Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

95, HEOL FAWR, PORTHMADOG. W. H. ROWE Masnachydd mewn ????? ? ????????? Cerddoriaeth a.c jderynau Cerdd o bob na,tur. Dewisiad rhagotol bob amser ar law o PIANOS, ORCAMS, HARMONIUMS. Violins, Auto-Ha.rps, Gramophones, Gra-phophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS ilr Phonogfaphs a'r Gramophones. PERDONEGAU I'W LLOGI AR DELERAU RHESTTMOL Sefyd!wyd dros 25 Mlynedd :0: Messrs EDWARDS 8& WXLLIAmS DENTAL CO., LTD., BODCWYMEDD PORTMADOC. A ddymunent hysbysu eu bod ya parhau i ymwe!ed yn rhfotaidd a'r LIeoedd cantynol B!aena.u Ffest!niog.—Bob Dydd L!un o 12 hyd 6, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws nesaf Maenofferen Hotel. Llanrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o Saen y Ffair) yn nhy Mpi. DAviD JoNEs & Son, Station Read (gyferbyn a Boars Head), o hyd 6. P%% liholi-Bob Dydd Mercher yn nhy MR. ROBERTS, Chemist, o S! hyd 4. Cr!CC*eth—Bob Dydd Mercher yn nhy Mps. DAVIES, L!ys Caradop, High Street, o 4-30 hyd 7. Portma.dOC—Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd S y nos Ba.<a.—Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy MR. DAVtD JONES, Saddler, Tegid Street, o hyd 4. ??????? -?'?' ?&? ? ??A?t ? ? ? f<C? ? c AuMtcm? A GAWSOCH CHWI RYWDRO eich ca.dw'n ddeffro yn y nos, gan y Peswch cas sy'n eich blino, pryd y dylasech fod yn mwynhau cyntun melus, tawel, ac adnewyddus. Os felly, fe wyddoch am y teimlad gresynus a llwyr gnocio i fyny," gyda pha un y gwawriodd bore dranoetb arnoeh chwi. CAMPUS 0 BETH ydyw gwybod na raid i'r pronad truenus hwnw BYTH ETO aflonyddu ar eich cwsg. Bydd i ddos o cyn myned i'r gwely sicrhau i chwi noson o orphwya di-dor. Mae'n atal y peswch mwyaf ffyrnig, ac yn esmwytbau y frest. Mae yn llmiaru peswch neu anwyd ar unwaith, ond gwna fwy na hyny, MAB'N IACHAU. Heb os nac onibai dyma y Feddyginiaeth gynymaf a mwyaf effeithiol at Asthma, Bronchitis, a phob Anhwyldeb y Gwddw a'r Frest, Sylwer fod Francis's Balsam ar bob potel. Nid oes un ddarpariaeth arall yn bur a dilwgr. Mewn Potel,o :ts. lie a 2s 9c yr un. Francis & Co., Chemists, Wrexham. THE NORTH WALES CYCLE, MOTOR AND SPORTS CO. Late Connah and Co. NEW ROAD Blaenau Pestiniog, Other Branches at Llandudno and Colwyn Bay. Beg to Inform the Publicist they now show a Grand Selection of New Machm s from AS to ZIS 155 following we knox-,D Makers- Humber, Rover. Singer.: Swift:, Raleigh, Premier, Rudge Whitwcrth, New Hudson. Royal Welsh. on the Easy Payment system. Particulars on application. Tne'latest Two Speed Gear Mach inelcom plete for dB!2 !2s Cash. We have the Largest and Cheapest List of Second SECOND-HAND. hand Cycles and Mail Carts in North Wales. Shall be pleased to send it to anyone on rece pt of Post Card All the best and latest Motor and Cycle Accessories kept m Stock, at London Store Prices TYRES from 7s 6d each. GAS LAMPS from <s 6d each. Enamelling Platting and all kinds of Repairs executed at Reasonable Prices. Free Wheels and Rim Brakes fitted to Old Machines also two speed gears. Catalogues and im es on Application. Eisteddfod Gadeirio), LLANRWST, (LL U NGW Y N 1906). Dros 9400 mewn Gwobrwyon &c.,&c. Beirniaid LIenyddol:—Parchn. J. T. Job, Alston, Evan Davies, Trefriw Professor 0. M. Ed wards, M. A., a Llew Tegid. Prif Destynau- PRYDDEST Y GADAIR, heb fed dros 300 Ilinell, "Dyn'ryn Conwy." Gwobr .83 3s a Chadair Dderw Gerfiedtg, gwerth dE6 6s. PRIFDRAETHAWD, Gweria Cymru.