Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Ymrysonfa Aredig Eglwysbach.…

Marwolaeth Adfydus MeddygI…

Pwyllgor Addysg Llanrwst a'r…

Advertising

Advertising
Cite
Share

MR. OWEN, L.D.S., R,C,S, (LONDON), DENTIST, Llys Dorfil, New Market Sq. BLAENAU FFESTINIOG. Gellir ei weled yn- Blaenau Ffestiniog. Bob dydd LLUN a Dydd IAU, o 10 hyd 8, a phob gyda'r Nos o 6 hyd 8. Lianrwst-Bob Dydd MAWRTH a diwrnod FFAIR o 11 hyd 5 yn nhy MRS. PARRY, Station Road (drws nesaf i Paris House). Trawsfynydd—Y Dydd Mercher cyntaf a'r trydydd o bob mis, o 19 hyd 3 yn MONA HOUSE. Portmadoc-Bcb Dydd Gwener o 11 hyd 5 yr MORRis TEMPERANCE HOTEL, 106, High Street. Sa la-Bob Dydd Sadwrn a diwrnod ir air, o 1 hyd 5 yn MANCHESTER TIOUSE, High Street Artificial Limbs and SURGICAL INSTRUMENTS, <» O tek TRUSSES, cc Knee Caps, Ladies' St Gent's tf|L BELTS, III Made upon an Improved § ID V* Principle. :a 2 ELASTIC uf-4 STOCKINGS Spring & Other Crutches. Surgical Aids. GEORGE BOX, Maker, 144 & 146, Oxford Road, C-cn-IVi., Manchester. Telephone No. 24X. I UVEjaFOOL 1 A HUGH JONES £ V AND SON, |F| § "S"Bangor House, t 3 AND 5, ST. L'S SQUARE, Ai) Bangor House, ê GWERTHIR Tocynau (Single a Ret- ? V vT urn) yn mhob dosbarth gyda'r V ? gwahanol Linellau o Agerlongau i'r Unol A Dalaethau, Canada, South America, $. Africa, Awstralia, Patagonia, ac i bob o partb o'r byd am y prisiau iselaf. « A Gwerthir hefyd Inland Tickets gyda'r ft ? gwahanol Reilffyrdd i bob parth am y  ? telerau rhataf Rhoddwn Reduced R%te ? .? o Railway Order i bob un o'n Passengers § A o'r Blaenau yma. Byddwn yn cyfarfodein A Passengers ar eu glaniad yn y Station V yma gofalwn am eu Luggage, a deuwn y A gyda hwy ar fwrdd yr Agerlong yn mha A a un y byddant wedi penderfynu hwylio y i'w Berthio yn y modd mwyaf boddhaol ¥ » a chysurus yn ?r adran goreu o'r Hong, A ar y diwrnod hwylio. x ? Ysgrifenwch air a chewch gyda throad W fl y post restr o'r gwahanol Hwyliadau, yn t nghyda'r Fares. @ Pob hwylusdod. Ystorfa rhad at @ ¥ gadw Luggage. V A Mae'r cyfeiriad uchod yn lie cysurus, A rhesymol, a chanolig i yrr.v/elwyr a'r ? dref. V g X=—== !==- @ t=- Dymuna Mr. G. Jones Roberts, F.R.C.V.S., — PWLLHELI, Hyspysu ei wedi AGORCANGBEN yn PE Æ rU"iYf DU.R:t';íE'TH 0 o dan ofal MR. HOWARD JONES, M.R.C.V.S., F.V.M.A. (Lond.), ac y bydd yn galw yn Masnachdy Mr. J. LLOYD JONEtf, Chemist, BI. Ff Iestiniag, bob PRYDNAWN SADWRN, o 12 hyd 4 o'r gloch, At Ardaiwyr Bl. Ffestiniog. Dymuna William Williams, Joiner, 1. Fair View, Maenofferen, (yr hwn fu yn ngwasanaeth Mi. David Jones Builder, am flynyddau), wneyd yn hysbys ei fod wedi dechreu Busnes ar gyfrifoldeb ei hun. Y mae wedi cael profiad helaeth, a sicrha waith da a gonest am bris rhesymol. Ymgymer phob math o waith Saer. Adgyweirir a hen Ddodrefn, pa rai sydd a galw mawr am danynt y dydd- iau hyn. Cofiwch y Cyfeiriad—1, Fair View r Maenotferen, Blaenau Ffestiniog. 4b6 I Cynyrcha un ddogn (doxe) o Jaeno's Baiam effeiU?iatL ( Hf> gwir ryfeddol. Eamwytha gj&kSz&L M unwaith bob ymgrafa &c anesmwythder yn y ????? pibellau anadlu. Symuda I It I ymaith bob Ilysnafedd (phlegm) aUfodwedicroni; ????? &g&lluoga yr y?gyfain i Mc weithio yn rhydd a« .a? ? *??????SH?> yn rhwydd. Mynweh ??S?S??S MS*? botel obono yn ddioed, ? 9, rhoddweh ef iT Pr3,Wi '?  ? J' Ilymaf sydd yn bosibl. KURES j)! Pris It Ho y Botel. ITTlj Mjj P Anhwylderau y gauaf ri i gyd a.nt ar f f o. .m<r Ond defnyddio ynbry 8i!OMX)MAS!!M?M? ??t?'E? ? dlawn einJAENO- i ?? t'? mm?'' i UJNG5 E?s??'—'? =  Os byddweh yn meth n ei gael anfonwch POST '?'-? F???:?  CARD i ni arunwaith^, ?—  —— J?J ??'  ''?  gydagenwyfferyllydd ???????? a yi ni.