Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

AT BIN GOHEBWYR.I

-O-I *, Nesur Addysg Rhif…

Esiampl Dda y Llywodraeth.…

Treuliau Llyngesoedd.

Mr. Lloyd George yn Nghaerdydd.…

I Dedfryd Ankygoel. I

I Mr. Austin Taylor, A.S.

Deddf Estroniaid, I

Costau Etholiadol Seneddol.…

IO—I ILlys y Manddyledion.…

Y Barnwr Cymroaidd. I

I Corwen. I

Advertising

Advertising
Cite
Share

??S???  /l?? ?? f MYNED. A T 0 IP Y. f ° '?Y- 6WAED. Y Gwaed yw'r Bywyd. Y Gwaed yw'r Nerth. Y Gwaed yw Pobpeth. Y mae pawb-y chwi yn eu mysg—yn agored i nifer fawr 0 glefydan, Paham felly ? Am fod Anmhurdeb 1r Awyr Aamhurdeb 1 Dwfr, Anmhurdeb Bwy dydd, ac A..?.d.b pethan amgylchynol yn creu Anmhnrdeb y G-TTABD. A phan. bydd y GWAED yn cael ei lygru a'i weawymo, mae yn gwneyd yn bosibl i'r SOURTIR, ECZEMA, TARDDIAWTAU Y CROEN, LLYGRIADAU, RASH, COESAU CLWYtfEDIG PENDDYNOD. RHEUMA ;~VI, CORNWTDON, NEURALu. A llu o Glefydau eraill y Corff a'r Ymenydd, i ruthro at wahanol ranau o'r oyfansoddiad. Fe ellir atal a rhagflaenu y rhan fwyaf o'r clefydan ag sydd yn blino yr hil ddynol, drwy gadw y GWAED yn BUR. Y mae miloedd yn barod i dystio a phrofi fod HUGHES'S BLOOD PILLS YN PURO Y GWAED, AC YN EI GADW YN BUR. tarlUynwch Heb weled Hun hyny y Galon Twyll ar bob box ydyw. Os byddwch yn dioddef oddiwrth DOLUR PEN, AFU DDRWG, DIFFYG TRAUL GORFFItWYMEDD, POEN Y CEFN, NERVES EGWAN, BILIOUSNESS, ANHWYLDERAU Y GWYNT, CYLLA A'R ARENAU. ISEL YSBRYD, Cofiwch fod gwreiddyn y drwg yn y GWAED, a bod yn rhaid myned at y GWAED cyn y gellir cael iachad gwirioneddol. Mae BLOOD PILLS yn cael effaith uniongyrchol ar y GWAED, ae ar yr hoU gyfaneoddiad. Rhoddweh brawf arnynt. Ar werth gan bob Chemist a gwerthwyr Patent Medicine am Is lie, 2s 9c, 4s 6c, neu danfoner eu gwerth mewn Stamps neu P. O. at JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S., Manufacturing Chemist, Penarth, Cardiff. Rhoddwch brawf ar I' ^ef Gomer's J: AxT/C rbj ailm « ™b——™—i MAE "GOMEUS BALM YN ELI AT BOB CLWYF, AC YN IIYNOD AC ANFFAELEDI? AT BOB MATH 0 GLEFYDAU ALL?NOL Y OOFFR. A oes genych Goes Ddrwg. Y mae GOMER 8 BALM yn iachan y Clwy braidd yn wyrthiol. Hefyd Archollion, Llosgiadau, Tarddiantan y Cnawd, Exzema Cedwir Jlawer Aelod. Drwy ddefnyddio GOMER S BALM. Y mae yn iachaa Orach ar y Pen a Gwynebau Plant, Yscaldanaa, PUt; Llygriadau Plant a Benywod, Malaethau, Tarwdeis* Traed Chwysedig, Gout, Gwynegon, Scurvy. Blood Poison. Gair at Famau, Gweithwyr Haiarn, Alcan, Glo, CerriiJ Ffermwyr, Morwyr, Engineers, Ymdeithwyr, Crefftwyr 0 bob math, ni ellir cael dim mor effeithiol a sicr a Govur's Balm at bub Archoll a Damwain i'r Cnawd, a sicrkad Bioo Poison marwol. d SYNDOD YN SWYDD DEVON. Syr.—Mae eich Eli, sef Gomers B-ilm, yn feddyginiaeth rhyfedd o effeithiol. Fe gafodd wyr i mi ei ysgaHana yn ddrwg iawn yn ei gefn a'r bol. Fe gafodd y Gomer's Balvy ei roddi arno mor fuan ag oedd yu bosibl, yn mhen yr wythnos yr oedd yn abl I'w gael 01 whgo, acynburfuai2 yr oedd ei wellhad yn drwyadl. Ar ol hyny fe gafodd fy merch ymosodiad llym iawn ean y Blastg(nen T?t:vsipeL"s) ar ei choes, ar ol dioddef am chwech wythno.^j ic-th o dan driniaeth Doctor, yr hwn wnaeth mawrs^adrwg iddi. Wedi hyny hi a ddefayddiodd Gomer's Balm I yr hwn a'i gwellhaodd mewn ychydig ddyddiau. Mae dwseni wedi bod yn gofyn am enw yr eli, ac y mae pawb wedi ei brofi yn anmhrisiadwy. Mae yn bity nad yw pawb ddiro, yn gwybod am dano.—H. LEWIS, Brixliam^Devon. CLWYF GYMAINT A SAUCER. Syr.—Ni allaf byth ddiolch digon am eich Gomer's Balm, y mae yn iachan fy nglun yn gyflym iawn. Mac- fy nglun wedi bod yn ddrwg iawn am bum' mlynedd. el»vy £ mawr cymaint a s(titecr, ac yn boenna iawn, pawb ya rhyfeddu fy mod yn fyw, mae wedi esmwythau y poen yn rhytedd. Yr wyf wedi gwario punoedd lawer i ddim diben. Fe ddylai pawb wybod am dano. J. BUTLER, Dale-end, Dalarston Rhodder Prawf arno. Gofyiier am Gomer's Balm. Na thwyller chwi, mynweh weled enw "JACOB HUGHES ar bob blwch. Ar werth gan bob Chemist ueu werthwr Patent Metl-ciue am Is lie., neu danfoner eu gwerth mewn Stamps] neu P, 0. i'r gwteutnurwr, JACOB HUGHES, M.P.S,L.D.S MANUFACTURING CHEMIST, PENARTH, CARDIFF.