—ei rhagoriaethau a'u diifygion, o'i chydmaru a Chenhedioedd erail! Gwobr .63 3s. Beirniaid Cerddorol :—Harry Evans, Ysw., David Hughes, Ysw.; a Gwilym Richards, Ysw. PRIF GYSTADLEUAETH GORAWL, heb fod dan 60 mewn nifer. (a), Ein Hior- Benllywydd daear a nen;" (" Arise all Potent Ruler," (D. Ernlyn Evans). (b), Cwsg, fy Maban, Cwsg," ('* Sleep, my Dariiag, Sleep," (W. M. Roberts). Gwobr laf, ;E4,0. Ail wobr, .810. CYSTADLEUAETH CORAU MEIBION, heb fod dan 40 mewn nifer. (a), I I Gof y Ps-, tref," (" The Village Blacksmith," (Dr. Joseph Parry), (b), Bydd yn ffyddlon," ('' Be thou faithful,") (D. D. Parry). Gwobr .831 Marble Timepiece, gwerth .S3 3s i'r arweinydd, rhoddedig gan Messrs G. Owen & Son, Greenwich House, Llanrwst. CYSTADLEUAETH CORAU PLANT, heb fod dan 30 mewn nifer, ac heb fod dros 16eg oed, Nant y Mynydd Mountain Rill") (Harry Evans). Gwobr .88. PARTI CYMYSG, 16 mewn nifer, "Y Blodeuyn Olaf (J. A. Lloyd). Gwobr jE44s. Pedwarawd, Deuawdau, Unawdau, &c., &o., a Iliaws o destynau mewn LIenyddiaeth, Celfyddydwaith, &c Gellir cael Rhestr gyflawn o'r Testynau yn y Rhedegydd Office, neu gan yr ysgrifenydd (pris 2g.) HENRY JONES, 48. George Street, Hanrwst. Prif Angen yr ArdaL Diamheu y cytuna pawb mai prif angen pawb at y tymor dyfbdol i'w Dilladau cynes 1 ddiogelu rhag oerni y gauaf Cwcfstiwn pwysig i bawb sydd yn ceisio byw yn onest a talu eu Rordd ydyw,—Ba, Ie y oaf y Dilladau harddaf, a mwyaf pa<rha,us, a<c am bris- ia<u rhesymol. Y ma.o ga.n Joseph Jones &Sons ddowis- ia.d rhagorol @ mlwtlCLtl c 30s i iyny, aM: Overoo@<t<s o 25s. Bicrheir y Br@thyma<m, Tor- md, a.'r &w&itb gorom i pawb a gwueir i fyny oieh prethynam moh lar-n&,in. Conwch y Cy,btria4- Joseph Jones ".0 Sons 2, Cromwell Street, BLAENAU FFESTINIOG. DAMEDDH3ANEDD! — Bydd MR. WILLIAMS yn talu ymwetiadau fel y canlyn BLAEMAU FFESTtMtOQ, DYDD LLUN, MAWRTH a MERCHER, yn GARMON HOUSE. PENRHYNEUDRAETH ei weled bob DYI D IAU yn NHY MRS. ROBERTS,gytert ar GREFFIN HOTEL o 1 o'r glocb prydnawn hyd 4-30. PORTMADOC Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o'r cloch, yn nhy MR. HUGHES, STATIONER- 67, High Street. TRAWSFYMYM, SADWRN laf a'r 3ydd yn mhob mis yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, Clifton Hous, o 5 hyd 6 o'r gtoch. Hefyd yn LLAM FFEST!MSOQ, bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnob mis, yn nhy Mr. R. E. JONES, Bryn Hooae o5hyd6o'rg!och. Gosodir mewn Aur, Platinum, Ehonite neu Vulcani" am brisiau hynod o resymol. GWARENTIR FIT DDA Tynir neu Henwir dannedd naturic!, gosodir rhai newyddion yn y dJIiau diwedd- araf, a mwyaf celfyddydol. [_'GR. W!LL!AMS, Garmon HoMse, Glanypwll, BLAENAU FFESTtN!OG. Adgyfnerthydd Digyifetyb Thomas' HM.P." Emulsion. Cynwysa y feddyginiaeth ragorol hon holl elfenau maethlon Cod Liver Oil yn y Surilau hawddaf i'w cymeryd a hawddaf i'w treulio ynghyda holl rinweddau cryfhuol ao adfywiol Hypopbosphites of Lime and Soda. Nid oes feddyginaeth well yn bosibi ar