Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Dal y Llofrudd.| I

Family Notices

Advertising

Advertising
Cite
Share

At Drigolion Blaenau a'r j Amgylchoedd. I Dymuna John Elias Jones, Tailor, &c., hysbysu yr ardal fod ganddo gyflawnder mewn Stock o Frethynau o bob meth. Snitiau campus wedi ei gwneyi ar y prem- ises o 30s i fyry. Suitian o Blue Serges, fast colour, o 40s i fyny. Serges, Vicunas, Black Twill, Homespuns, Cheviots, Fancy Worsteds mewu amryw- iaeth mawr. Irish & Scotch Tweeds. Wast of England Hairlines i wneyd Trowsusau. Cyflawnder o Fcethynau Duon da At Mournings mewn Stock bob amser, a geilir eu cael ar fyr rybudd. Dilhd Gwaith yn gryf & da fe! arferol. Dalier Sylw,—LADIES' COSTUMES made I in all Styles. Fit Style and Form gair- anttee. Gwneir Brethynau, dim gwahaniaeth lie v = prynwyd hwynt. Fancy Vestings o bobimath. ■-— ft— did you ,uo> "{"7C"" whom did you Billy: FrO'n "?,y your BIKE ^Hj ?T last ye"f Joe. 4 ? ? HI i L?%? ? Ju.=-lbo.ght ? it from the well- jvj || '-? j known Cycle-  S ? J. R< ? 1 Ç¡ ¿r. l. ? ?< 1 >4 .) Ironmonger, r| £ ?' 26, HIGH STREET, ? t!T";r' :r,;lil' Blaenau |r| fcv x .?. ? Ffestinlog, f ??? ?? —- It íI\ !'> .i AU Accessories Stock ? .?y ? Stock  ?? R^5AY?DILL> 1* X Y A U A, STOCK-TAKING SALE. ..1. BARQ-EINION DIG-XFFELTB M.EWN furniture, Linoleums, Oilcloths, Gwelyau, ffattrcssi, MaHau, Hearthrugs, &c. Rhoddir 2c. yn y Is. o Ddiscount am Arian Parod. ARTHUR & Co., BLAENAU FESTINIOG. ——— List of Sales by Mr. John Davies. No 12, Church Street, BLAENAU FESTINIOG. Sale Fawr ar bob math o Nwyddau Drapery &e. Mae MR. JOHN DAVIES, wedi ei gyfarwyddo gan Mr. Edward Lloyd, i werthu allan yr oil o'r Stock ar AUCTION, Nos Wener, Sadwrn, a Nos Lun Nesaf, MAWRTH 16EG., 17EG A'B 19EG., 1906. Auction i ddechreu am 6-30 nos Wener, a 4.30 prydnhawn Sadwrn. Telerau.-Arian Par,-)d. -0- VALUABLE LEASEHOLD PROPERTY, No. 15, BOWYDD STREET, BLAENAU FESTINIGG. MR. JOHN DAVIES has been instruct- 1. S ed by Mr. Jenkins to Sell by PUBLIC AUCTION at the QUEEN'S HOTEL, Blaenau Festiniog, on Saturday, March 17th, 1906 All that Valuable Leasehold Messuage or Dwelling House, known as No. Ws BOWYDC STREET. The House is in good state of repairs, well planned and situated in thei centte of the town. The Property is held under a lease of 60 years from July 1877, at an Annual Ground Rent of 18s. Further particulars may be obtained of the Auctioneer, 36 Churrh street, Blaenau Ffes- tiniog. o Bodlondeh, Trawsfynydd. Sale ar Ddodrefn rhagorol, &c., hefyd Stock-in-Trade. Mae MR. JOHN DAVIES, wedi cael ei gyfar. wyddo gan y Trustee ar ran y Creditors i werthu ar AUCTION. Dydd Sadwrn, Mawrth 24, 1906. Yr holl DDODREFN a STOCK-IN-TRADE. Yn cynwysByrddau, Cadeiriau, Chest of Drawers, Dressing Tables, Wash Stands, Look- ing Glasses, Gwelyau, Box a Wire Spring Mat- tresses, Mattresses Flocks, Toilet Wares, Pictures, Lampau, Step Ladder, Fenders, Time- piece, Dilladau Gwelyan, Oilcloths, Mats, Rugs, Llestri, etc. Hefyd y STOCKjIN TRADE:- Brethynau rhagorolt Linings, Buttons, Threads, &c., ynghyd a Slachine Wnio (Treadle). Auction am 2 o'r gloch. Telera.u :-Arian Parod. BRYNIAU GWERFYL FARM, PENTRSFOELAS, Nr. BETTWSTCOED