Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Beddgelert a'r Amgylchoedd.

News
Cite
Share

Beddgelert a'r Amgylchoedd. DARLITH.-Nos Sadwrn diweddaf traddod- wyd Darllth ar "Drydan," yn y modd mwyaf eglur gan Mr Jack Jones, Prince Llewelyn Hotel. Sier ein bod ar ein mantais yn fawr o gael y fath eglurhad ar yr elfen werthfawr hon. Cynygiodd y Parch R. P. Ellis ddiolch- garweh trwy anechiad grampus i Mr Jones.. Eiliwyd gan Mr Evan Williams. Llywydd- wyd gan Mr W. O. Williams. Mae yn dda genym feddwl fod rhai o ieuengtyd yr ardal yn cymeryd dyddordeb mawr gyda'r cwrs yma. Gresyn na buasai llawer ychwaneg yn manteie-1 io ar y cyfle. Hen gwyn yw nad oedd unman 1 fyned ar nos Sadyrnau, dyma le i fyned, a lie yn sicr i gael Ilawer iawn o adloniant a diwyll- iant in meddvliau. GWAITHTRYDAN CWMDYLI.—Maent yn bwriadu agor Gwaith Trydan y Cwmdyli yn ffurfiol yr wythnos hon. Nid ydym wedi cael y manylion pwy sydd i'w agor. Dywedir ei fod yn un o'r pwerau mwyaf y deyrnas. Y RHEILPFOEBD.—Tyw^ll ydyw y rhagolyg-1 on o berthynas i gymeryd ychwaneg o ddwy- law ar y rheilffordd drydanol newydd. Gresyn yw edrych ar y fath anturiaeth wedi sefyll yn hollol. Mae Jlawer o ddyfalu beth ydyw y rheswm, ond anhawdd gwybod pwy sydd yn dyfalu yn iawn, yr oil sydd genym i'w ddweyd ydyw fod rhai o ddynion oeld gan Kraus a'i Fab wedi gadael y gwaith, a disgwyliwn weled gwawr yn tori eto uwch ben ein goror dawel. Mae eto ycbydig o ddynion ieuainc ein hardal allan o waith, ond o drugaredd ni chlywsota fod yma neb wedi dioddef. ATANION.-Mae y Vestry Room newydd y Methodistiaid Calfinaidd yn cael ei hagor y Sabboth nesaf i ysgol y safonau. Mae golwg lewychus ar achos y plant o dan arolygiaeth Mr W. R. Williams, y Postfeistr. Mae pres- enoldeb y plant wedi bod yn foddhaol trwy y flwyddyn ddiweddaf.—Maent wrthi yn brysur yn adgyweirio Ysgoldy y Cyngor.—Mae Mr Owen Jones, yn hwylio i ffwrdd i Ddeheubarth Affrica.-Sibrwydir fod Mr Wyatt, Bryn Gwynant, yn myned i weithio Foundry y di. weddar Mr Owens, Ty Coch Caernarfon.—Mae y Band of Hope yn symud ymlaen i gael cyfar- fod neillduol ar ddiwedd y tymhor.—Dywedir fod Mr Charles Owen, gynt o'r Waenfawr, yn bwriadu symud i Ddeheudir Cymru, gan mor araf ydyw y rhagolygon am waith fel carriwr. —Storm fawr o wynt a gwlaw gawsom y Sab- bath diweddaf llifogydd anarferol o fawr.

- YNMALDWYN. - - I LLOFRUDDIAETH…

I NODION O'R CYLCH. I

rLlanrwst.

Boddi mewn Bwced.

IBlaenau Ffestinlog.