Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

95, PORTHMADOGr. f- H. HOWE. masnaohyda mewn Cerddoriaeth ac OtLerynan iHPiyiinmn Cerdd o bob natur. Dewisiad rhago? ol^boblamser ar law o PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS. Violins,^Ai to-Harps, Gramophones, Graphophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock hdaeth o RECORDSYr Phonographs a'r Gramophones. SERBONEG-AU I'W LLOGI AR DELERAU RHESYMOL. Sefycflwyd dros 25 Mlynedd. Messrs EDWASDf & WILLIAMS DENTAL CO., LTD., BODCVVYNEDD PORTMACOC. A dd/munent hysbysu eu bod vn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r Lleoedd canlynol Slaertnu Ffe&tinlcg.—Bob Dydd Linn o 12 hyd 51 ac hefyd pob Dvdd lau o 3 hyd 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws resaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffaix (ond y dydd Mawrth 0 flaen y Ffair) yn nhy MRI. DAVID JONES & Son, St-,Ation h:ad (gyferbyn a Boars Head), o li hyd 5. Pv.ltheli—Bob Dydd Mercfcer yn nhy MR, ROBERTS, Chemist, 0 II hyd 4. Cricceth-Bob Dydd Mercher yn nhy MRS. DAVIES, Llys Caradops High Street, c 4-30 hyd 7. Por-tmadoc-Bob Dyed Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos Baia,—Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy MR. DAVID JONES, Saddler, Tegid Street, c g I hyd 4. AEYBUDB IE CYHOEBD. Mae ir IT N I- A-"& M A S5 G. H THOMAS. PKimber & Gasfitter, (Gynt 0 Dolgarregddu), wedi symud 5, CHURCH STREET, (Late Sub. Post Office). A ddymuna hysbysu ei fod yn cadw pob math o Ironmongery. Yn cynwys Mangles, o £ 2 5s i fynu. Sospeni. Tegellan. Brushes, &c., yr oil am brisiau gonest a rhesymol. Gofrau. Caniau Llefrith. Tstenau, a phob Itlestr at drin Llaeth a Menyn. Gwneir pob Llestri Aclan at archeb yn y lie. Gwaith Plumber yn ei holl Gang enau. Gosodir Pibellau Nwy a Dwfr poeth ac oer hefyd Water Closets, Baths, Lavatories, &c., a sicrheir gwaith da gan ddwylaw medrus a phrofiadol. Dymuna hefyd ddiolch i'w gwsmeriaid iluosog am eu cynorthwy caredig yn y gorpnenol, a bwriada wneyd ei oreu i'w boddio yn y dyfodol, fel o'r blaen, gan ddisgwyl am barhad o'u cefnogaeth. Rhoddir Estimates am waith yn mhob un o'r Canghenau a enwyd. Cofiwch y Cyfeiriad Newydd :— G H. THOMAS, 5, Church Street, Blaenau Pfestiniog.  £10 W RHODDIR Y WOBR UCHOD I UNRHYW BERSON a chanddo BAR 0 ESGIDIAU Nas Gellir eu Trwsio GAN WILLIAM HUGHES, Y TRWSIWR ESGIDIAU ENWOCAF YR ARDALOEDD. Anfonwch hwy i: — 14, WATLING STREET, LLANRWST. THE NORTH WALES CYCLE, MOTOR AID SPORTS CO. ?rUn!? NEW ROAD Blaenau Festiniog, Other Branches at Zlandndno and Colwyn Bay. Beg to inform the Public' that they now show a Now Machin s from LS to EIS 15s following we known Makers— I-lumber, Rover" Singer," Swift, Raleigh, Premier, Xtadge Whifrteorth, New Hudson, Royal Welsh. on the Easy Payment system. Particulars on