-Lnfonpote- laii^ohono i chwi throad y post yu rhad Addresel JAENO'S, 129, Hall Lane, LIVERPOOL. The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau Festiniog to all parts ot AMERICA, CANADA, &C. For further information apply to Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, BlaenauFoztiaiog. Bwys i Amaethwyr. Y mae erbyn hyn yn hysbys i bob Amaethwr yn yr ardaloedd hyn, mae gan PARRY, Druggist Station Road, y mae y STOC HELAKTHAF o bob Nwyddau a MEDD YGINIAETH AU; AMAETHYDDOL Powdwr Ceffylau Is y pwys, a 3 phwys am 2s 6c. Balls Ceffylau 2g yr un, 7 ams. Horse and Cattle Embrocation (potel beint), Is 6c. Meddyginiaeth i Loi at y Clwy Rhydd (anffaeledig), Is 6c y botel. Had Llin 6 phwys am Is., can pwys, am 17s. Thorley's Food, 3s 3c y box. Oil Pink at bob math o friwiau a doluriau ar anifeiliad Is y botel. Linseed Oil 2s 6c y galwyn. PORTHIANT LLOIA t1 (Calf Meal), 6 phw Is., neu 112 pwys-am 15s. Y stoc fwyaf yn y sir o bob math o DROCHFEYDD DEFAID. D?RUG?I?"T 5 FABRY, DRDfiGIST, I 22, Station Road, ¡ LLAKEWSf. .å"C aL.\i \J III =- -'1!E'i I AJ. G. GRAVES Ag8Dcr means I&s? 'Ù8te of /?. time more busiries?z than &nv othar íÄgaIlcy. During the past foar ytars the F r-mi has paid to spare time agents commisaion amounting to over One Hundrpd and;: Twelve Thoueand Pounds (< £ 112;655 18a 9d.") This ehoold appeal to all respectable working men diesirons of turning their spare moment* to advantage. I provide everything. Writs for full partic a laps-, -J. G. GRAVES, Agenw I Dept., The World's Supply Warehouse Sheffield. MR. ARTHUR PENRHYN, of the leading Practices and Dental Hospitals of England and Scotland. SPECIALIST iin all up-to-date dental operations. Painless extractions. Artificial Teeth in Gold and Vulcanite. Fillings in Gold, Platinum and Cement. All at lowest possible charges ADVICE FREE. Hours 9 to 8 DAILY at 4, Wynne's Road, BLAENAU FESTINIOG. (YN AWR YN BAROD). Perlau'r Diwygiadau: sef Casgliad o Hen Benillion genid yn Nghyrddau Diwygiadau Cymru, gan JOHN OWEN. DOLWYDDELEN gydag Anerchiad gan y Parch. J. J. Roberts (Iolo Caernarfon). PRIS TAIR CEINIOG. Dwsin ac uchod yn ddidraul drwy y Llythyr- dy am 2s 6c. Pob archebion 1)w gwneyd 'r Casglydd— Bwth Meredydd, Dolwyddelen. PEN MACH NO. rpRADDODIR Cypres o DDARLITff- OEDD yn yr Ysgoldy Cenedlaethol gan Mr W. Hopkins Jones, o Goleg Bangor ar y nosweithiau canlynol-Chwefror 26ain, Mawrth 5ed, 12fed, a'r 17eg. 3. Tyfu Llysiau mewn gerddi bychain. 2. Tyfu Llysiau mewn geiddi marchnad. 3. Tyfu ffrwythau, 4. Pa beth i'w wneyd mewn afiechydon cyffredinol a damweiniau, hyd nes y cyr- I haedda y meddyg anifeiliaid. Cadeirydd-W. Michael Williams, Ysw., M.B.. Mostyn Villa. Dechreuir y Cyfarfodydd am 7.30 p.m. Mynediad i mewn yn rhad. Gwahoddiad cynes i bawb. RMWYMO LLYFRflU. DYMUNA EVAN PUGHE, Swyddfa'r RHEDEGYDD, Berry Buildings, Denbigh St., LLANRWST, Wneyd yn hysbys ei fod wedi cymeryd drosodd y Swyddfa adnabyddus uchod, ac hydera y gwnaiff tr-igolion y dref a'r cylch roddi iddo yr un gefnogaeth ag a roddwyd i Mr. Roberts yn y gorphenol. Diolcha yn gynes am y gefnogaeth dda y mae wedi gael yn barod. Yn ychwanegol at Bob math o ArgrafF-waith dymuna hysbysu y Cyhoedd ei fod yn cadw DYNION PROFIADOL i RWYMO AC ADGYWEIRIO  LLYF RU. Bsc?hesy gwah:h cryf a destlus am Brisiau — — Rhesymol. Tllz QF EAT gKlN (JURE. -)L x ) V BUDDEN'S S.R. SKiN OINTMENT. Budden's S.E. Skin Ointment will cure Itching one appiicsfeion destroys very form of "Ca; hc-itii old Wouads, and Sores acts like a charm on Bad Legs, prevents Cuts frora Festering; will cure Ring-woriei ic a few days reracves the most obstin*te Kiuptiocs and Scurvy. Bcxos 7^4 and Is li-d. Agent for Blaenau I Festiniog- y;¡. Ii. Parry, Chemist.-Agent 11"\(1 1' ,n f¡ for Portmadog—Ivor J. Jones, Chemist. I Agent for Uanrwst-E. Evans, Chemist.