Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'Ii, V 95, HEOL FAWR, PORTHMADOG. ,t,: W. H. HOWE. Masnachydd mewn Cerddoriaeth ac ^erynau Cerdd o bob natur. v Dervisiad rh)Lgotol"boblamser ar law 0 PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS- Violins, Auto-Harps, Gramophones, Graphohhones, Phonographs, &c Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS ifr Phonographs a'r Gramophones. PERDONEGAU I'W LLOGI AR DELERAU BHESYMOL. I Sefytilwyd dros 25 Mlynedd- :0: Messrs EBWAED,. & WILLIAMS DENTAL CO., LTD, BODCWYNEDD PORTMAOOC. A ddymunent hysbysu eu bod vn parhau i ymweiarf yn rheolaidd a'r Lieoedd canlynol Blaenau Ffestiniog.—Bob Dydd Llun o 12 hyd 6, ac hefyd pob Dydd Iau o 3 hyd 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws Lesaf i Maenofferen Hotel. Llanrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o fiaen y Ffair) yn nhy MRI. DAVID J ONES & Son, Station li.-ad (gyferbyn a Boars Head), o 18 hyd 5. P%% liheii-Bob Dydd Mercher yn nhy MR. ROBERTS, Chemist, o If hyd 4. Criccieth-Bob Dydd Mercher yn nhy MRS. DAVIES, Llys Caradop High Street, o 4-30 hyd 7. Fortmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos Bala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy MR, DAVID JONES, Saddler, Tegid Street, o II hyd 4. RHYBUDD I'R CYHOEDD. Mae G- H THOMAS. Plumber & Ga,s,fitter, (Gynt Dolgarregddu), wedi symud 5, CHURCH STREET, (Late Sub. Post Office). A ddymuna hysbysu ei fod yn cadw pob math o Ironmongery. Yn cynwysMangles, o £ 2 5s i fynn. Sospeni. Tegellau. Brushes, &o., yr oil am brisiau gonest a rhesymol. Gofrau. Caniau Llefrith. Ystenau, a phob Llestr at drin Llaeth a Menyn. Gwneir pob Llestri Aclan at archeb yn y lie. Gwaith Plumber yn ei holl Gangnenau. Gosodir Pibellau Nwy a Dwfr poeth ac oer hefyd Water Closets, Baths, Lavatories, &c., a sicrheir gwaith da gan ddwylaw medrus a phrofiadol. Dymuna hefyd ddiolch i'w gwsmeriaid lluosog am eu cyncthwy caredig yn y gorpnenol, a bwriada wneyd ei oreu i'w boddio yn y dyfodol fel o'r blaen, gan ddisgwyl am barhad o'u cefnogaeth. Rhoddir Estimates am waith yn mhob un o'r Canghenau a enwyd. Cofiwch y Cyfeiriad Newydd :— G H. THOMAS, 5, Church Street, Blaenau Ffestiniog. £10 0 RHODDIR Y WOBR UCHOD J I UNRHYW BERSON a chanddo BAR 0 ESGIDIAU Nas Gellir eu Trwsio GAN WILLIAM HUGHES, Y TRWSIWR ESGIDIAU ENWOCAF YR ARDALOEDD. Anfonwch hwy i: — U. WATLING STREET, ,J LLANRWST. THE NORTH WALES CYCLE, MOTOR AND SPORTS CO. NEW ROAD i Blaenau Festiniog, Other Branches at Llandudno and Colwyn Bay. Beg- toeinform the Public:that they now show a Grand Selection of New Machin s from ALS to 915 15s following we known Makers- Humber, Rover. Singer,: Swift, Raleigh, Premier, Rudge Whitwcrth, New Hudson, Royal Welsh. on the Easy Payment system. Particulars on application. Tnellatest Two Speed Gear Machinelcomplete for 912 12s Cash. We have the Largest and Cheapest List of Second SECOND-HAND. band Cycles and Mail Carts in North Wales. Shall be pleased to send it to anyone on rece pt of Post Card All the best and latest Motor and Cycle Accessories kept in Stock, at London Store Prices TYRES from 7s 6d each. GAS LAMPS from 4s 6d each. Enamelling Platting and all kinds of Repairs executed at Reasonable Prices. Free Wheels and Rim Brakes fitted to Old Machines also two speed gears. Catalogues and im es on Application. PRYNWCH EICH DILLAD YN Y MANCHESTER CLOTHING STORES, LLHNRMST. ARDDANGHOSFA GYNTAF Y TYMOR. Stoc Fawr newydd gyrhaedd o Ddillad i Ferched, Meibion a Phlant, am brisiau hynod o isel. GWNAWN SPECIALITY hefyd mewn DILLAD I. FESUR, Cotiau a hair-cloth ynddynt, perfect fitting Collar, and the neatly squared Shoulders, sydd yn edrych yn hynod o stylish, am y prisiau canlynol :-25/ 28/6, 33/ 36/ 42/ 44/ 47/ 50/, 53/ 56/- per Suit. STOC NEWYDD 0 HATS, CAPS, TIES, A COLLARS. Hefyd y materials mwyaf diweddar mewn faqcJ Dress Goods, yr oil wedi eu sicrhau am yr hen bris. Cyq gwneyd Pich Pryniadau galwch i weled yr uchod. D. WILLIAMS. Beth am eich Siwt Newydd ? Dyma'r adeg i roddi