gyier plant gwanaidd a nychlyd. Cyn. yrcha waed da a chyfoethog; cry f ha y gewynau a'r aelodau, a gwisga y corph eiddil yn fuan a chnawd iacb ahardd. Y mae yr un mor lesol hefyd i rai mewn oed' Trwy ei ddefnyddio yn gyson, amddiSynir y cyfansoddiad rhag ymosodiadau y darfod- edigaeth. bronchitis, as Asthma. Y mae o fuddioldbb &Drhaethol tuag at wella hen beswch ac anwyd. Gwerthir mewn potelan Is lc., a 2s 60, yr un hefyd potelaa cyiaddas ar gyfer teulu 5s. Mynwch botelaid heddyw ond mynwoh hefyd gael THOMAS' "M.P" EMULSION, gwrthodwch bob un arall. Anfonwoh am Sample rhad at ylL gwneuthur- wyr L. E. Thomas, & Co., 43 Edge Lane, Liverpool. Os byddwoh yn BFaelu ei' gael gan eich Fferyllydd (Chemist) gadewch i ni wybod, ac anfonwn botelaid i chwi yn rhad ac am ddim. Special agent for LIanrwst and district-EVAN EVANS, Dispensing Chemist, The Square' Hanrwst. i BRYSIWCH I geisio potelaid gan y Fferyllydd nesaf atOCh) cyn i'r Anwyd fyned yn waeth. Coinn?cl? COUGH M!XTURE HUGH DAVIES, MachynIIeth. 18f.Ec. a 28. 9c. y botel. 1 N DAVIES'S COUCH MIXTURE DAVI?S,?SCOUGH MIXTURE E DAVtES'S COUGH MIXTURE ? DAVtES'S COUGH MIXTURE ? DAViES'S COUGH MIXTURE N DAY!ES'S COUGH MIXTURE AtBeswch, m Anwfd, ? Asthma, M B?rLonchiitis, Pas.Crygni. t int'tfenza. M 41C.> Ni raid cymeryd end UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrcliol yn rhyddhan y Phlegm, yn clirio y IIais, yn cynhesu ac yn cryfhau y frest, gan weithio pob anwyd a cbrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau anwyd a pb.eswcb end gofalu fod potelaid 0 DAVIES'S C'?GH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwylderau y gw'fif f/r frc&t, os bydd DAYIES'S COUGH MIXTURE wtth law. DAVIES'S TONIC ANTIBILIOUS PILLS ydyw y rhai mwyaf diogel at Rwymedd; gweithiant yn esmwyth, yn sicr. ac heb boen. Os ydyoh yn tnethu gweithio, methu bwyta, methu treulio bwyd, poen yn y cefn, poen yn yr ystumog, bias drwg ar y gena/n, yn ddiysbryd a digalon, cymerwch dose o'r Pills yma. bob yn ail nos. Diogel i bob oed a rhyw. 13c y bocs gan bob Druggist.—HUGH DAVIES, Chemist, Machyn- lleth. if SARZINE'L BLOOD — —— MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna, yr hyn y mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau. a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa. pimples, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod, etc., yn tarddu o waed drwg ao anmhur, mynwch hotel- aid o Sarzine Blood Mixture." gan y Druggist nesaf atoch. Is He, a 2s 60 y hotel, neu gyda So at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog- MR. HUGH DAVIES, Chemist, Nachynlleth. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c. HUGHIES BROS, rWft%&vJ% R m Wft ,P% PORTMADOC supply the Best London Portland ?f? ?? 'S?? ?3?'?? W ?? eD1.ent At Remarkably I-ow Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Mater!aSs given on application. Telegrams :—" HuGHES BROS," Ponmado Address:—YNYSTOWYN, Portmadoc. TELEGRAMS- BOLLOTEN," BANGOR. J. BOLLOTEN. CARLTON HOUSE, UPPE& BANGOR,. The House for BEBT MUSICAL INSTRUMENTS PIANOS  Usual Price. My Pr-s. &25 ———-——— S1710s CO M ??.S S?O S?? ?20 E30 1 ?s?. SM ??g! <S30 m H G) S60 sm3 S ?5 Catalogues and Price Lists on appHcation.