Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Llys Ynadol Bettwsycoed.

I I __Llys Ynadol Llanrwst.

I Glanau'r Fachno.I

I JOHN ELWYN !

I OWEN A. ROBERTS.

I_____ENGLYNION CYFARCHIADOL

ER SERCHOG GOFF ADWRIAETH

RHINWEDDAU CRIST.

News
Cite
Share

RHINWEDDAU CRIST. Ton :—" PAID A'M GADAEL I." 0 fy Iesu, anwyl Iesu, Cyfaill pur yw Ef Cymorth fydd i'm henaid egwan, Hyd yn nheyrnas Nef. CYDGAN lesu, Iesu, Brenin nefoedd wen Rhoddaf finau drwy fy mywyd Goron ar Dy ben. 0 fy Iesu, anwyl lesu, Ffynon bywyd hael; Ynddo Ef mae pob cyflawnder I bechadur gael. 0 I fy Iesu, anwyl Iesu, Aberth mawr y GrlJe; Cafwyd ynddo for o haeddiant Drwy ei angeu loes. 0 fy Iesu, anwyl Iesu, Ceidwad cryf i'r gwan Yn Ei law drwy bob ystormyd& Daw y llesg i'r lan. fy Iesu, anwyl lesu, Prynwr f'enaid Heddf Dan y goron ddrain a'r hoelion TaloJd filiau'r ddeddf. 0 fy Itsu, anwyl Iesu, Fe ddaeth im'n Frawd Ynddo Ef mae hedd u theyrnas I'r pererin tlawd. C) fy Iesu, anwyl Iesu, Gobaith fenaid yw A gobeithiaf giel ei weled Draw yn Ngwynfa Duw. 0 fy lesu, anwyl Iesu, Madden fejau f oes Ac yna byth heb flino I Canaf am dy Groeg. 0 fy Iesu, anwyl lesu, Eiriol mae yn av, r Dros bechadur sydd yn goi-wedd1 Mewn fcrueni mawr. 0 fy Iesu, anwyl Ieau, Daeth i lawr o'r Nef Rhaes Ei fywyd dros bechadur Diolcrb Iddo Ef." 0 fy Iesu, anwyl Iesu, Arglwydd dae'r a, nen Gwna fi'n gymwys i breswylio 'R wiad tu dcaw i'r Hen. 0 fy lesn, anwyl lean, Bydd yn golofn dan Dyro'th Ysbryd i fy arwain I'r Gaersalem lan. 11, Tanyclogwyn Terrace. D, JONES,