eich. arcliebion. Deuwch i -weled y patrymau Newydd. Dewisiad rhagorol am brisiau. isel. Gwneir i fyny Fret hynau -wedi eu prynu mewn. unrh yw fan. JOSEPH JONES, & SONS, 2, Cromwell St., Bl. rfestinior. Pwysig i Ymwelwyr a Llanrwst. DYMUNA MISS WILLIAMS Hysbysu Llanrwst a'r Cylchoedd ei bod wedi agor GEIRIGNYDD TEMPERANCE, 42, Denbigh Street, Llanrwst, FEL GWESTJ DIRWESTOL, Lie y cedwir pob math o FWYDYDD am y prisiau mwyaf rhesymol. DARPERIR CWLEDDOEDD PRIODASOL a CHWMNIAU ERAILL. GWELYAU GLAN A CHYSURUS I DRAFAELWYR, &c. Cofier y Cyfeiriad: GEIRIONYDD TEMPERANCE, (Hen Shop Mr Thomas Williams, Grocer), 42, Denbigh Street, Llanrwst. The A led Restaurant (Drws nesaf i Mr. E. LLOYD JONES, IRONMONGER), Watling Street Llanrwst. T\YMUNIR gwneyd yn hysbys fod y Lie uchod wedi ei Agor yn EATING HOUSE, CONFECTIONERY, AND COMMERCIAL ROOMS. Lletty Cysurus i Ymwelwyr a Llanrwst. Pob math 0 Fwydydd mewn lie dymuiiol am brisiau rhesymol. Confectionery o'r Ansawdd Goreu. Accommodation for Cycliets. WELL-AIRED BEDS. BELLIS, Perchenpg. BinrsrwcTr"^5^! I geiSiopo!lF-:dl;lesaf at0ch, cyni'rAnwydfynedynwaech. ? Coiiwcli 1 COUGH MIXTURE w t i ,ft I HUGH DAVIES, Machynlleth. | 13hc. a 2s. 9c. y bo tel. jjg DAVIES'S, COUGH MIXTURE At lleswch, gf DAVIES'S, COUGH MIXTURE Anwyd, a DAVIES'S COUGH MIXTURE Asthma, | DAVIES'S COUGH MIXTURE Bronchitis, |■ DAVIES'S COUGH MIXTURE Pas. Crygni, DAVIES'S COUGH MIXTURE Influenza. -ci"- Ni raid cy ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrcho y rhyddhau y Phlegm, yn clirio y llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid i neb ofui canlyniadan anwyd a phesweh ond gofalu fod potelaid o DAVIES's? COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deuln at holl anhwylderan y gwddf a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE with law. DAVIES'^ TONIC ANTIBILIOU; PILLS ydyw y rhai mwyaf diogel at Rwymedd esmwyth, yn sicr, ae heb boen. Os ydy gweithio, methu bwyta, methu tremio bwyd, o yn y cefn, poen yn yr ystumog, bias drwg ar y genau, yn ddiysbryd R digalon, cymerwch dose o'r Pills ymabob yn ail nos. Diogel i bob oed a rhyw. 13e y boes gan bob Druggist.—HUGH DAVIES, Chemist, Machyn- lUeth, "SARZINE" BLOOD — —— MIXTURE. CROEN IAOH A GWAED PUR.-Dyn,-t yr hyn y mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau. a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa. pimples, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod, etc., yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynweh botel- aid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch. Is lle, a 2s 6c y botel, neu gyda. 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog- MR. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. TELEGRAMS- BOLLOTEN," BANGOR. J. BOLLOTEN, CARLTON HOUSE, UPPER BANGOR The House for BEST MUSICAL INSTRUMENTS GRAND- PIANOS. Usual Price. My Price. E25 91710s OQ K £20 s?o ?a § ?20 sag?, ?o ?5'sgj ?30 ??M 0 &60 B H ?5 Catalogues Free. Lists on application. CYLCHWYL Llenyddol a Ohystadleuol. El w ys St. loan Tanygrisiau. B HWN A GYNHELIR DYDD SADWRN Y SULGWYN, MEHEFIN 2IL., 1906. YN Y NEUADD EGLWYSIG. TESTYNAU YN AGO RED I'R BYE*. CERDDORIAETH. I 1. Unawd ar y berdoneg i rai dan 16eg, "Oornelius Gurlitt," Pete Champetre, Op. 112, No. 3, Publisher,' Augener, London. Gwobr 5s. 2. Sopranl) neu Denor, Hyd Fedd hi gar yn gywir, (D. Pughe Evans). Gwobr 10s 6c. 3. Contralto neu Faritone, "Y Monvr a'i ^achs en, (W. Davies). Owobr 10s 6c. 4. 'Deuawd, Sibrwd yr Awel," (Tom Price). Gwobr 15s. 5. Pedwarawd, "Beth sydd Hai-dd," (J. H. Roberts). Gwobr 16s. 6. Barti heb fod dros 25 mewn nifer, Anthem Goffft* dwriaethol, "Goleuyny Glyn," (T. J. Williams, A.C., Rhos). Gwobr £ 2. AMRYWIAETH. 7. Chwe' penill coftadwriaethol i'r diweddar Mr. George Woods, Glan y llyn, gynt oruchwyliwr yr Hall- Grobr 5s. Am ychwaneg o fanylion ymofyner a'r Ysgrifenydd. JOHN OWEN, Glanllyn, Tanygrisiau. Khag-hysbysiad- Tabernacl, Penrhyndeudraeth, HHRADDODIR DARLITH yn y Capel uchod gan MR. W. O. JONES, Aber Nos Sadwrn, Mai 19eg., 1906.