Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MAE §MAE (???\ MYNED. AT y f 1t![ GWAED. Y Gwaed yw'r Bywyd. Y Gwaed yw'r Nerth. Y Gwaed yw Pobpeth. Yimae pawb—y chwi yn eu mysg—yn agored i nifer fawr o glefydan, Paham felly ? Am fod Anmhnrdeb yr Awyr, Anmhurdeb y Dwfr, Anmhurdeb Bwydydd, ao Anmhnrdeb pethau amgylchynol yn creu Anmhnrdeb y GWAED. A phan bydd y GWAED yn cael ei lygru ai wenwyno, mae yn gwneyd yn bosibl i'r SOURVY, ECZEMA, TARDDIANTAU Y CROEN, LLYGRIADAU, RASH OOESAU OLWYFEDIG PENDDYNOD, RHEuMATISM. DIG CORNWYDON, NEURALGIA, A llu o Glefydau eraill y Corff a'r Ymenydd, i rnthro ar Wahanol ranan o'r eyfansoddiad. Fe ellir atal a rhagflaenu y rhan fwyaf o'r clefydan ag sydd yn blino yr liil ddynol, drwy gadw y GWAED yr BUR. Y mae milcedd yn barod i dystio a phrofi fod HUGHES'S A L U G ? kc-:N3  BLOOD PILLS YN PURO Y GWAED, AC YN EI GADW YN BUR. iarMynwch Heb weled Hun hyny y Galon Twyll ar bob box ydyw. Os byddwch yn dioddef oddiwrth DOLUR PEN, AFU DDRWG, DIFFYG- TRAUL OORFPRWYMEDD, POEN Y CEFN, NERVES EGWAN, BILIOUSNESS, ANHWYLDERAU Y GWYNT, CYLLA A'R ARENAU. ISEL YSBRYD, Cofhreh fodrrwreiddyn y drwg yn y GWAED, a bod yn rhaid myned at y GWAED cyn y gellir cael iachad gwirioneddol. Mao HUGHES'S BLOOD PILLS yn cael effaith nniongyrchol ar y GWAED, ac ar yr holl gyfansoddiad. Rhoddwch brawf arnynt. Ar werth gan bob Chemist a gwerthwyr Patent Medicine am Is lie, 2s 9c, 4s 6c, m-u danfoner eu gwerth mewn Stamps neu P. O. at JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S., Manufacturing Chemist, Penarth, Cardlff.  Rhoddwch brawf T'- KS. ar r ar ?? ? ?????omers. '¡,' ? '"?'?'? Balm ?' ?? .?.?. MAE "GOMEKiS BALM YN ELI AT BOB CLWYF, AO YN HYNOO AC ANtFAELEDIG AT BOB MATH 0 GLEFYDAU ALLAHOL Y OOFFR. A oes genych Goes Ddrwg. Y mae GOMEH S BALM yn iachau y Clwy hraidd yn wyrthiol. He(í4 Archollioo, Llosgiadau, Timldiantau y C1iIaWI, Exzema Cedwir llawer Aelod. Drwy ddefnyddio GOMBR S BJJjM. Ymaeyniachan Orach ar y Pen a Gwynebam Jpwifc, Ysealdanau, Piles,. Llygriadau Plant a Ben !0tala3thau., Tarwden, Traed Chwysedig, Gout, Gwysaegcta, Scu"rvy. Blood Poison. Gair at Famau, Gweifchwar Efaiarn, Alcan, Glo, Oerrig Pfermwyi-j Morv. yr, Engineers, Mndsrthwyr, Crefffewyr o bob math, ni ellir cael dim mØt aSsMtW! a sicr a Comer's Balm at bob Arcboll a DeaasvaaJti fr Onawd. a sicrhad Ihoo PoisDn marwol. A — SYXDOD YN SWfiW DEVON. Syt.—Mae eich Eli, sef Gomars Bid*, JIlil fedidyginiaeth rhyfedd. o effeitliioi. Fe gafodd wr i mi A ysgaldann yn adrwg iawn yn ei gefn a'r bofti Wp gafodd y Gomer's Balm ei roddi a"no mor fitan ag oedH ya boaiM, yn mben yr wythnos yr oedd vn abl I'w gael ei wisgo, ac sa bur fuan y oedd ei wellhad yn drwyadl. Ar eil hyny fe gaibdd fy Werch yxaosodiacl llyni iawn mn y BtastKneu Erysipelas) ar ei choes, ar 01 dioddef am chwech wythnosSaeth o dan drilliaetli Doctor, yr hwn wnaeth mawrgdSrwg iddi. Wedi hyny hi a ddefnyddiodd Gomer's Ectfmi I yr hwn a'i gwellhaodd mewn. ychydig ddyckdjau. Mae dwseni wedi bod yn gofyn am Mjv- yr eli, ac y mae pawb wedi ei brofi Y'I1 anmhrisiadwy. Mae yn bîty" nad yw pawb ddim yn {ywybod in, ciano.-H. LEWIS, Brixham.jDevon. OLWYI GYMAINT A SAUCER. Syl, 'Ni allaf byth ddiolch digon am eich Gomer's Balm, y mae yn iaellan fy nginoa yn gyflym iawn. Mae fy ngltfp wedi bod yn ddrwg iawn am bum' mlynodd.'elwyf "fw cymaint a s'?Me?', ac yn boenus iawn, pawb yn rllYic)ed.r:. fy mod yn fy w, mae wedi esmwythau y poen yn rJ¡Ttee.d. Tr wyf wedi gwario punoed( lawer i ddim QOeu. Fe ddylM pawb wybod am "no. J. BUTLER, Dale-end, Dalarston. Riiodcler Praw arno. Gofyner am Ctomer s Balm. ,a tÍlw;¡Il( v ellln, mynwch weled enw "JACOB HUGHES" ar bob blwch. Ar werth frati bob Chemist neu werthwr Patent Medicine am Is lie., nen danfoner en gwertfii mewojStamps aeu F, O. i'r gwneuttmrwr, JACOB HUGHES, M.P.8,L.D.8 MANUFACTURING CHEMIST, PENARTH CARDIFF.

Beddgelert a'r Amgylchoedd.

- YNMALDWYN. - - I LLOFRUDDIAETH…

I NODION O'R CYLCH. I

rLlanrwst.

Boddi mewn Bwced.

IBlaenau Ffestinlog.