Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

OUR.. A I SPECIAL SUI T TO LINE.. MEASURE FOR 23/6 What a man wears is of as much impor- tance as what he eats. Our 23/6 Suit will give him a smart appearance, latest style, fit guaranteed, a variety of patterns to choose from. Transactions in Brief. Pattern Order Delivery Cheque — Satisfaction Another Order, &c., &c. SHOP YR ERYR, CHURCH STREET. 1 CWMNI YSWIRIOL Y PRUDENTIAL (CYFYNGEDIG). PRIF SWYDDFA: HOLBORN BARS, LLUNDAIN. CRYNHODEB O'R ADRODDIAD GYFLWYNWYD YN Y 57AIN CYFARFOD BLYNYDDOL A GYNHALIWYD AR Y 1AF 0 FAWRTH, 1906 Y GANGHEN GYFFREDINOL.-Yr oedd nifer yr Yswirebau a roddwyd allan yn ystod y flwyddyn yn 75,293, yn yswirio y swm o 7,211, 427p. ac yn cynyrchu Incwm Blynyddol newydd o 395,029p. Swm y Blaendaliadau a dderbyniwyd vn ystod y flwyddyn ydoedd 4,123,318p. yr hyn a ddengys gynydd o 154,302p ar y flwyddyn 1904. Cyfanswm yr Hawliau am y flwyddyn ydoedd I,812,618p. Yr oedd nifer y marwolaethau yn 7437, ac aeddtododd:7775 o Waddol Yswirebau. Ar derfyn y flwyddyn yr oedd 773,051 o Yswir- eban mewn grym. Y GANGHEN LAFURAWL.—Cyfanswm y Blaendaliadau dderbyuiwyd yn ystod y flwydd- yn ydoedd 6,139,050p, sef cynydd o 159,715p. Cyrhaeddodd yr Hawliau am y flwyddyn y swm o 2,261,748p. Y marwolaethau am y flwyfld- yn ydoedd 238,220, ac aeddfedodd 3344 o Waddol Yswirebau. Nifer y Rhydd-Yswirebau ganiatawyd y flwyddyn ddiweddaf i Yswireb-ddalwyr o bOrn' mlynedd o barhad ac uchod, y rhai a ddymnnent beidio talu yn mlaen, ydoedd 123,586, a'r nifer mewn grym ydyw 1,102,267. Daeth 24,689 o Rydd-Yswirebau yn Hawliau yn ystod y flwyddyn Cyfanrif yr Yswirebau mewn grym ar derfyn y flwyddyn ydoedd 16,065,268; ar parhad ar gyfar- taledd ydyw 11 mlynedd. Mae eiddo y Cwmni yn y ddwy ganghen, fel y dengys y fantolen, yn 59,464,376p, yn dangos cynydd o 4,104,871p ar yr hyn oedd yn 1904. Dengys Trysorfa Ddarbodol y Swyddogion, a sefydlwyd yn 1898 er budd y rhai sydd yn gweithio allau, gynydd boddhaol am y flwyddyn. ac y mae y swm o 148,941p yn sefyll i gradid y drysorfa. Er gorpheniad y Prisiad y mae'r Argyfrifydd wedi adrodd fel ei farn y gellid caniatau cynydd cyffredinol o ddau a haner y cant heb barygl, o dan y prif Dalebau yn y Ganghen Lafurawl, os gwneir darpariadau ar gyfer y cyfrifoldeb o 750, OOOp. Mae'r Bwrdd drwy hyny wedi ad-drefnu y Talebau i fod mewn grym o Fawrth laf 1906, ac wedi gwneyd darpariadau i gyfarfod y cyfrifoldeb cynyddol drwy drosglwyddo yn ystod y flwyddyn 750,000p o'r gronfa adgyfnerthol i Drysorfa Bywyd Yswiriaeth yn y Ganghen Lafurawl, gan adael y gronfa adgyfnerthol hon yn 1,000,OOOp. Bydd y Rhanddalwyr yn falch o ddeall fodlyr ad- drefciad hwn yn effeithio ar bron dair miliwn ar ddeg o Yswirebau, ac o'r rhai hyn y mae dros 10 miliwn o Yswirebau yn derbyn cynydd ar un- waith