Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CYNGHOR DINESIG I' FFESTINIOG,

Y Diweddar Barch. DavidI Roberts,…

Bettwsycoed.

News
Cite
Share

Bettwsycoed. YMADAEL,-Dechreu yr wythnos hon yr oedd y gwr ieuangc Mr D. P. Roberts, Deresby House, yn cychwyn am Canada, lie y bwriada aros am chwe mis. Hyderwn y bydd Dafydd Jonea yn garedig wrth tra ar ei gefn. MARwoLAETH.- Y mae genym yr wythnos hon eto y gorchwyl gofidus o gofnodi am un o frodorion y lie, wedi ei symud i'r wlad tu draw i'r lien, sef Mr John Owen, Mynydd Bychan yr hyn gymerodd le Chwefror 28ain, ar ol cystudd maith a fh cenus. Yr oedd ein cyfaill yn un o ddychweledigion y diweddar ddiwyg- iwr y Parch Richard Owen. Ond dywedai mai pan yr oedd yn yr Ysbytty yn Liverpool, tua tair blynedd yn ol, ac newydd fod o dan orach- wyliaeth y llawfeddygol y daeth mater mawr ei enaid i bwyso arno gyda difrifwcb, daeth adnod i'w feddwl gyda rhyw nerth nes peri iddo feddwl fod ei ddiwedd wedi dod, neu o'r hyn lleiaf nad oedd i gael gwella o'r afiechyd oedd wedi cymeryd meddiant o'i gyfansoddiad. Bu mewn tywydd mawr ond ymroddodd i geisio dod i heddwch a'i Dduw, a thystiolaeih ei luosog gyfeillion a fu yn ffyddlon iawn yn eu ymweliadau ag ef yn ei gystudd, ei fod yn un o'r pererinion yn ddiamheuol. Hyfryd fyddai gwrando arno yn canmol daioni Duw iddo ar hyd ei gystudd a'i fod yn gallu toddi ei ewyUya fach ei hun i'w ewyllys fawr Ef. Tua pythef- nos cyn ei ymadawiad, galwodd ei holl deulu ato, a dywedai ei fod ar fin eu gadael, a chof- iwch meddai, ni buasai mor dda arnoch oni bai fy Ngwaredwr, ac fe fydd Ef hefo chwi ar ol i mi eich gadael." Yr oedd yn 59 mlwydd oed, a gedy weddw-5 o feibion ac un ferch i alaru ar ol priod hoff a thad tyner a gofalus, gyda pha rai y mae cydymdeimlad yr ardal yn gyffredinol. Dydd Sadwrn, daeth tyrfa fawr i dalu eu cymwynas olaf iddo, a chafodd gladdedigaetb dywysogaidd. Darllenwyd a gweddiwyd yn wir deimladwy ac effeithiol cyn cychwyn gan ei hen gymydog a chyfaill Mr Eilis Roberts, Pyllan, ac yn ysgol y plant prydnawn Sabboth, lie v,.bu yn athraw am flynyddau, canwyd yr emyn Ar ol gofidiau dyrys daith," &c., o barch i'w goffadwriaeth. Yr ydym wedi colli llawer o'r saint o'r gymydogaeth hon yn ddi- weddar, ond er teimlo chwithdod am eu cyfeill- garwch yn gallu ymdawelu yn rhyfedd am ein bod yn gallu credu eu bod mewn lie gwell, ac yr ydym yn gallu canu- "Cyfeillion i ni heddyw sydd ?Cwn y fro yn lluoedd, Heb deimlo yno unrhyw loes, Na gofid blin, na chur, na chroes, Yn canu yn y nefoedd." DOD Adre.—Drwg iawn genyf ddeall fod Miss E. A. Roberts, y Gendades, dan orfod o herwydd afiechyd, i ddod adref o Sylhet. Ym- ddengys iddi gael ymosodiad trwm gan un o glefydon y wlad, a chan y tybiai ei bod wedi gwella aeth i fyny i Khasia, ond gan fod hin- sawdd y ddau le mor wahanol cafodd ail ymos- odiad, a chynghora ei meddygon ar iddi beidio mentro aros yno misoedd yr haf, onddychwelyd i'r wlad hon, a bydd yn cychwyn ar y 5ed o Ebrill. Hyderwn y ca tdferiad ac y bydd yn alluog 1 ddychwelyd eto at ei hoff waith tua Medi neu Hydref. Gwelliantau.—Dyma y g'\ir mwyaf cjffredin yn y gymydogaeth hon, ac eto ychydig o'r llu- aws gwelliantau sydd arnom eisieu ydym yn ei gael, ond diolch i Gynghor Geirionydi am wneyd o'r diwedd un gwelliant pwvsig, sef rhoddi y llwybr o'r AUt Isaf i Bont Ty Hull mewn tlefyllfa fel y gall yrnwelwyr* fyned ar hyd-ddo. Y mae yr oiygfa geir ar y llwybr hwn o Raiadr y Wenol yn rhamantus dros ben. Yn wir nis gellir gweled yr holl Raiaclr ar un- waith ond o'r ochr yma. Diau y bydd i lawer fanteisio ar y gwelliant hwn.

1- -danaa'p Fachno.

I ADOLYGSAD.