., Tanygrisiau, ei ddarlith boblogaidd ar y testyn uchod yn nghapel Maentwrog Isaf. Oherwydd poblogrwydd y Darlithydd a'r testyn dyddorol sydd i'r ddarlith, diau y manteisia tyrfa fawr ar ei ymweliad a'r Maen. CYFARFOD CYMDEITHAS YMDRECH GREF- YDDOL.—Cynhaliwyd cyfarfod terfynol y Gym- deithas uchod yr wythnos ddiweddaf, o dan lywyddiaeth Mr J. R. Jones, (Gerallt) prif atdyniad y cyfarfod oedd caneuon drwy y Gramophone, gan Mr Richard Jones, y llythyr- gludydd a'i gynorthwywr Master Joseph Evans- Roberts, Tynant, y rhai yn garedig a roddasant eu gwasanaeth yn rhad. Ar gynygiad Mr. W. Hughes, Frongoch, a chefnogiad Mr R. W. Roberts. Penlan, pasiwyd pleidlais unfrydol o ddiolchgarwch iddynt am arlwyo gwledd mor flasus. iena 8 q;1 CYFARFOD Y PASG.—Cynhaliodd yr Anni- bynwyr yn Gilgal ac Utica, eu Gwyl Flyny- ddol, pryd y gwasanaethwyd yn afaelgar ac effeithiol gan y Parchn. Job Miles, Aberys- twyth; J. O. Williams (Pedrog), Lerpwl; a J. Pandy Williams, Rhyl. Y CYFARFOD MISOL YN MAENTWROG UCHAF.-Cafwyd oedfaon rhagorol yaglyn a'r cyfarfod uchod yr wythnos o'r blaen, Nid vn fuan yr anghofir y pregethau nerthol a dra- ddodwyd gan y Parch. Thomas Charles Williams, M.A., Menai Bridge, ac eraill. Cafwyd hefyd Seiat ar ol yr oedfa nos Lun, o dan lywyddiaeth y Parch. Hugh Ellis. Mater y Seiat ydoedd, "Dyro drachefn o orfoledd yr Iachawdwriaeth, ac a'th hael ysbryd cynal ni," pryd y cymerwyd rhan gan y Parchn. J. Foulkes Ellis, Corris; W. Williams (A.), W. Roberts (W)., R. H. Watkins, Bryncrug; a. Hugh Roberts, Rhydymain. TEULU MEWN PROFEDIGAETH.—Cydym- deimlir yn fawr a Mr a Mrs Richard Hughes, Bull Street, yn eu profedigaeth chwerw a sydyn o golli eu hanwyl fab hynaf, yr hwn er eu gofal a medrusrwydd eu mheddyg Dr Evans Blaenau Ffestiniog, a fu farw yn yr oedran tyner o agos i wyth oed. Dydd Sadwrn heb- ryngwyd ei weddillion mawrwol i fynwent Eglwys Maentwrog. Oddiwrth y ty blaenorid gan blant yr ysgol ddyddiol o dan arweiniad y Mri Griffith Roberts, Bronygraig, ac Ednyfed Vaughau Humphreys, Pen-y-bryn. Yn yr eglwys, canwyd emynau priodol i'r amgylchiad gan y plant a chor yr eglwys, a chwareuwyd y Dead March (Saul) gan yr Organydd, Mr. J. E. Jones. Gwasanaethwyd gan y Parch. C. P. Price, M.A. Cafodd gladdedigaeth nodedig o barchus, a gorchuddid ei arch gan bleth-dorchau (wreaths) osodwyd arni o barch iddo, ac o hiraeth am dano gan ei gyfoedion ieuainc a chyfeillion eraill. Hyderwn y nerthir ei rieni i ymgynal dan y brofedigaeth chwerw, ac y cysurir hwy a'r plant gan y ffaith fod eu hanwyl fab a brawd yn y nef. Ydyw mai Evan Hughes mewn hafan hedd. CYLCHWYL LENYDDOL GILGAL AC UTICA.—• Oherwydd afiechyd yn Maentwrog Uchaf, bu raid gohirio cyfarfod y plant yn nglyn a'r gylchwyl uchod, hyd nos Sadwrn, EbriII 7fed, yr hwn a gynhaliwyd yn Utica. Cadeiriwyd gan y Parch. W. Williams, ac arweiniwyd yn hynod o hapus gan Mr. Omri Roberts, Trawsfynydd. Nis gallwn fwy nag enwi rhai or prif fuddugwyr, unawd i ferched dan 12, laf, Catherine Ann Richards; deuawd i rai dan 12. Kate Mary Jones a Catherine Ann Richards; unawd i fechgyn dan 15, goreu Rees Jones unawd i ferched dan 15, goreu Kate Mary Jones; adrodd i rai dan 18. cyfar- tal, Kate Ann Roberts, O. W, Roberts, Maggie a William Roberts; parti o 12, parti Miss Annie Williams, Tanybryn penillion, Mr. W. Lloyd Jones, Bl. Ffestiniog; englyn, Homo, ond nid atebodd i'w enw, ail, Mr. W. Lloyd Jones. Gwasanaethwyd yn hynod fedrus wrth yr offeryn gan Mr. J. E. Jones. Clorianwyd y cantorion i foddlonrwydd gan Mr. Richard M. Jones, Bethania, Blaenau Ffestiniog. Beirn- iad y fardd:niaeth oedd y Parch. Gwilym S. Rees, B.A., Llandyssul, yr adroddiadau, Mr. Gwilym Morgan, Bl. Ffestiniog. Arholwyr y Safonau, Mri. Ellis Williams, Ty'nybryn. Wm. Hughes, Frongoch, George E. Pritchard, Llwyn Eifion a Morris W. Evans. Haedda y ddau ysgrifenydd difefl, y Mri. M. N. Evans a J. E. Pritchard y ganmoliaeth uchaf.

Advertising

AT EIN GOHEBWYR. '

NODIADAU WYTHNOSOL \ -i

Cwmni Yswiriol y New York,

Family Notices