Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

NID AUR YDYW 1 POB PETH MELYN Ac nid Te ydi pobpeth ar yr enw Te 'chwaith. Yr unig De fyddaf fi yn ei gael i fy mhlesio ydyw "TE HEM FFASIWN" Y Co-operative Stores, 2/- y Pwys. Mae mor wahanol i bob T6 arall fym yn ei yfed erioed, yn enwedig hwnw gawsom yn I Llandudno yipasg. PETH NEWYDD ETO. Mae gan O. V. JONES. Stoc o Ddilladau Dynion a Phlant na wet- wyd eu bath ar werth yn Market Hall, Blaenau Ffestiniog. Siwtiau wedi eu Mesur am 198 6c, 25s 6c, 27s 6c hyd 57s 6c. Trowsusau at Fesur am 6c 6c, 8s 6c, 9s 6c hyd 17s 6c. Tra yn diolch i r cyhoedd am y gefnogaeth helaeth a gafodd, dymuna O. V. Jones am barhad o'r cyfryw l 6WENER k SADWRN, EBRILL 6 A 7, fi Ac AR HYD YR WYTHNOS NESAF, yn y I &IarXet Hall, Blaenau Ffestiniog. Ar idgYfnerthydd Digyffelyb fhomas' "??? Emulsion. I I"' A YnwySay feddyginiaeth rayorol hon holl V e1fenu m?thlon Cod Liver Oil yn y I ffurfiu hawddaf )'w cymeryd a hawddaf i'w treubo 'Fugh d, hall rinweddau cryfhaol &c arif ywi- ol Hypophesphiteis of Lime and Soda. ![ Id oas feddyginaeth weU yn b?sibi ar g?ier ¡. Plant gwanaidd a nychlyd. Cyn- yrcaa waed da a chyfoethog; cryfha t 'S??y??? a'r aelodau, a gwisga y t Wh eiddil yn fuan a chnawd iach ahardd. ? Y Inae yr "n mor !e?ol hefyd i rai men oed. m cwy ei ddefnyddlu yn gyaon, amddiffynir y y fansoddiad rhag ymosodiadau y darfod- edigaeth. bronchitis, ac Asthma. Y lnhae 0 fuddioldth anrhnethol tu«g ab wella en foesvvch ac anwyd. Gwerthir mewn I Potelau la lc., & 2860 yr un hefyd potelau ( cYfaddas r gyfer teulu 5s. Mynwch botelaid 5 (,n(I my-awch hefsd gael THOMAS A EMULSION, gwrthodwch bob un^rt»l). nionwoh am Sample rhad at y gwneuthuz- wr L, E. Thoiaas, & Co., 43 Edge Lane, I j iverpooL Os byddweh yn ffaelu ei gael fan elch -Fferyllydd (Chemist) gadewch i VI wylwd, ¡. c wjfonwn botwlaid i ehwi yn rhad ac am ddim ) i^cial agent for Llanrwst and (i ist,riet- EVAN L"V ANS, Dispensing Chemist, The Square" lanrwst. At Drigolion Blaenau a'r Amgylchoedd. Dymuaa ¡ J OllD Elias Jones, I Tailor, &c., hysbysu yr ardal fod gaeddo gyflawnder mewn Stock o Frethynau o bob m.);th. Suitiau campus wedi ei gwneyd ar y prem- ises o 30s i tyry. Suitiau o Blue Serges, fast c lour, o 40s i fyny. Serges, Vicunas, Black Twill, Hoa e,puns, Cfieviots, Fancy Wo> seeds niewit iiniiyv- laeth m-twr. Irish & Scotch 'I weeds. West of England Haulines i wreyd Trowsusau. Cyflawcder o Piethynau Duom d'1 »t Mournings "mewn Slock bob amser, a gelir eu cael ar fyr rybudd. Diihd Gwaith vn gtyf a da fei srferol. Dalier Sylw,—LADIES"' COSTUMbb made j in all Styles. Fit Style and Form gj*r- aKttce. 