Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Damwain Rhivj-! -.bach, I

 ? Bwrdcf Gwa?c?eMwaF? j…

News
Cite
Share

 Bwrdcf Gwa?c?eMwaF? L I a n r t,v Cyfarfu y Bwrdd pryd yr oedd yn bresenol Mri E. Jones Williams, cadeirydd Parch J. Gower, John Hughes, Bettwsycoed; Mathew Roberts, Capel Curig; Ellis Pierce ac O. E. Parry, Dolwyddelen; William Williams, John Berry, David Williams, John Williams, Llanrwst; William Williams, Llangerniew Roger Hughes, Eglwysbach David Owen. Llanddoget; John Davies, Gwytherin; D. Lewis, Pant Llin; R. T. Ellis, Trefriw; Parch Titley Williams, R, R. Owen, clerc; O. Evans Jones a T. C, Roberts, swyddogion elusenol; a T. Thomas, meistr y Ty. GWNEYD Y GOREU.—Yr oedd hen wreigen o r enw Betsy Morris, Gwytherin, wedi marw, a phasiwyd i'r swyddog wneyd y goreu- o'r I dadrefn. MAB CAREDIG.—Yr oedd mab y diweddar Jonah Davies, Town Hill, wedi bod yn garedig wrth ei dad yr hwn oedd yn cael elusen plwyf- ol. Pasiwyd iddo gael y dodrefn am 3p. GAEL Y NWYDDAU YN RHATACH.—Mr. W. Williams, Gwytherin, a ofynai a oedd dim modd cael y glo a'r nwyddau besir i'r tlodion am bris rhatach, mi fyddai yn deg a'r trethdal- wyr. Cefnogwyd gan Mr. Ellis Pierce, ac fod y tlawd i fyned am ei nwydd at yr hwn fydd yn cyflemvi y Ty, DIGON o WAITH.—Yr oedd gweddw o Lan- rwst yn gofyn am ychwaneg o gardod, yr oedd mab iddi allan o waith. Y Parch. J. Gower- Y mae digon o waith i'w gael, ond chewch chwi ddim wrth aros yn y ty." Y Swyddag- "Mi fyddaf yn ddiolcligar, am enwau lie y mae gwaith i'w gael." Mr. David Lewis-" Y mae digon'o waith mae'n wir, ond does genym nifel ffermwyr ddim arian i dalu am waith." Mr. J. Williams—" Nid oes gwaith yr oeddynt yn atal llawer o Finers yn y Gors ddydd Sadwrn di- weddaf. PE CODAL UN ODDIWRTH Y M,EIKW.-—Yr oedd cwyn fod rhai yn yfed ac.yn cael cymorth plwyfol. Yr oedd y swyddcg yn credu fod rhai yn cael cam, Pasiwyd i holi yn fanwl ac edrych i mewn a oedd rhai oedd yn caei cymorth yn yfed diod feddwol. Mr. J. Williams-" Pe codai un oddiwrth y meirw" i ddweyd am iddynt beidio ni wellant. Cyw a fcgir yn uffern, yn uffern y myn fod, AROGL GWAREDIGAETH.—Yr oedd mudiad ar droed meddai y Cadeirydd, i osod y crwyd- riaid o dan ofal yr heddgeidwaid, ac fod y costau i ddod o'r Trysorlys. Yr oedd y trefniad fod yr heddgeidwaid i roddi elusen i weithwyr gonest, ond fod y crwydriaid proffeswrol ar ol cael cymorth unwaith i'w hanfoni le ddarperir gan y Llywodraeth. GORMOD 0 DLODION.-Mr. Gower a ddaliai fod gormod o rai yn cael cymorth plwyfol. Bu ymchwiliad flynyddau yn ol a gostyngwyd swm mawr, mi fuasai hen dlodion yn cael gwell cymorth a'r rhai ellid weithio i wneyd. Mr. O. Evans-Jones—Flynyddau yn ol yr oedd swm yr elusen yn llawer llai, ond yr oedd y gweithfeydd yn myned, ond nid oes gwaith yw gael ar hyn o bryd. ,,} HEN WRAIG GREFYDDOL.—Yr oedd hen wreigan o'r enw Margaret Griffin, wedi myned allan o'r ty, a bu llawer o siarad yn ei chylch, rhai am ei ciiosbi. Mr. Mathew Roberts—"Y mae yn ymddangos yn gymeriad gonest iawn, yr wyf yn cynyg iddi gael yr un swm ag oedd yn ei gael."—Mr. Ellis Pierce a gefnogai, a phasiwyd trwy fwyafrif. ALLAN GYNORTHWYON.—Talodd Mr. O. Evans-J ones yn nosbarth Llanrwst am y mis diweddaf ?131 3s ac yn gofyn am £ 60. Nifer y Tlodion 199. Yn nosbarth Penmachno talodd Mr. T. C. Roberts i 146 o diodion ?84 10s ac yn gofyn am J90 am y mis dyfodol. Yn y Ty 46ar gyfer 38 y mis cyferbyniol y llynedd. Galwodd 26 o grwydriaid ar gyfer 49 y mis cyferbyniol y llynedd. CYNORTHWYO,—Yr oedd genedh 16eg oed yn Pentre Bach, Capel Garmon bron yn ddall. a gofynai ei mham oedd yn weddw am gynorthwy j'w hanfon i'r 3*sbytty yn Lerpwl. Caniatawyd. I RHENT.-Ysgrifenai Mr. Glynne Jones, Bangor, ar ran Mr. Gower i ofyn am lp sef Rhent am 4 blynedd am dir y bibell sydd yn rhedeg o'r Tlotty i'r afon. ER GWELL.-YR oecld Bwrdd y Llywodraeth Leol yn anfon i ofyn a oedd symudiad Mr. Roberts, y swyddog elusenol o Penmachno i Rhydlydan yn cael ei i wneyd fel o'r blaen. Pasiwyd i anfon ei fod os rhywbeth yn llawer gwell.

AT Y DRAENOG. I

[No title]

Damwstin MngeiiQl yn Chwayel…

Cicio Pei 'a Ffwndro. - I

[No title]

Advertising