Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

rJWn GADEWCH I NI SON AM RHYWBETH I'W FWYTA. CABIN BREAD (Cacena Llongwr), Ydi all the go 'rwan, Tair Ceiniog y Pwys a Te Hen. Ffasiwn, 2/- y Pwys. Maent ar werth yn y Co-operative Stores, Church St. J ———E■ PETH NEWYDD ETO. Mae gan O. V. JON ES, Stoco Ddilladau Dynion a Phlant na wel- wyd eu bath ar werth yn Market Hall, Blaenau Ffestiniog. Siwtiau wedi eu Mesur am 19s 6c, 25s 6c, 27s 6c hyd 57s 6c. Trowsusau at Fesur am 6c 6c, 8s 6c, 9s 6c hyd 17s 6c. Tra yn diolch i r cyhoedd am y gefnogaeth helaeth a gafodd, dymuna O. V. Jones am barhad o'r cyfryw BWENER A SADWRN, EBRILL 6 A 7, Ac AS KYD TIEL WYTHNOS NESAP, yn y Market Hall, Blaenau Ffestiniog. List of Sales by Mr. John Patry Jones, Penrbyndeudraeth. Auction Anifeiliaid. BYDD Mr. JOHN PARRY JONES yn Gwerthu Defaid, Gwartheg, Ceffylau, &c., ilf GAE Y GRAPES, MAENTWROG, yn Mis EBRILL NESAF, Y dyddiad i'w benodi etc. Anfoner entries rhagblaen. Brynllinfawr, Trawsfynydd. TJYDD Mr. JOHN PARRY JONES yn Cwerthu yr OLL o STOC v lie uchod yn MIS EBUILL NESAF. Y Gymdeithas Enweiriawl Gymreig CYNHELIR Gyfarfod Adloniadol yr uchod yu Ysgoldy y Bechgyn, Maenofferen, nos Iau, Ebrill 12fed, 1906, pryd y gwahoddir chwi yn gyffredinol I fwynhau y wledd. Undeb yr Annibynwyr Cymreig. Cyfarfodydd Ffestiniog. DYMUNA y Pwyllgor Lleol wahodd Tenders am ddarparu Ciniaw a The, dyddiau Mawrth a Mercher, Gorphenaf 10fed a'r llfed., 1906, i Aelodau yr Undeb uchod-nifer tua 300. Gellir, os dewisir, anfon Tenders am haner y nifer uchod, neu y cyfan. Pob manyl- ion ychwanegol i'w cael ond anfon at yr Ysg., i ba un hefyd anfoner y Tenders ar neu cyn Ebrill 18fed wedi eu harwyddo-" Tenders, Undeb yr Annibynwyr. R. TALFOR PHILLIFS, Ysg., Llwyn, Ffestiniog, THF, GENERAL ACCIDKNT. FIRE ..l. & LIFE ASSURANCE CORPOR- ATION LIMITED, Capital £ 1,000,000. t .-—— Monthly Benefits to cover illness Pi-id accident from £ 1 10s to C8 according to premium paid. Agents wanted at :-Criccietli, Poit- madoc, Beddgelert, Harlech, Barmouth, Dolgelle/, Bala, Trawsfynydd, Penmachno, Dolwyddelen, Bettwsycoed, Llanrwst. Apply to the District Superintendent WM. JONES, Pembroke House, 81. Ffestiniog. I Hadau Gerddi Hadau Amaethyddol. Hadau Blodeu. STOC HOLLOL FFRESH. Beans, Peas. Cabbage, and Onion Seeds, Shallots, Sweede, Turnip, Carrot, Grass and Clover Seeds. Pob math o Hadau. I'w cael gan- HUGH JONES (Chemist), MEDICAL HALL, CHURCH ST., BL. FESTINIOG. Ceir hefyd gyflawnder o HADAU FRESH yn SHOP ISAP, Llan Pestiniog. MR. ARTHUR PENRHYN of the leading Practices aud Dental Hospitals of England and Scotland. SPECIALIST in all up-to-date dental operations. Painless extractions. Artificial Teeth in Gold and Vulcanite. Fillings in Gold, Platinum and Cement. All at lowest possible charges ADVICE FREE. Hours 9 to 8 DAILY at 4, Wynne's