1 Gwueir Brethynau, dim gwahaniaeth lie y prynyd hwyr.t. Fancy Vesungs o bob main. 7s Yr Y BUNTO DDISCOUNT ALLAN O'R COST. Mae EE4D&EYS Wedi prynu drosodd oddiar y Meistri Pierce a Williams, AF.U AUR,' Caernarvon. Yr oil o Stoc Shop a Diliadau Parod. Y mae Mri. P. a W., yn rhoddi i fynu yr adran hon o'r fasnach, ar ol 35 Mlynedd o Fasnachu Llwyddianus. Prynwch yr oil o'r Stoc gyda. Discount o 35 y Cant allan o'r Cost Price. -0 Y mae yr boll Nwyddau yn cael eu hail farcio mewn Ffigyrau Plaen er mwyn gwneyd SALE FAWREDDOG Cludir y Stoc wedi eu hail farcio i Fasnadldy Bradleys, ??'?S ?? S  Hen Stanil3 Office, Iilanrwst. I Bydd pob Dilledyn brynir yn Fargen Gwirioneddol, Bydd y SALE yn dechreu DYDD SADWRN, EBRILL tUeg. JOHN OSZFFITHS. Llanrwst. I Arolygydd. -n<SC!Ia IIIIII!iII:II! -q Hadau Gerddi Hadau Amaethyddol. Hadau Blodeu. STOC HOLLOL FFRESH. Beans, Peas, Cabbage, and Onion Seeds, Shallots, Sweede, Turnip, Carrot, Grass and Clover Seeds. Pob math o Hadau. I'w cael gan- I, HUGH JONES (Chemist), MEDICAL HALL, CHURCH ST., BL. FESTINIOG. Ceir hetyd gyflawnder o HADAU FRESH yn SHOP ISAR, Llan Testiniog". MR. ARTHUR PENRHYN of the leading Practices aud Dental Hospit ils of England and Scotland. SPECIALIST in all up-to-date dental operations. Fairness extractions. Artificial Teeth in Gold anii Vulcanite. Fillirigs in Gold, Platinum and Cement. All at lowest possible charges ADVICE FREE. Hours 9 to 8 DAILY at 4, Wynne's Road, BLAENAU FESTINIOG. HENDRE HOUSE, PENf¡lJAGHNO. Ar Werth neu ar osod.—Ymofyner yn Aelydon, Penmachno, neu Gwynfa, Llanrwst. CARTREFi YM RU. Does unman yn debyg i Gartref." 1 MAE rhywbeth yn y gair Car- 1 1 tref sydd yn swynol i glnst I pob Cymro, ond mae ambell i 1 gartref yn fwy cysurus na'i gilydd o lawer, am y rheswm | I fod Cork Lino" J. R, Evans 1 1 ar y llawr. Mae wedi dod yn | I amser Spring Cleaning eto, a i' I dyma ychydig o bethau fydd yn I | rhaid eu cael o UNOLEUMS, CARPETS, I I CORK LINO, MATS, 1 I OILCLOTH, HEARTHRUGS, Ij I BRUSHES, ML, &G. 1 Mae detholiad da o'r l'hai hyn am I I bob pris i'w cael yn Masnachdy 1    IRONMONGER. JJ.EVMS^R= Llanrwst & Trefriw Joint Water Committee,, NOTICE IS HEREBY GIVEN, that the Audit of the Accounts of the above-named Jeint Water Committee for the year ended the 31st March, 1906, will be held by WILLIAM GRIFFITH, Esq., the District Auditor, at the Board Room Union Workhouse, Llanrwst, on FRIDAY, the 27th day of APRIL, 1906, at 12 o'clock at noon, and that a copy of such Accounts duly-made up and balanced, together with all Books, Vouchers, and Documents, relating thereto, will be deposited at the Office of the said Committee at the Union Workhouse aforesaid, and be open during Office hours therat. to the inspection of all persons inter- ested for seven clear days before such Audit, j and all such persons will be at liberty to take copies of, or extracts from the same, without fee or reward. Dated this 10th day cf April, 1906, R. ? OM?? CmRK TO THE ABOVE COMMJTTEE. CLEI:'K To THF kl I TO LET. -Semi detached Villa, situate in — Trefriw Terrace, Trefriw, containing Parlour, Kitchen, Scullery, 4 Bedrooms, Bathroom (H. & C.) and W.C. Good garden. Rent £ 15. Immediate possession. Apply, P. MC.INTYRE, Llanrwst. ;r-N EISIAL.