Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR. I

AT EIN DERBYNWYR. I

INODIADAU WYTHNOSOL.

Pwysig I Uudebau Llafur.

Masnachu ar y Sut. [

I Y Darllaw-wyr mewn caledi.I

News
Cite
Share

I Y Darllaw-wyr mewn caledi. Aeth dirprwyaeth oddiwrth Gymdeithas y Darllaw-wyr at Ganghellydd y Trysorlys dydd Gwener i geisio ganddo ysgafnhau y baich sydd arnynt-baich sydd (fel ydywed- ant) yn peri i'r rhai cryfaf o honynt riddfan ac yn llvswr lethu y rhai gweiniaid yn eu plith. Ceisient gan Mr Asquith symud y doll chwanegol a osodwyd ar eu cynyrch- ion yn 1900 gan lywodraeth Mr Balfour. Gosodwyd eu hachos i lawr gan Syr John Brickwood, ac mae'r ffeithiau a adroddodd yn haeddu eu cofnodi. Dywedodd fod pobl Cymru a Lloegr wedi yfad llai o 919,663 baril o gwrw y llynedd nag a yfasant y flwyddyn o'r blaen, a llai o 2,097,595 galwyn o wirodydd poethion, ac yr oedd y cwrw a yfwyd y llynedd yn llai o 275,000,000 baril nag a yfwyd yn y flwyddyn 1899-1900. Mae'r wlad yn gwario llai o 21,750,000 yn y flwyddyn ar ddiodydd meddwol nag a wariai chwe blynedd yn ol, ac y mae hyn yn golygu i'r darllawyr (meddai Syr John Brickwood) y gwahaniaeth sydd rhwng llwyddiant ac aflwyddiant, ac yn golygu methdaliad i rai o honynt. Gan feddwl cyffwrdd a chalon. Canghellydd y Trysor- lys galwodd ei sylw at y ffaith fod y tollau a delir i'r Llywodraeth yn awr yn' llai o C5,000 000 nag oeddynt chwe blynedd yn ol. Ychydig iawn o gydymdeimlad a gafodd y gwyr trallodus gan Mr Asquith yr hwn a'u hysbysodd fod Ilai yn cael ei yfed, nid am fod y tollau yn uehel, ond yn benaf am fod dirwest yn enill tir, ac yna am fod rhyfel y Transvaal wedi myn'd a chymaint o arian o'r wlad. Ni roddodd iddynt ddim cysur, na lie i obeithio am waredigaeth. Nis gall- wn ninau ddweyd 6\Ïn bod yn cydymdeimlo a hwy. Er nad yw eu helbul ynddo ei hun yn peri hyfrychych i ni, yr ydym yn Ilawenhau am fod yr aches o hono yr hyn ydyw. Gwelaom yclaydig ddyddiau yn ol fod cyfran- daliadau u-pewn darllawdai yn Hawer iawn is eu pris yn y farchnad nag oeddynt ac mai i lawr y m^ent yn myn'd yn gyson. Dengys hyn oll'fod ym d rac h ion d dNyn n g y son. Dengys hyn oil fod yradrechion dyngarvtyr yn mhlaid sobrwydd yn tycio, a bod amser i ddyfod pryd na bydd Prydain yn Brydain faddw mwyach.

Nos LAM yn Nky y CyVredHa.-I…

Mr. Phillip Snowden.

I Mwyafrif Mawr.

IY DIWEDDAR BARCH. DAYID -ROBERTS,…

Advertising