Road, BLAENAU FESTINIOG. At Drigolion Blaenau a'r Amgylchoedd. Dymuna John Ulists Jones, Tailor, &c., hysbysu yr ardal fod gauddu gyfiawnder mewn Stock o Frethynau o bob math. Suitiau campus wedi ei gwneyd ar y prem- ises o 30s l lyry. Suitiau o Blue Serges, fast colour, o 40s i fyny. Serges, Vicunas, Black Twill, Homespuns, Cheviots, Fancy Woisteds mewn arnryw- laeth mawr. Irish & Scotch Tweeds. West of England Hairlines i wneyd Trowsusau. Cyflawnder o Fiethynau Duon da at Mournings mewn Stock bob amser, a gellir eu cael ar fyr rybudd. Dilhd Gwiith yn gryf a da fel arferol. Dalier Sylw,-LADIES'COSTUi'dES made in all Styles. Fit Style and Form guar- antiee. Gwneir Brethynau, dim gwahaniaeth lie y pryuwyd hwynt. Fancy Vestings o bob math. ■ iiiiin ii I ijymiiimmi'HiiiMMiinwinrH—TIETIH^ TO BUILDERS. Plans and Specifications of Minister's House at'Croesor to be seen at the Post Office Croesor on and after April 2nd. Tenders, marked so on envelope, to be sent to me by April 10th. S. J. OWEN, Croesor, nr. Penrhyndeudraeth. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c. HUGHES BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cement At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Telegrams :— HUGHES BROS," Portmado Address :-VNYSTOWYN, PottLmadoc. Adgyfnerthydd DigyfFeJyb Thomas' "M.P." Emulsion. Cynwysa. y feddyginiaeth ragorol hon holl elfenau maethlon Cod Liver Oil yn y ffurfiau hawddaf i'w cymeryd ahawddaf i'w treulio ynghyda holl rinweddau cryfhaol ac adfywiol Hypophosphites of Lime and Soda. Nid oes feddyginaeth well yn bosibl ar gyter plant gwanaidd a nychlyd. Cyn- yrcha waed da a chyfoethog; cryfha y gewynau a'r aelodau, a gwisga y corph eiddil yn fuan a chnawd iacb ahardd. Y mae yr un mor leaol hefyd i rai mewn oed. Trwy ei ddefnyddlo yn gyson, amdditfynir y cyfausoddiad rhag ymosodiadau y darfod- edigaeth bronchitis, as Asthma. Y mae o fuddioldt-b anrhaethol tuag at wella hen beswch ac anwyd. Gwerthir mewn potelau Is lc., a 2s 6c. yr un hefyd potelau cyfaddas ar gyfer teulu 5s. Myuwch botelaid heddyw ond mynwch hefyd gael THOMAS' "M.P" EMULSION, gwrthodwch bob un arall. Anfonwoh am Sample rhad at v > gwneuthar- wyr L. E. Thomas, & Co., 43 Edge Lane, Liverpool. Os byddwch yn ffaelu ei gael gao eich Fferyllydd (Chemist) gadewch i ru wybod, ac anfonwn botela.id i chwi yn rhad ac am ddim Special agent tor Llanrwat and district—EVAN EVANS, Dispensing Chemist, The Square' Llanrwst. Tatws Cynar. MAE gan MR. W 0. WILLIAMS, -? Home from Home," Pork Shop, Penrhyndeudraeth, gyfiawnder o bob math o Datws Cynar ar werth, sef: Early Peter, Early Rose, Snowdrops, British Queen, Hebrons White, Northern St-ir, Duke of York a'r Cochion Bach. Hefyd Beef, Mutton, Veal, Pork a, Bacon Cartref rhagorot Te Campus am 2/- y Pwys. W. O. WILLSAMS, Horne from Home," Penrhyndeudraeth. RhybuÜd, DVMUNIR hysbysu y saethir pob Ci ae leir sydd yn tl esp su a' dn ft!ORRIS LLOVD 12, Stat on Hoad, Fr'e&tiuiog, ar ol ylLbytu d hwn. MPORTANT TO MOTH ERS.