Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

HEDDLYS 8t. FFESTINIOG]

News
Cite
Share

HEDDLYS 8t. FFESTINIOG] Dydd Iau, o flaen Dr R. Roberts yn y gadair R. Jones-Morris, W. P. Evans, W. O. More a W. Owen, Ysweiniaid. Tori Deddfau Helwriaeth. YrArolygydd Roberts a gyhuddodd Hugh Mqg&s, Be ttwg-gwarfyl-goCh, OatunM, nacjpud ymeoyn, o wertbn yagyfarnogod ar ChWfefror 13, i A. A. Ker ridge, Queens Hotel, Mrs A. Thomas, Cross Keys, a William Powell Dwyryd House. Mr R. O. Davies a gydnabydd- odd y eyhuddiad, ond dadleuai dros Morris am iddo droeeddu yn ei anwybodaeth. Ni ba 0" o flaen maingc erioed o'r blaen, ac yr oedd gan- ddo.drvi-ydded game ere 12 mlynedd. Goilwng ar dalu costau un aehos yn unig. Oadw ei Wraig. Jane Thomas, 194, Manod Road, a ofynai am archeb yn erbyn ei gwr, David Thomas Jones, yn awr yn Wigan. Priodwyd hwynt yn Dol- gellan, Nadolig, 1904. Anfonodd hi adref o'r Deheudir, ac ni anfonodd air byth ati. Gwnaed archeb am 10/- yr wythnos. Cardota. Yr Heddgeidwad Evan Davies, Traws- fynydd, a gyhuddodd ddau grwydryn o'r enw Ftederick Smith a William Parry, o gardota yn mhlwyf Trawsfynydd y dydd blaenorol. Meddwi. Yr Heddgeidwad J. Jones a gyhuddodd Mary Jane Hughes, Pwllheli, o fod yn feddw yn y Blaenau, Chwefror 17. Yr oedd hi yn arferol a gv'erthu dofednod yn yr ardal. Bu o flaen y Llys o'r blaen am feddwi. Dirwy o 5s a'r costau. Adnewyddu Trwyddedi. Mr R. O. Davies a wnaeth gais am aà- newyddu trwydded y London & North Wes- tern Hotel.—Yr Arolygydd Roberts a dyst- iodd iddo ymweled a'r gwesty y dydd o'r blaen. Nid oedd He i ddyeithriaid o gwbl ar y Ilawr isaf. Yr oedd vaults' yno, vatafeh fawr i yfed, yr ystafell arall wedi ei throi yn Billiard Room, ac ystafell arall ysmygu. Nid oedd dim wedi ei wneyd i osod y ty mewn trefn.—Mr R 0 Davies, ar ran y tenant, a ddywedodd fod Cwmni y Rhellffordd wedi prydtesu y lie i Mri Worthingtor., ac yr oedd y brydies i fyny yn Tachwedd nesaf. Bydd y costau i wneyd a cyfnewidiadau yn agos i £ 1,500, ac yr oedd Mr Griffith Owen yn methu^cael y cyfnewidiadf u. Nid oedd Mr Owen i'w feio. Gofynai am i'r drwydded gael ei hadnewyddu ar y dealldwriaeth fod y cyfnewidiadau ar y He. Mr. J. Fenna ar ran Cwmni y Rheilffordd a gydnabyddodd fod anhawsderau rhwng y Cwmni a Mri Worthington. Ni roddwyd y planiau i'r Cwmni gan Mri Worthington i ymrwymo i'w gwneyd. Byddai y sefyllfa yn wahanol yn mhen y flwyddyn. Pender- fynodd y Fainc fod trwydded Bronygraig, Harlech i'w hadnewyddu gan fod y lie i gael ei wneyd i fyny. Hefyd trwydded y L. and N. Western hyd lys Rhagfyr ar yr amod fod cyfnewidiadau i gyfarfod a dymuniadau y Fainc at lys trwyddedol Rhagfyr 13 yn cael eu rhoddi i mewn.

Advertising

Nodlon 0 Dolwyddelen. ,I

Advertising

I R.Llanrwst.----