Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

HEDDLYS 8t. FFESTINIOG]

Advertising

Nodlon 0 Dolwyddelen. ,I

Advertising

I R.Llanrwst.----

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Parhad o Tudalen 5. PYSGOTA,—Y mae tymor y genweirwyr wedi dechreu er y cyntaf cyfiaol, ac y mae'r rhagolygon yn addawol iawn, gan i'r tywydd fod yn dra ffafriol i'r pysgod. Y mae nifer dda o ddisgyblion Isaac Walton wedi troi allan yn barod, rhat wpdi cael helfa dda o bysgod pa rai sydd mewn cyfln rhagorol iawn. BUDDUGOLIAETH Y Cop. MErBwx.-Llort- gyiarchwn y Cor Meibion dan arwektiad Mr Thomas R. Williams, yn Eisteddfod Llandudno dyad Ian. Er na ddaeth cor i'w herbya dywedai y Beirniaid en bod yn llawn haeddu y wobr Da?th Mr D. R. Jones, Rhedegydd Omce." alfcSb yn fuddugol ar yr Unawd Bariton yn yr un Eisteddfod. Y mae y Cor a'i wynab ar amryw o gystsdleuaetliau pwysig yn y dyfodol agos. AKWBETHIANT TALYCAFN.—Yr oedd yr Ar- wegthiant gynha?iwyd ddvdd Mua diweddaf jnot bgaidd ag erioed. Yr oedd ? o waasHijSjf, tn, a 50 o Wartheg llaeth, heS?od a Iw??t? y yned o dan y morthwyl, a dwdwf?d? -a m. boddhaol na'r arwerthiant Maecorot am y tI 1h,?g tewion, ac yr oedd y d?sid t6Wióø' 9 .huyndda. Gwerthwyd y g wartheg teMoa pen i fyny i 19p 10s, a'r rhai canolog o 13p i 15p 10s. Gwerthwyd gwartheg a lloi i fyny i I7p, amryw yn gwerthu o 14p i 16p. Yr oedd galw maWT am y defaid. Y Ilydnod yn gwerthu o 28s 6c i fyny i 33s mamogia;d i fyny i 23s. Hefyd yr oedd 70 o gypiau (defaid ac wyn) wedi dod i'w gwerthu y cwbl yn newid dwylaw am brisiau da. Y pris goreu oedd 34s 6c, Cymer yr Arwerthiant nestf le ar y 12og cyfisol. Y PBYDEINIWR BOBBTT.—Nos Wener yn y Church House traddodwyd darlith gan Dr Lloyd Roberts, Colwyn Bay, ar y Pryieiniwr Boreu.' Cynhelid y cyfarfod dan nawdd Cymdeithas Hynafiaethol Dyffryn Conwy. Gan na allasai Uywydd y gymdeithas y Milwriad C. S. Maidwaring, tod yn bresenol, cadeiriwyd gan yr is-lywydd sef, Dr T E Jones, Y.H, Henar. Eglurid y ddarlith trwy gyfrwng y Lime light lantern. Gwneid hyn gan Mr Caradoc Mills, Plas Helyg. Bu i Dr Roberts ddangos allan arferion ac arfau ynghyda'r dull- y byddai y Prydeiniwr boren yn byw. Ar y diwedd caed anerchiadau byrion gan y cadeirydd, Mri W. B. Halhed, Y.H., Brynderwen; Willowby Gardener Deganwy C. T. Allard a'r Parch John Gower. Yr oedd trefniadau y cyfarfod wedi eu hymddir- ied i'r ysgrifenydd. Mr W. Williams, County School. AUR A MWN CymRu.-Nos Iau diweddaf yn Lecture Room capel Seion, rboddodd Mr G. J. Williams Arolygydd chwareli y Llywodraeth un o'r darlithoedd mwyaf dyddorol i dyrfa luosog. Daogosid y gwahanol weithfeydd cymreig ar y canvass gyda'r llusern dan arolygiaeth Mr Caradoc Mills. Llywyddwyd y gweithrediadau gan Mr W. G. Owen, Metropolitan Bank. Yr oedd y cyfarfod o'r dechreu i'w ddiwedd yn un o'r rhai hapus gafwyd er's llawer amser—Mr Wlliiams yn ei elfen gyda'r testyn, a Mr Mills, gyda'r llusern. Elai yr elw at yr achos yn Nghapel Heol Scotland. GOIDEITHAS DDIBWESTOL Y CHWIOBTDD.— Cynhaliwyd yr uchod prydnawn dydd Iau diweddaf yn Vestry Room, Horeb. Yn abeenol- delwMrs Thomas, llywyddwyd gan Mrs Williams Preawylfa. Wedi dechreu trwy ddarllen a gweddio gan Miss Jones, George St., aed trwy rhaglen ganlynol-Darllenwyd cotnodion gap Mr J. Williams; anerchiad gan y Llywyddes cau gan Mrs R. R. Owen; papur ar Burdeb," Miss JoDes. Ty'nypaeau can gan Miss Roberts, Poplar Grove; nodion ar y papur gan Mrs Row- lands, Mrs R. J. Williams a Mrs Pritchard: Can gan Miss Lizzie Jones di^eddwyd gas Mrs Williams, Preswylfa. Darparwyd y rha/rfem gan Mrs Rogers Jones, Dale Cottage, a Mrs Griffith Jones, George Street. Cyfeiliwyd gan Mrs John Williams. Talwyd y diolchiadan arferol gan Mrs R. J. Williams.