Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

AT BIN GOHEBWYR.I

-O-I *, Nesur Addysg Rhif…

News
Cite
Share

-O- Nesur Addysg Rhif 1. 11 1 Achubodd Mr W. T. Wilson, yr aelod dros Westhcughtoh, y blaen ar y Llywodr- aeth, trwy ddwyn i Dy y Cyffredin fesur addysg neillduol iawn. Nos Wener, cynyg- icid ddarllemad cyntaf mesur sydd yn galw ar Awdardodau Lleol Addysg i ddarparu ymborth i blant-yn yr ysgoIion-sydd. heb g&el digon o ymborth, ac yn eu hawdurdodi i • Kv ar "ieni y plant hyny-mewn achosion yn y rhai y barnant yn briodol i atw arnynt —i ddwyn yr holl draul neu ran o honi." Gwnaeth Mr Wilson ei waith yn dda; tradd- ododd araeth synwyrlawn, rhesymol, a chlir. Cododd aelod ar ol aelod i gymeradwyo y mesur, ac ni chafwyd ond dau-Mr Harold Cox (Rhyddfrydwr), a Syr H. Craik (Un- debwr) i ddyweyd dim yn ei erbyn. Cyn- ygiodd Mr Cox welliant, ond nid oedd neb yn barod i'w gefnogi. Rhoddodd, hyd yn nod, Syr William Anson, diweddar Islywydd Bwrdd Addysg, gefnogaeth i'r mesur, er ei fod yn wir nad oedd yn frwdfrydig iawn. Gwnaed i fyny am ddifiyg ei frwdfrydedd ef gan Mr Birrell yr hwn a draddododd araeth gref yn mhlaid y mesur. Yn wir, pe buasai wedi ei lunio a'i ddwyn gerbron y Senedd ganddo ef ei hun, o'r braidd y gallasai fod yn fwy aiddgar o'i blaid. Awgrymodd ei fod yn cael ei gyfhvyno i Bwyllgor Detholed- ig i'w ystyried ac i'w berffeithio; a phan ddywedodd Mr Fenwick ei fod yn ofni mai canlyniad hyny fyddai i'r mesur syrthio i'r ddaear," atebodd Mr John Burns ef mewn modd a lwyr foddlonodd Mr Fenwick ac eraill a ddygant sel drosto. Dywedodd ei fod yn credu na fyddai anhawsder o gwbl i gael y mesur trwy'r Senedd eleni, ac y bydd- j ai y Llywodraeth yn barod i'w gymeryd i fyny fel pe bai fesur o'r eiddo hi, os mynai y Ty. Brysiodd Mr Fenwick a Mr Keir Har- die i ddywedyd fod datganiad Mr John Burns yn ehwalu eu hofnau i gyd, ac yn un- frydol cytunwyd i anfon y mesur i BwXIl- gor Detholedig. Yn anfynych y gwnaed cystal gwaith mewn cyn lleied o amser.

Esiampl Dda y Llywodraeth.…

Treuliau Llyngesoedd.

Mr. Lloyd George yn Nghaerdydd.…

I Dedfryd Ankygoel. I

I Mr. Austin Taylor, A.S.

Deddf Estroniaid, I

Costau Etholiadol Seneddol.…

IO—I ILlys y Manddyledion.…

Y Barnwr Cymroaidd. I

I Corwen. I

Advertising