Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Beddgelert a'r Amgylchoedd.

- YNMALDWYN. - - I LLOFRUDDIAETH…

I NODION O'R CYLCH. I

rLlanrwst.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

r Llanrwst. ST CRWST- 11, Parch. T Felix 6, Parch. J'I Morgan, St. MARY—10-30, Parch. J. Morgan 6, Parch T. Felix. SEION-Parch. R. Roberts, Colwyn Bay. SCOTLAND STREET-Parch. D. E. Jones, Dwyain Mon. TABERNACL—10, Cyfarfod Gweddi; 6, Parch, H. Jones, Trefriw. EBENEZER—10, Cyfarfod Gweddi 6, Pregcth. HOREB-10, Cyfarfod Gweddi; G, Parch Phylip Price. ST JAMES- PENUEL—Cyfarfod Ysgol. Swper a Cnyiigherdd. Cynhaliwyd yr uchod yn Lectnre Room, Capel Seion, nos Iau diweddaf. Rhoddwyd y danteithion gan Mrs Thomas, Frodeg Mrs Isgoed Jones, Plasyndre; Mrs T. Rogers Jones, Dale Cottage; Mrs Dr Lloyd Williams, Bodunig Mrs Roberts, Cartrefle; a Miss Wil- liams, Gwydyr House. Tystiolaeth pawb oedd na fu gwell danteithion o flaen y Brenin. Cafwyd cyngherdd ardderchog o dan lywydd- laeth Mr T. Rogers Jones, pryd y cymerwyd rhan gan Miss Ellis, Trefriw Miss Roberts, Poplar Gyove; Miss Hannah Ellis, Denbigh Street; Miss Jones, London House; Mr D. R. Jones, 'Rhedegydd' Office ynghyd a'r canwr poblogaidd Mr Arthur Penrhyn, Bl. Ffestiniog Cyfeiliwyd gan Mis J. Williams, Conway Terrace Miss Mary Lewis Roberts, a Mr D. D. Parry. Byddai gwledd fel hon yn dra derbyniol yn fuan eto. Elai yr elw at Gronfa yr Organ. I Bwyd i'r Newynog. Fel y sylwyd yn ein rhityn diweddaf, fod tlodi ac angen mawr yn y dref. Dywedir fod llu o blant bach yn gorfod myned i'r ysgolion heb damaid o foreufwyd. Da genym ddeall fod dyngarweh wedi dechreu gweithio, ac y mae y boneddwst hael-v Milwriad Higson, Plas Madoc, wedi cyfranu 5p 5s i gychwyn y gronfa. Mr W. J. Williams, Y.H., Regent House yw y Llywydd; Mr E. Jones-Owen, Y.H., Bank, yn drysorydd a Mr W. Lloyd, Roberts, Avondale, yn ysgrifenydd. Os y teimla rhyw un ar ei gaton fwrw ei hatlingnen i fwy i'r drysorfa, gall wneyd byny yn un o Ariandai y dref neu i'r swyddogion uchod, a cha "Credit up above." f Cyfarfod Dirwestol. I Cynhaliwyd Cyfarfod Dirwestol cyhoeddus nos Wener diweddaf, yn y Ty Cenhadol, o dan lywyddiaeth Mr E. Davies Jones, Cyfreithiwr, Darllenwyd psalm gan Misr Jones, Board School, dilynwyd trwy weddi gan Mr Williams. Cawsom anerchiad rhagorol gan y Llywydd, Can gau Miss Thomas, George Street "Cuckoo &r y Fedwen." Adroddiad gan Miss H. M. Hughes, "Ddiod Feddwol. Can gan Miss Roberts, Poplar Grove, For all eternity." Anerchiad gan y Parch R. Rowlands ar Llwydidnt y Gymfceithas Ddirwestol," roatl- tais gwerthfawr ydyw cael dynion o safle pwysig i lywydda o dro i dro yn y cyfarfodydd hyn, erbyn hyn trwy ras Duw mae dynion yn teimlo hi'n anshydedd cael sefyll i fyny »dros achos Dirwest. Deuawd gan Misses M. & L. A.. Roberts, Victoria House, Deuwch Ataf Fi." Can gan Mrs R. R. Owen, "The child- ren's home." Canwyd emyn yn swynol iawn, yn gyntaf gan plant bach Scotland Street; ac wedyn gan blant o'r Council School "The Cuckoo," o dan arweiuiad Miss Roberts, Victoria House. Diolchwyd a chefnogwyd gan Mrs E. P. Jones a Mrs Thomas, Frondeg, i bawb oedd wedi cymerwyd rhan. Diweddwyd trwy weddi gan E. P. Jones, George Street. CyleiUwyd gan Mrs John Williams, Watling Street. Darparwyd y rhaglen gan Mrs R, R. Owen a Mrs Williams, Council School.

Boddi mewn Bwced.

IBlaenau Ffestinlog.