Sale of Antique and Modern Fur- niture, &c., Also number of Valuable Books. MR. JOHN DAVIES has been instructed by Mr. Thomas Williams, to sell by PUBLIC AUCTION on the Premises, on Thursday March 28th, 1906, the Whuie of t -ie FURNITURE, &c. Including,—Grandfathers Clock, in Oak case, by William Owen, Llanrwst; Dark Oak Dresser (bottom part); Round Top Oak Table, 4 Old Fashion Oak Chairs, Oak Commode Chair, 4 tier Chest of Drawers, Oak Cupboard. Mahogany Table, Bureau, Deal Book case, .^Bookcase Top, Leaf Table, Chairs, Deal Cheats, Pier Glass, Pictures, Tables, Bedsteads JMattreeses, Feather Beds, Bolster and Pillows, j Bedroom Stands, Chairs, Toilet Glasses, Toilet;.Service, Fenders Fire Irons, Lpmps, Copper Kettle, ¡Few piecs of Old China, Chiua, Crockery, Iron Safe,. Steel- yard, Few Joinery Tools, Bedclothes, etc. Also number of Valuable BOOKS and Small DOG CART. Sale at 1 p.m. sharp. Terms-CASH, 36, Church Street, j' Blaenau Festiniog. f Oakeley Arms Hotel, Tan- ybwlch. Sale nesaf ar Stock ddydd Mawrth diweddaf o'r mis hwn. Gwahoddir Entries ychwanegoJ rhag- blaen. List of Sales by Messrs Blackwall, Hayes, and Co., illanrwst. CAERGRAIG, LLANRWST. Tuesday, March 20th, 1906 Next Sale of Grand Dairy and Store Cattle, Fat and Store Sheep, Couples (Ewes and Lambs). Usual Credit. Sale at 12-30. LLANRWST HORSE REPOSITORY. Wednesday, March 28, 1906. Next Prize Sale of Light and Heavy Horses, Carriages, Harness, &c. Entry Forms, Catalogues (when ready) and all further particulars from the Auctioneers, Sale at 12 o'clock. LLANGERNIEW. MOETDAY, APRIL 2nd, 1906 2nd Periodical Sale of about 60 Fat Dairy and Store Cattle; and 400 Fat and Store [Sheep, included in whiph are some Choice Couples (Ewes and Lambs). Sale at 12 o'clock. Usual Credit. List of Sales by Mr. John Parry Jones, Penrhyndeudraeth. Auction Anifeiliaid. "DYDD Mr. JOHN PARRY JONES yn Gwerthu Defaid, Gwartheg, Ceffylau, &c., ar GAE Y GRAPES, MAENTWROG, yn MIS EBRILL NESAF, Y dyddiad i'w benodi eto. Anfoner entries rhagblaen. Brynllinfawr, Trawsfynydd. "DYDD Mr. JOHN PARRY JONES yn Gwerthu yr OLL o STOC v lie uchod yn MIS EBRILL NESAP. BJIYBUDD. PYMUNIR trwy hyn roddi Rhybudd y saethir pob CI ganlyddir ar y Tiroedd can- lynol ar ol y dyddiad isod :—Hanery Ftordd, Ty Ucha, Bryn Glas, Penrhwylfa, Mainan; a Penbryn Caled, Llanddoget. Arwyddwyd, DAVID JONES, HUGH JONES, RENRy WILLIAMS, JOHN EVANS, Mawrth 9, 1906. DALIER SYLW. j")YMUNA WILLIAM LEWIS, Painter, yli awr yn New Market Square, wneyd yn hysbys ei fod newydd gael adref bob math o BAPYR at Bapuro Tai o'r Style diweddaraf possibi, nas gellid eu dimad heb eu gweled, a sicrha y synir pawb at y pris isel y gwerthir hwynt. Paham felly y gadewch eich Tai tra y gellwch eu gwneyd A fyny gyda Papur da a hardd am ychydic; o geiniogsu. Os amheuir hyn rhoddweh brawf uniongyrchol. Cofiwch am Gyngherdd y Cor Undebol HENO yn yr Assembly Rooms. The A led Restaurant æ (Drws nesaf i Mr. E. LLOYD JONES, IRONMONGER), i Watling Street Llanrwst. DYMUNIR gwneyd yn hysbys fod y Lie uchod wedi ei Agor yn EATING HOUSE, CONFECTIONERY, AND COMMERCIAL ROOMS. Lletty Cysurus i Ymwelwyr a Llaurwst. Pob math o Fwydydd mewn lie dymunol am brisiau