application. Tne'latest Two Speed Gear Machinelcomplete for iBI2 12s Cash. We have the Largest and Cheapest List of Second SECOND-HAND, hand Cycles and Mail Carts in North Wales. Shall be pleased to send it to anyone on rece pt of Post Card All the best and latest Motor and Cycle Accessories kept m Stock, at London Store Prices TYRES from 7s 6d each. GAS LAMPS from 4s 6d each. Enamelling Platting- and all kinds of Repairs executed at Reasonable Prices. Free Wheels and Rim Brakes fitted to Old Machines also two speed gears. Catalogues and im es on Application. 7s YN Y BUNT 0 DDISCOUNT ALLAN O'R COST Mae m D ■b $ e £ A JnBOaJnS liilB Wedi prynu drosodd oddictr y Meistri Pierce a Williams, u APR AUK,' Caernarvon. Yr 0110 Stoc Shop a Dilladau Parod. Y mae Mri. P. a W., yn rhoddi i fynu yr adran hon o'r fasnach, ar ol 35 Mlynedd o Fisnachu Llwyddianus. Frynweh yr 011 o'r Stoc gyda Discount o 35 y Cant allan o'r Cost Price. -0- Y mae yr holl Nwyddau yn cael eu hail farcio mewn Ffigyrau Plaen er mwyn gwneyd SALE FAWREDDOG A v ET" D O G Cludir y Stoc wedi eu hail farcio i Pasnachdy Bradleys, Hen Stamp Office, Llanrwst. Bydd pob Dilledyn brynir yn Fargen GwirioneddoL Bydd y SALE yn dechreu DYDD SflDWRN, EBRILL UYDD. JOHN ORIiTITHS. Llanrwst- Arolygydd. Lla,nrwst Arclygydd Beth am eich Siwt ?ewydd? Dyma'r adeg i roddi eich areliebion. Deuwch i weled y patrymati Newydd, Dewisiad rhagorol am brisiau isel. Gwneir i fyny Frethynau wedi eu prynu mewn unrhyw- fan. JOSEPH JONES, & SOHS, 2, Cromwell St., Bl. Ffestiniog*. 1IDJ1oo. ,!1 Pwysig i Y m welwyr a Llanrwst. DYMUNA MISS WILLIAMS Hysbysu Llanrwst a'r Cylchoedd ei bod wedi agor GEIRKONYDD TEMPERANCE, zi2, Denbigh Street, Llanrwst, FEL GWiSTI DIRWESTOL, Lie y cedwir pob math o FWYDYDD am y prisiau mwyaf rhesymol. DARPERIR CWLEDDOEDD PRIODASOL a CHWMNIAU ERAILL. GWELYAU GLAN A CHYSURUS I DRAFAELWYR, &c. Cofier y Cyfeiriad: GEIRIONYDD TEMPERANCE, (Hen Shop Mr Thomas Williams, Grocer), 42, Denbigh Street, Llanrwst. i The A led Restaurant (Drwsnesaf i Mr. E. LLOYD JONES, IRONMONGER), Watling Street Llanrwst. D YM UN I R gwneyd yn hysbys fod y Lie uchod wedi ei Agor yn EATING HOUSE, CONFECTIONERY, AND COMMERCIAL ROOMS. Lletty Cysurus i Ymwelwyr a Llanrwst. Pob math o Fwydydd mewn lie dymunol am brisiau rhesymol. Confectionery o'r Ansawdd Goreu. Accommodation for Cyclists. WELL-AIRED BEDS. BELLIS, Perchenog. {f.\ITP..l"l:2Î'')ry'H'i'C' "'>  BRYSI.W C H 1 I geisio potelaid gan y FferyllydU nesa/ atoeh, k:J cyn i'r Anwyd fyned yn wac-th. CSofiaffl'CSfe CO S.! ???M????MS?S ? HUQH DA?IES,  HUGH DMI1S, DAVIES'S COUGH M¡XTVE Åt IkWíC;J, DAVIES'S COUGH MIXTURE Anwyd, M DAVIES S COU(IH AlIXTUitE Asthma, 1 DAVIES S COUGH M5XTURE B'U!ldJiHsr 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE Fas. C??ni. 1 ? DAVIES'S COUGH M!XTU?E