Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Cyfarfod Undeb y Chwarelwyr…

- Bd Llywodraeihwyp Ysgolioni…

News
Cite
Share

Bd Llywodraeihwyp Ysgolion Dosbarth Ffestiniog. Cyfarfu y Llywodraethwjr caclynol yu Tr Adeiladau Siro!, prydaawn ddydd Gwerior Parch J. Rhydwen Parry (yr ls-gadeirydd yn y gadair). Dr R. D. Evans, Andreas Roberts, Dr R. Roberts, Parch John Owen, M.A., W. J. Williams (Trawcfynydd), Parch J. Hughes, Moses Kellow (Llanfrothen), John Cadwaladr, Ellis Hughey, D. G. Jooes, R. 0 Jones, Clerc; Edward Jones, Clerc cynorthwyol; a William Evans, Swyddog gorf odol. Anffyddlondeb yr Aelodau, Fel y gwelir oddiwrth yr enwau uebod, nid oedd ond dau aelod oddiallan i Ffestiniog yn bresecol. Neb o'r Penrhyn, a'r Swyddog Gor- fodol (Mr William Jones) hefyd yn abser.ol, yr hwn nad oedd heb anfon Adroddiad na gair o fath yn y byd o eglurhad. Nid oedd y pwyllgor Arianol wedi gwneyd ei waith am nad oedd digon o'r aelodau yn bresenol i'w gyral. i Cydymdeimlad. Ar gynygiad y Cadeirydd a chefnogiad y Parch John Hughes, pasiwyd pleidlais o gyd- ymdeimlad dwys a. theulu y diweddar Barchedig David Roberts, yn eu profedigaeth o golli un a gerid mor fawr ganddynt. Ethol Pwyllgorau. Darllenwyd adroddiad y Pwyllgor Detholiad- ol, yr hwn a ad-drefnodd yr holl bwyllgorau I sefydlog, a chymeradwyodd y Bwrdd eu gwaith. BentnygYsgol. Caniatawyd cais Eglwys Moriah M.C.. Trawsfynydd^am fenthyg yr ygol yn ystod yr adeg y byddidyn adgyweirio y erpel.-Hefyd caniatawyd i'r Coedwigwyr gael benthyg yr ysgol unwaith yn y mis at gynal eu cJwb, yn ol punt yn y flwyddyn. Gosodid hi ar delerau, a gwaherddid poeti sudd myglys &c., ar y lloriau. Athrawesau. Anfonodd Miss C. Edwards, ysgolfeistres Tansgrisiau ei hymddiswyddiad i mewn, a chaniatawyd iddi gael ei rhyddhau yn niwedd Ebrill,-Hysbyswyd fod Miss Mary Williams, Lerpwl weai bod yn Ysgol y Ilenrhyn. Nid oeddid yn ei ystyried yn ddoeth i ymgymeryd a'r trefniant, trwy gyfnewid Miss vvilliams am Athraw cynorthwyol trwyddedig o'r Biaenau. I- Arianol, Pasiwyd i Iyflwyno yr holl filiau i Mr Owen Jones a Hugh Jones i'w harchwilio, gan fod yn ofynol eu talu ddechreu yr wythnos. Ysgoloriaethau y Brenin. Hysbyswyd fod yr Arholiad am Ysgoloriaeth- au y Brenin i'w cynal Ebrill 10, yn Ysgol Uwchraddol y Genethod. Presenoldeb" y Plant. Hysbysodd Mr William Evans; fod 2,390 o blant ar y llyirau yn ei ddosbarth ef, a bod eyfartaledd y presenol yn 1,960. Cwynid yn ddirfawr oherwydd afiechyd ar y plant, yn enwedig yn Llan Ffestiniog, lie bu dwy farwol- aeth o'r Diphtheria wedi digsvydd. Dywedwyd fod i ysgolion y Rhyd, Llantrothen, a Penrhyn wedi bod yn gauedig am rai wythnosau, a pharhai y ddwy flaenaf i fod felly yr wythnos hon.

" Y SARPH BRES." -I

I Y CHWARELWR A'I DDYFODOL.…

LLYS ,MANBDYLEBiCmI BLAENAU…