Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Llanrwst. !

I Hanes Buchedd Meirion.

I Anfadwaith Abererch

News
Cite
Share

I Anfadwaith Abererch Dydd Iau, yn Pwllheli, buwyd ar hyd y dydd yn gwrandaw ar y cyhuddiadau yn erbyn John Jones (" Coch Bach y Bala "), am ymgais i lofruddio Sarah Jones, 71 mlwydd oed mewn anedd-dy unig, a'i hysbeilio o ddeg punt, Galwyd lluaws o dystion i wrthbrofi haeriad y carcharor ei fod yn Llanbedrog, pedair milltir o'r lie, ar adeg yr ymosodiad. Dywedasant na chyrhaeddodd yno am dair awr ar ol yr ymosodiad. Siaradodd eraill am waith y carcharor yn talu am ddiod i ddieithriad yn y gwestai. Tystiodd yr Arolygydd Jones fod yr olion esgidiau o amgylch y ty yn cyfateb i eiddo y carcharor. Cymerodd y carcharor gofnodion helaeth o'r tystiolaethau, a chroes- holodd yn fanwl. Croesholodd yr Arolygydd am haner awr, ac ar y diwedd dywedodd ei fod wedi blino ac yn newynog. Gohiriwyd y Llys o naw o'r gloch y nos hyd boreu ddydd Gwener am una'rddeg, a buwyd trwy'r dydd yn gwrandaw yr achos yn mhellach. Traddodwyd y carcharor i sefyll ei brawf yn y Frawdlys.

Blaenau -Ffestiniog.I

Advertising

ACHOS OWEN HUGHES.