Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Cynghor Dinesig Bettwsycoed.

News
Cite
Share

Cynghor Dinesig Bettwsy- coed. Cyfarfu y Cynghor nos Wener diweddaf, pryd yr oedd yn bresenol-Mri. R. Parry (cadeirydd) Thomas Griffith (is-gadeirydd); Henry Roberts, John Hughes, S. A. London, William Williams, T. W. B. Corns, R. Rawlinson, Henry Williams, R. R. Owen (clerc) a W. J. Edwards (arolygydd). Ov,en (c,erc ) a W. J. ??-1 Mr. Corns a hysbysai fod yr Is-bwyllgor fu yn chwilio am le i roddi lludw Pentredu, yn awgrymu ei roddi yn Nghoed Tanygarth os cawsid ganiatad. Pasiwyd i ymohebu a Mr. Mc'Intyre yn nghylch y tir. Hysbysai hefyd fod yr un Pwyllgor dros Osod Urinal rhwng yr Eglwys a'r Royal Oak Hotel, yr hwn gostiai 25p. Mr. John Hughes: Oni fyddai yn rhatach Codi un o gerrig a bricks ? Mr. Thomas Gr'ffith; Ar anhawsder gyda Un felly yw, fod pethau anhyfryd ynyn cael eu hysgrifenu arnynt. Mr. London: A oes angen am un o gwbl toor agos i'r orsaf. Ar gynygiad Mr. Corns a chefnogiad Mr. T. Grigith pasiwyd i godi un o haiarn yn y 'Ac ?chod. OVERSEERS. Ar gynygiad Mr. Corns a chefnogiad Mr. H. Roberts, pasiwyd i'r?idau Overseer aros yn eu j '?—sef y Mri. R, Parry, Oakfield, ac Abel Davies. j CYDNABOD. Anfonai Mrs Roberts, Church Hill, i gydnabod cydymdeimlad y Lyngor a hi a'r teulu yn eu profedigaeth o golli! el phriod, yr hwn cedd yn swyddog o dan y Lyngor. PFOS.—Oedwyd mater y ffos sydd yn blino trigolion Pentredu, hyd nes y ceir tystiolaethau ¡I Styyddogion Sirol a Phentrefol arni. j CADARNHAU—Ysgrlfenai y Mri Chamberlain | L J ohnsone fod Bwrdd Llywodraeth Leol v- n I T jtendain, yn caniattau y gwelliantau oedd y yngor yn ei gynyg gyda'r Goleuni Trydanol. asnvyd i symud yn mlaen. A YW YN HEINTUS "-Yr cedd Bwrdd j Dndeb Kingstone, yn anfon Penderfyniad ac Yn. gofyn i'r Cyngor hwn ei gadarnhau, sef elsebu y Senedd i orfodi fod y Darfodedigaeth 1 liodi fel clefyd heintus. Mr. London Pe buasai achos tel h yn yn cael 1:1 codi ac yn myned i'r papur newydd, ^^thai ddirfrawr ddrwg i'r He. I h Mr. j. Hughes Mi luasai fel v clefydonj "?ercororw?dy'n.  Yn r\711'y g ??"' ?snry Wi?-?s: Yr wyf yn cynyg jj s???Ud at yr achcs nesaf, ac felly y bu. ADRODDIAD Y SWYDDOG MF.DDYGOL.—Yr i Oedd yr adroddiad hwn yn dangos i ddau gael j ell S?t, a dau farw yn ystod y mis diweddaf. j^i ? yr un clefyd heintus yn y dosbarth. I  '?UGARo& IAWN.—Yr oedd R. E. Thomas, y U ??S?sglydd, wedi gwneyd ei waith yn 11',VyriLL-n fel nad oedd ond vchydig iawn o ?o] ? ciyledion, y swm mwyaf ond Ip 10s 4c. ?e-vli atebiad i'r gofyniad beth wnci. gyda'r ? a.i sd heb dalu, dywedai Mr. John Hughes  .§wyl wythynt am ychydig, fod yn SVnd j lc^° eu k°d we(h talu mor gryno. ?Y'Idod 'ado ef eubod wedi tal?a mor -ryno. l\/r?' ?' Willian Ni ddylai bod yn rhy brv ? ?? ?se pethau ar hvn o bryd. Pasiwyd i '?a-! eliddyntamBs. ??RODDiAD YR AROLYGYDD. —Darllenwyd ? ??grymiadau o welliantau yn adroddiad y yudog, a phasfwyd i'w cario allan. ae? YN FYR.-Mr. London alwai sylw fod un a.elo yn fyr yn y Cynghor er's amser maith. j?. gael I ,vy? bod t dd v Meddyg yn rhr-.?? ? ??-?? gwybod a oedd v Meddyg yn ?eiseddifyny. Y Tra wyd y Cynghor yn Bwyllgor, a chauwyd Y drws.

Arn ER COF ____ - -- - -

nvfl AR LAN Y BEDD. !

ER ANWYL GOFF AD WRIAET H

Advertising