-Every JL Mother who values the Health and Clean- liness of her Child shoul u Harrison's Reliable Nursery Pomade One application kills all Nits and Vermin, beuti- fies and strengthens the Hair. Iu Tins, 41 and 9d. Postage Id,—Geo. W Harrison's Chemist, 118, Board Street, Reading. Agent for Llanrwst, -A. Parry Che4,st, Station Road,-Agent for BI, Ffestiniog,, oJ. Lloyd Jones, The Pharmacy. Agent for Bettwsy- coed,—R, Parry. Chemist. TO LET. -Semi detached Villa, situate in — Trefriw Terrace, Trefriw, containing Parlour, Kitchen, Scullery, 4 Bedrooms, Bathroo-n (H. & C.) and W.C. Good garden. Rentj515. Immediate possession. Apply, P. MC.INTYRE, Llanrwst. WANTED.-& Well Educated youth as apprentice to the business of Chemist < nd Druggist.-Apply to D. H. PARRY, M.P.S, Chemist and Druggist, Harlech. YN EISIAI3.—Yn un o brif yatrydoedd Llanrwst, Ddwy Ystafell gyfleus, am ddydd Mawrth yn mhob wythnos.—Cyfeiner gan anfor y telerau &c., i W" RHED- EGYDD Office, Blaenau Ffestiniog. T OST.—On March 28th or 29th, in Wynnes Road, a Swan Fountain Pen. If it is brought to 1, WYNNE'S ROAD, the finder will be rewarded. &hag-hysbysiad. Tabernacl, Penrhyndeudraeth, npRADDODIR DARLITH yn y Capel uchod gan MR. W. O. JONES, Aber. Nos Sadwrn, Mai 19eg., 1906. Ar Osod yn Gwytherin. rPY a SHOP gyda WAREHOUSE gyfleus am rent rhesymol, VTeddiant ar y laf o Fa».—Ymofyner a ROBERT OWEN, Penyfron, Gwytherin, ger Llanrwst. TREFN OEDFAON Y SUL Y METHODISTIAID. BBTHESD-I .-Parch. E. F. Jones, Pennal. BOWYDD. Parch. Francis Jones, Abergele. ENGEDI.-Parch. D. J. Lloyd, Llandudnc. GARREGDDU. Parch. T. J. James, Penmachno MAENOFFEREN.—Parch. T. J. Wheldon, B.A., Bangor, PENIEL. Parch. Gwynoro Davies, Abermaw. RHIW Parch. R. Rowlands, Llanrwst. TABERNACL.—Mr. Ellis Owen, o Goleg Bala. TANYGRISIAU.—Parch. SEISNIG (ENGLISH CHAPEL) .—Parch. A. Wynn Thomas, Aberystwyth. YR ANNIBYNWYR. BETHANIA.—Parch. T. Talwvn Phiiliph, B.D., Bala. BETHEL.—Parch. R. Talfor Phillips. BRYNBOWYDD.—Parch. George Davies, B.A. CARMEL.—Parch. Thomas Griffith, Bethesda. HYFRYDFA.—Parch. J. W. Davies. JERUSALEM.—Parch. John Hughes. SALEM.—Parch. Y WESLEYAID. EEENEZER.—10, Parch. T. Isfryn Hughes, 6, Parch. J. Maelor Hughes, Harlech. DISGWYLFA.—10, Mr. D. D. Jones, 6, Mri. D. O. Jones, a J. R. Jones. SOAR, RHIW.—10, Parch. J. Maelor Hughes, Harlech. 6, Mr. D. D. Jones, Rhiw. TANYGRISIAU.—10, Mr. Thomas Williams, 6, Mr. William Williams, Rhiw. FFESTINIOG.—10, Cyfarfod Gweddio, 6 Parch. T. Isfryn Hughes. Y BEDYDD\VYR. CALFARIA—Parch E. Cefni Jones. SEION.—Parch. Owen Davies, D.D,, Carnarfon NIORIAH.-Parc)i. I CAERSALEM—Parch. R. Hnmphreys, Harlech PrSGAH.-Parch. Stephan Jones, Borth, Pcrt- madcc.