-YN un o brif y^trydoedd LJaurwst. Ddwy Ystafdl gyfleus, am ddydd Mawithyn mhob wythnos.—Cyfeirier gan anfor y telerau &c., i W RHED- EGYDD Office, B!aenau Ffestiniog. WANTED-General Servant, middle aged. woman may suit. Apply Queen's Hotel, Llanrwst. AR WERTH.—Perambulator cystal anewydd I lie i ddau blentyn. i'w gwerthu yn rhad.— Ymofyner a B," y Swyddfa hon. YN EISIEU.—Housekeeper i gymeryd gofat j Fferm lie y cedwir morwyn arall. Cartref parchus a sefydlog i un gymwys. Ymofyn- er trwy lythyr a D," "RHEDEGYDD" Office, Blaenau Ffestiniog. TO BE SOLD.—Motor Bicycle in Splendid ruuning order, 2 H.P, J.A.P. Engine Brand New. Apply ]. S- WtLHAMS, I Cycle & Motor Agent, Tan-y-Bwlch. 'YN EISIAU.-Mewn fferm fecban yli cadw f 3 o wartheg, ddynes brofiadol fel house- keeper. Rhaid iddi fod yn alluog i ym- gymeryd a gwaith y fferm, ac o gymeriad di- lychwin. Caiff gartref cysurus, gwr yn unig heb ddim plant. Ymofyner gan nodi y cyflog a Z, "RHEDEGYDD" Office. AR OSOD—Ynghyd neu ar wahan Ty a ? Shop yn Cambrian Terrace, Tanygrisiau. Ymofyner yn y lie cyntaf gyda MR. RT. DAVIES, Cae'rffridd, Tanygrisiau, YN EISIEU.—GENETH o 17 i 18 oed, wedi arfer a gwaith Ty.—Ymofyner a X, Rhedegydd" Office, Llanrwst. EGWYDDORWAS yn eisieu i ddysgu y Gel- fyddyd o ARGRAPHU. Lie manteisiol i fachgen da.—Ymofyner a E. Pughe, Argraph- ydd, Llanrwst. COHIRIR y Drawing ar y Bicycle yn Tref- riw, am bythefnos.-Ymddengys y Win- ning Numbers yn y Rhedegydd am yr 2il o Fai. 1IERLEN a SHANDRY ar WERTH, am !?! ?8 10s. Anfoner stamp am ateb i "W, No. 2, Plough Street, Llanrwst. YN EISIEU. HOUSEKEEPER mewn Fferm. Rhaid iddi allu trin ilaeth a men- yn, ynghyda gwaith ty. Hefyd, deall Saesneg. Teulu bychan.—Ymofyner a David Williams, Gwerngof Isa, Capel Curig. [. iv OSOD.—CAE PERSON, Llanrwst, yn H cynwys 3 Bedroom, 2 Front Rooms, Cegin braf, ynghyda gardd. Meddiant dioed.—Ym- ofyner a Mrs Parry, Liverpool House, Trefriw. mHE GEN kRAL ACCIDENT, FIRE & L I F i<: ASSURANCE CORPOR- ATION LIMITED, Capital £ 1,000,000. MonthU Benefits to cover illness and accident from El ]Os to £ 3 according to premium paid. Agents wanted at :-Criccieth Port- niadoc, Beddgelert, Harlech, Ba: mouth, Do'geUey", Bali, Trawsfynydd, Penmachno, Doi vyddeien, Bettwsycced, Llanrwst. ppt/ to the District Superintendent W-Ni. JONES, Pembroke House, HI. Ffestiniog. Cpnanfa Gyftredinoi y IVsethodist- iaid Caifinaidd yn Bl. Ffestiniog. Mai 2Sain. hyd 30aiii., 190H. eWAHODDIR Tenders am baratoi ymborth U i, o 200 i 250 o ddyeithriaid yn ystod y Gymanfa uchod. Nid ymrwymir i dderbyn Vi- isaf nac unrhvw tender. Y tenders i fod mewn Haw erbyn dydcl Sadwrn, 28ain cyfisol. Am bob many hon ymofyner ar Ysgrifenydd, HOWELL H. HUGHES, New Market Square.