jniluenza. %!?BSMmmBBBBSS?NSE??N!Ea?YS???3??:s Ni raid cy ond UN DOSE er profi ei ddylamvad imiongyrclio ] y rhyddhau y Phlegm, yn clirio y llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaitli. Ni raid i lieb ofni canlyniadau anwyd a phesweh oiid gol'alu fod potelaid o DAVIES'b COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob (lyn yi., feddyg i'w denlu at holl anliwylderan y gwdcif a'r frest, OR bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE with law. DAVIES'Si TONIC ANTIBILIOU: PILLS ydyw y rhai mwyaf diogel at Rwymedd esmwyth, yn sicr, ac heb boen. Os ydy gweithio, methu bwyta, methu treniio bwyd, o yn y cefn, poen yn yr ystumog, bias drwg ar y genau, yn ddiysbryd a digalon, oymerwch dose o'r Pills yma bob yn ail nos. Diogel i bob oed a l'hyw. 13c y bocs gan bob Druggist.—HUGH DAVIES, Chemist, Machyn- lleth. "SARZINE" BLOOD — —— MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PITR.-Dyiia yr hyn y mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhan. a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob petli, fel yr Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysEa. pimples, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod, etc., yn tarddu. o waed drwg ac anmhur, mynweh botel- aid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, Is lie, a 2s 6c y botel, neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y percbenog- MR. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. TELEGRAMS- BOLLOTEN," BANGOR. J. BOLLOTEK, i. ?i_ CARLTON HOUSE, UPPIiii BAjffGOK The Souse for EES,r MUSICAL INSTRUMENTS GRANDPIANOS. I ■ Usual Price. My Price. £ 25 » B a | I£ 17 10s I s?o I§S??Sg ?20 s§g3, ?o ?6-Sgi ?30 OB?? q) £60 5 h » ??5 Catalogues Free. Lists on application. 1-" CYLCHWYL Llenyddol a Chystadleuol. I Eglwys St. loan Tanygrisiau. B HWN A GYNHELIE DYDD SADWRN Y SULGWYN, MEHEFIN 2III., 1906. YN Y NEUADD EGLWYSIG. TESTYNAU YN AGORED I'R BYD. CERDDORIAETH. 1. Unawd ar y berdoneg i rai dan IGeg, Cornelius Gurlitt," Fete Champetre, Op. 112, No. 3, Publisher, Augener, London. Gwobr 5s. 2. Soprano neu Denor, Hyd Fedd hi gar yn gywir," (D. Pnghe Evans). Gwobr iOs 60. 3. Contralto neu Faritone, "Y Morwr a'i Pache en," (W. Davies). Owobr 10a 6c. 4. Deuawd, Sibrwd yr Awel," (Tom Price). Gwobr 15S, 5. Pedwarawd, "Beth sydd Hai-dd," (J. H. Roberts). Gwobr 16s. 6. Barti heb fod dros 25 mewn nifer, Anthem Goffa. dwriaethol, Golen yn y Glyn," (T. J. Williams, A.C., Rhos). Gwobr &2. AMRYWIAETH. 7. Chwe' penill cofladwriaethol i'r diweddar Mr. George Woods,: Glan y Ilyn, gynt oruchwyliwr yr Hall. Grobr as. Am ychwaneg o fanylioin ymofyner a'r Ysgrifenydd. JOHN OWEN, Glanllyn, Tanygrisiau. R HAG-HYSBYS SAD. rPRADDODIR DARLITH yn Nghapel Ebenezer, Llanrwst, Nos FAWRTH* EbriJl 17eg, 1906, far "Yr Hen Bwerau." gan DYFED, (Arch-dderwydd Cymrm);"