yn y swm yswiredig. MANTOLEN GYFFREDINOL CWMNI YSWIROL Y PRUDENTIAL (CYF,), SEF ORYNHODEB O'R DDWY GANGHEN, AR Y 31AIN 0 RAGFYR, 1906. CYFRIFOLDEB. YR EIDDO. x s. c. Diogeliadau y Llywodraeth X s. Cyfalf y cyfranddalwyr 1,000,000 0 0 Brydeinig 3,352,182 IS g ] Cronfa. Adgyfnerthiad reserve Diogeliadau Llywodraetb, India Fund) 2,700,000 0 0 a'r Trefedigaethau 5 292 '114 14 2 Cronfa y Bywyd Yswirebau 55,633,131 14 10 Cyfranau BlaenhawBol mewn Hawliad cydnabyddedig o dan Rheilffyrdd, ac ymrwymiadau Fywyd Yswirebau 131,244 10 8 mewn aur, &c.. fi ias 'Wi 5 1 Benthycion nr Drethi Cyn hor- au Sirol, Trefol, ac eraif 13,819,468 10 2 Ardoreth Eiddo Rhydd-ddal- iadel a Thollau yn Ysgotlana 3,860,399 6 4 Eiddo Rbydd-ddaliadol a Phrydlesol 3,685,339 4 2 Gwystloa ar eiddo o fewn y Deyrnas GyfucoJ 7,609,760 5 ? Cyfranau mewn Rheilffyrdd Gweithydd Nwya Dwfr 7,581,357 0 4 Cyfranau Camlas Suez 164,883 9 4 Cyfranau y Pellebyr ac erafll. 97,628 6 4' Cyfraisau soddedig yn Nghyllid v Britddinas ac ymrwymiadau Dinas Llivadain it. 2.58,717 2 11 Cyfranau yn AriandV Lloegr. 200,559 IS 6 Cyfranau mewn Corphoraethau Tramor a Threfedigaethol 1,419,012 13 6 Diogeliadau Llywodtaethau f' Tramor 1,294,215 0 ? Atchweliadam ac Oesfuddiantau 1,161,978 18 5 Benthyciadau ar Yswirebau y Cwmni 2,134,509 8 7 Hawliau Ardrethol 2Q7,298 2 4, Blaenclaliadau allan a <?weddill oddiwrth Qruehwylwyr 425,667 18 2 Lloga-,i t),r !t%,rjirethi Dyledrs 508,403 10 9 Arian yn DWyIaW yr Arolygwyr 34.653 11 5 Ariau cyfrifon agored ac mewn j lliW 132,406 4 1 £ 59,464,376 5 6 X59,464,376 5 6 I HENRY HARBEN, Cadeirydd. FREDDRICK SCHOOLING, Argyfrifydd. WJL??STER} ? Cy?rwyddwyr. D W. STABLE, Ysgrifenydd. W. E. HORNE, Y rWJ Wlr. M Y^-ydVm  ^rCh Gweithrediadau Arianol (Derbyn?dau a ThaHari:iu? cy?-Htiad? ?r MTvred/dianau a 'Wr 8BtF uddsod^diKad? au am y flwyddyn yn diweddu Rhagfyr 31am, 1905, ac T?? cXe? cyawrdaacy?bTiodol. Archwiliwyd genym hefyd yGweithredoedd, Diogal?d? &c., agyurvchioIa?yr?-oiddo &'r  eucah- y' eyf.-if ?choa, ae yr ydym yn aicrhaueubodmewQmedd{aatg!).?ary3lMQoRagfyrl905 c??. ??'-? ?-? ———?,???, Chwcfror 143g, 1906. Cyfrit?Wyr Trwyddedtg. Cyngor Plwyf Penrhyndeudraeth.1 ^WAHODDIR Oynygion am Adgyweirio yr HALV-G e "I' I cael ccpl o'r Spec- ification gaa yr Ysgrifenydd.—Rhaid i'r oynygion fod yn Haw yr Ysgrifenydd erbyn nos FERCH'R, M:awrth 28ain. M iwrth 13, 1906. JOHN JONES, j RHAG-HYSBYSiAD. HHRADDODIR DAR 1,1 TfI yn Nghapel Ebenezer, Lianrwst, Nos FAWRTH EbriH 17eg, 1906, ar "Yr Hen Bwerau." gan DYFED, (Arch-dderwydd Cymru,)

AT EIN GOHEBWYR. I

AT EIN DERBYNWYR. I

INODIADAU WYTHNOSOL.

Pwysig I Uudebau Llafur.

Masnachu ar y Sut. [

I Y Darllaw-wyr mewn caledi.I

Nos LAM yn Nky y CyVredHa.-I…

Mr. Phillip Snowden.

I Mwyafrif Mawr.

IY DIWEDDAR BARCH. DAYID -ROBERTS,…

Advertising