Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR. I

AT EIN DERBYNWYR. I

INODIADAU WYTHNOSOL.

News
Cite
Share

I NODIADAU WYTHNOSOL. I AH-ddarlieniad Mesur Rhesymol. Dydd Gwener, yn Nhy y Cyffredin, cyn- ygiodd Mr. Agar-Robartes ail-ddarlleniad mesur a'i ddyben penaf i roddi sicrwydd llawn i denantiaid yn ymadael o'u ffermydd am iawn am welliantau a wnaed ganddynt. Buasem yn disgwyl i bawb gydnabod fod hyny yn hollol resymol a chyfiawn. Os bydd dyn tra yn dal fferm wedi gwario arian ac amser, ac felly wedi ei gwneyd yn werth mwy nag a fuasai amgen, dylai ar bob cyfrif, pan yr ymedy o honi, gael iawn teg am hyny pa un bynag a'i o'i wirfodd a'i o'i anfodd y bydd yn ei gadael. Bydd sicrwydd am iawn felly yn gymhelliad iddo i drin y tir yn y modd goreu oni chaiff sicrwydd, nid yw yn rhesymol disgwyl iddo roddi mwy ar neu yn y tir nag a all gyfrif ar ei gael o hono. Gwrthwynebwyd y mesur gan amryw aelod au. Toriaid oeddynt oil, ac os wad ydym yn camgymeryd, yr oeddynt oil yn dirfedd- ianwyr hefyd. Yr oedd tri o honynt yn Arglwyddi. Cymerwyd rhan yn y ddadl ?&n amryw Ryd&rydwyr newydd-etholedig, a gwnaethant eu rhan yn effeithiol anghy- ?redin hefyd. Ar ran Bwrdd Amaethydd- ?eth rhoddodd Syr E. Strackey gymerad- wyaeth lawn i'r mesur, a phan ranwyd y Ty, pfeidleisiodd 334 dros ei ail-ddarlleniad, tra nad oedd ond 81 yn ei erbyn. Yna pender- fynwyd ei gyflwyno i Bwyllgor Safydlog Ipasnach i'w ystyried ac adrodd arno. dwnaed gwaith da iawn mewn ptlmJ awr.

Pwysig I Uudebau Llafur.

Masnachu ar y Sut. [

I Y Darllaw-wyr mewn caledi.I

Nos LAM yn Nky y CyVredHa.-I…

Mr. Phillip Snowden.

I Mwyafrif Mawr.

IY DIWEDDAR BARCH. DAYID -ROBERTS,…

Advertising