rhesymol. Confec tiorery o'r Ansawdd Goreu. Accommodation for Cyclists. WELL-AIRED BEDS. •BELLlSj Perchenog. Llanrwst Rural District Council. The Public Health's Acts Amend. ment Act 1890, S. 3. WE, the Rural District Council for Uie < Rural District of Llanrwst, in the County of Denbigh, HEREBY GIVE, PUBLIC NOTICE that we have adopted Part III of the Public Health Acts Amend- ment Act 1890, and that such Part of such Act shall come into operation in our said District on the First day of May, 1906. (Signed) R. R. OWEN, Clerk to the said Rural District Council. UNION OFFICES, LLANRWST, 28th February, 1906. Pwysig i Ymwelwyr a Lianrwst. DYMUNA MISS WILLIAMS Hysbysu Llanrwst a'r Cylchoedd ei bod wedi agor GEIRIONYDD YEMPEUfimE, 52, Denbigh Street, Llanrwst, FEL GWESfY BISinSTm, Lie y cedwir pob math o FWYDYDD am y prisiau mwyaf rhesymol. DARPERJR CWLEDDOEDD PRIODASOL a CHWMNIAU ERAILL. GWELYAU GLAN A CHYSURUS I DRAFAELWYR, &c. Cofier y Cyfeiriad GEIRIONYDD TEMPERANCE, (Hen Shop Mr Thomas Williams, Grocer), 42, Denbigh Street, Llanrwst. FRUIT ItFREES. GOOSEBERRIES & CURRANTS-Good Plants. 2s 6c per doz. to clear. SEED PO TA TOES. -Selected aad hand picked, in many choice varieties. Is per 14 lbs. Apply-JOHN ROBERTS, The GAR- DENS, TANYBWLCH, R.S.O., N, Wales. tt.. :1'1 PLWYF FFESTINIOG TRETH Y TLODION. o YMUNIR ar i bawb s)dd heb SETLO y Dreth hon wneyd hyny yn ddiffael gan fod y Flwyddyn a'r ben. Bydd Bwyddia y Plwyf yn ago red Dydd Sadwrn o 12 hyd 8. Nos Lun o 6 hyd 8. Y SWYDDOGION PLWYFOL. Hadau Gerddi 1M Hadau AinaethyddoL Hadau Blodeu, STOC HOLLOL FFRESH. Beans, Peas, Cabbage, and (Di-jiol", Seeds, Shallots, Sweede, Turnip, Carrot, Grass and Clover Seeds. Pob math o Hadau I'w cael gan- HUGH JONES (Chemist), MEDICAL HALL, CHURCH ST., BL. FESTINIOG. Ceir hefyd gyflawnder c HADAU FRESH yn SHOP ISAP, Llan Festiniog, DR. HAQLE-S MEATANI) L T AND 'TONIC WINES. I The Greatest Restoratives. A Nourishing Food, Prepared with Liebig's Meat, Extract of Ma it and Matured Port Wine. -0 DR. HALE'SCOCA WINE. (THE GREAT NERVE TONIC,. Prepared from the Peruvian Piaut Thousands of Testimonials have been received Among them the following DR. T, GRmN DE WOOLTSON, 7, Devonshire Street, Portland Place, London, writes "I have tried most of the Tonic Wines, but none have I found give the relief in ease of sleeplessness and nervous complaints sm Dr. Hale's. I shall at all times recomirwnd it. The Theatrical Profession highly mend it for its sustaining power." AGENT:— Charlton's Stores, Family Grocers, Wine & Spirit Merchants, Denbigh Street, LLMmWST. _0#>0 List of Sales by Messrs Robert und Iogers Jones, Llanrwst. ON DAY. MARCH 19th 1906, TA.L-Y- CAFN MART PERIODICAL SALE of 60 Fat Bullocks, Heifers, Cows & s Bulls, 61 Calving Cows dt Heifers, Store Bull- ocks & Heifers, 300 Fat leathers & Ewes, 100 Crossbread Couples (Ewes & Lambs). 15 Fat Calves & Porkers.-Sale at 12 o'clock. Arddangosfa y LSimgw^it Cynhelir CYFARFOD CYROE! v)UH yugiyo a'r uchod yn COMMITTEE ROOM. yr^HALL, am 7 o'r gloch, nos IAU nesaf, Mawrth 22. Dymunir am i bawb sydd yn teimlc dyddor- debynddiroddieupreEeaoIdeb, WM. JONES, Ysgrifenydd.

Family Notices

IBlaenau Ffestinlog.