Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Beddgelert a'r Amgylchoedd.

- YNMALDWYN. - - I LLOFRUDDIAETH…

News
Cite
Share

YNMALDWYN. I LLOFRUDDIAETH ÃRSWYDUSI YN MALDWYN. Gwr a Gwraig oedranus wedi ei I Lladd s £ 200 ar goll. Cyffrowyd Sir Drafaldwyn a'r holl wlad gan y newydd fod John Evans, Foel Lwyd, Garthbeibio, a'i wraig wedi eu llofruddio mewn modd erchyllyn ystod nos Wener. Mae Foel Lwyd heb fod yn bell o Cann Office, hen orsaf cerbyd- au ar y ffordd rhwng Dolgcllau a'r Amwythig, a phedair milldir o Llan- wddyn a naw o Llanfyllin Ffermdy ar le unig diboblog ydyw, ac yno trigai John Evans i amaethu, a chario yn mlaen fasnach fel cigydd. Y tir- feddiainydd yw Aifglwydd Powys. Yr oedd Evans tua 60 oed, a dydd Gwener y daet.h Mrs. Evans adref o Ysbytty yr Amwythig wedi bod yno o dan driniaeth gyda'i llygaid: yr oedd hi bron yn gwbl ddall. Nos Wener llywyddai Mr. Evans mewn cyfarfod perthynol i gymdejbhas gyfeillgar yn Cann Office, a dyohwelddd adref, yn cael ei ddilyia gan Rowland Llywarch, lla(1thwr o Llundain. oedd ar ymweliad a'r ardal er's dydilia14 A.^h. | y ddau i Foel Lwyd, a chawswa swpear gydau glydd. Clywyd ffraeo yn y ty yn hwyrach ar y nos, a thraooèth caf- wyd yr hen wr a'i wraig yn gorvvecld yn farw yn ei gwaed. TRENGI-TOLIAD, Dydd Mawrtb, o flaen Dr Humphrsys, cynhaliwyd trenghoKad. ar y oyrph YR Jat. Office. Yr oedd Rowland Llowarch, yn "bres"iol yn ngofal dan swyddog, a y Ijd ei achos gan Mr Richard Geosge, cyfreithiWF, Y Trengholydd, wrth agor yr ymchwitiad a Adatganodd ei ofid fr fath erchylldBa didigwydd i dori ar daweiweh yr ardal neffIdsoiL, o Gymru. Er dyddiau GwylUaid Coehion Mawddwy, ni bu y fath beth or bJaan yn y wtad hon, gan daflu arswyd trwy fyawes yr holl drigolion. Dywedodd y newyddiaduron lawn gormod ar y peth trwy awg^seiu euog- rwydd person neillduol. Yr oedd yn naturiol i'r wasg gyhoeddi pethau o'r fath gan fod y wlad yn teimlo atgasedd at greulonderau fel yr un ddangoswyd yn achos y ddau yr oeddynt wedi cyfarfod yn nglyn a hwy. Tystiodd Llewelyn Rowlands, ysgqlfeisfcr Llanerfyl, mab-yn:oghyfraith y trangcedyddion mai cyrph John a Mary Evans oedd y thai fuont yn eu gweled ac yna dywedodd William Davies, Gof y pentref iddo weled Evans yn dychwelyd adref nos Wener ar go-in ei farch, a Llowarch yn ei ganlyn. Dywedaaant n&s dawch," wrth basio. Sarah Jane Jones, geneth 13eg eed, Penlan, y ty agosaf I Foel Lwyd, Iddi gyniBryd burym yno nos Wener. Yr oedd Mr Evans a'i briod, a rhyw ddyn dyeithr yn bwyta swper yn hapus gyda'u gilydd. Y dyn dyeithr ydoedd Llowarch. Ymddangosai y ddau ddyn fel wedi cael diod. John Edward Jones, tad yr eneth uehod, a dystiodd ei fod yn pasio FocI Lwyd taa haner nos Wener, a chlywodd Evans yn siarad l hefo dyn a. llais dyeithr iddo ef. Siarad yn gyffredin yr oeddynt, ac nid ffraeo. Boreu dranoeth daeth gwas Foel Lwyd ato, a dywedodd, O'r anwyl, be wna i ? Mae Meistr yn farw'n ty." Aetb gydag ef i Foel Lwyd, a chafodd Evans a'i wraig yn farw Evane yn y gegin, a'r wraig yn yr ystafell gysga. Yr oedd gwaed ar ddwylaw Evans. a gorweddai Mrs Evans mewn llyn o waed. Samuel fFrancis a adroddodd am y modd y cafodd ei feistr wedi ei ladd, a chyda Jnnes, weled Mrs Evans hefyd wedi ei liofruddio. Yr oodd ar y telerau goreu ai feiatr bob amser. Yr heddgeidwad Pughe a dystiodd am y cafodd ef y lie Yr oedd arwyddion amlwg wrth y tan i ymrysonfa gymeryd lie, a bod corph Evans wedi ei lusgo ar draws llawr y gegin. Yr oeddl esgidian ystaenedig a gwaed yn dod o'r ty as yn myned ar hyd y ffordd am chwe cant o latheni. Dywedodd Dr Morris Jones, fod chwech o archollion ar Evans, a saith ar y wraig. Wedi ngain mynud o ymgynghoriad dychwelwyd rheithfarn o Lofruddiaeth Wirfoddol yn erbyn Rowland Llywarch, a thraddodwyd ef i sefyll ei brawf yn y Frawdlys nesaf trwy warrant y trengholydd. Symudwyd y carcharor i Trallwm, lie y dygwyd ef o flaen yr ynadon dydd Mercher. Ychwanegodd y Rheithwyr at eu dyfarniad eu bod o'r farn fod y ddau ddyn o dan ddvlanwad diod feddwol. I Y CARCHAROR O FLAEN Y FAINC. Dydd Mercher, dygwyd Llywarch o flaen y OFainc yn Trallwng ar y cyhuddiad o llofruddiaeth ddwbl. Rhoddwyd ei gyfeiriad fel Rowland Llywarch, 65, Askew Road. Bermondsey, a Cernyw, Garthbeibio." Nid aeth y Llys i mewn i'r achos yn mhellach na derbyn tystiolaeth yr heddgeidwad Hamer, Llanfyllin am y modd y daliodd y carcharor yn J ngoed Tanllan, plwyf Llangfihangel. Gohiriwyd yr achos hyd ddydd Mercher.

I NODION O'R CYLCH. I

rLlanrwst.

Boddi mewn Bwced.

IBlaenau Ffestinlog.