Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

CYNGHOR DINESIG I' FFESTINIOG,

News
Cite
Share

CYNGHOR DINESIG FFESTINIOG, Cyfarfu y Cyngor nos Wener. pryd yr oedd yn bresenol,?; Mri. William Owen (cadeirydd) E. M. Owen (is-gadeirydd) John Hughes, Cadwaladr Roberts, Owen Jones, W. D. Jones, J. Lloyd Jones (ieu.), E. Ll. Powell, William- Jones, Evan Jones, Hugh Jones, Rd. Roberts, Hugh Lloyd, Lewis Richards, W. J. Rowlands, David Williams, John Cadwaladr, R. 0. Davies (clerc); W. E. Alltwen Williams (peirianydd), ac Evan Roberts (clerc cynorthwyol). Adgyweirij y Prif-ffyrdd. I Cyfarfu Is-bwyllgor i ystyried pa dretniant fyddai oreu i'w wneyd at gadw y Ffyrdd am y tair blynedd nesaf. Dadleuai rhai dros i'r Cyngor ofalu am danynt, ac eraill dros eu gosod i Gymerwyr. Pasiwyd trwy 6 yn erbyn 2 i'r Cyngor wneyd y gwaith en hunain. Mr. E. Lloyd Powell a ddywedodd eu bod wedi arbed swm da wrth eu gosoi gan i'r holl waith gael ei wneyd am 900p yn lie 1600p. Cynygiai ef iddynt gael eu gosod eto. Cefnogodd Mr Evan,,Jones. Yatyriai ef fod gan y Peirianydd ddigon o waith gyda'r Carth- ffosydd newyddion heb osod gofala am y dynion I ar y ffyrdd eto ar ei ysgwydd. Mr Hugh Lloyd a gynygicdd tod y Cyngor yn gwneyd y gwaith. Yr oedd ganddynt beir- iant a malwr cerig. Yna byddai ganddynt gyfle i wella y ffyrdd, ac aid eu cadw mewn trefn yn unig. Mr. Cadwaladr Roberts a gefnogodd. Buont cyn dechreu y tair blynedd diweddaf yn gorfod cadw o 12 i 15 o ddynion ar Pontyrafongam er mwyn cael sylfaen dda iddi yna gallo'id y cymerwr wneyd ar dri neu bedwar o ddynion ar yr un ffordd. Mr. John Hughes a ddywedodd ei fod am gynyg gwelliant ar yr hyn oedd gerbron, sef fod yr holl fater i'w drafod yn irrhwyllgor y ffyrdd. Rhoddwyd y mater i bleidlais, a chafwyd fod 9 yn erbyn 6 o blaid i'r Cyngor ofalu am y ffyrdd, ac wedi hyny pasiodd eynygiad Mr J. Hughes i'r holl fater fyned i Bwyllgor y Ffyrdd. Y pwyllgor i gyfarfod nos Iau nesaf (heno). Y Goleuni Cyhoeddus. I Daeth llythyrau i'r Pwyllgor oddiwrth Cwm- ni y Goleuni Trydanol ac oddiwrth Mr. Yale yn nghvlch y cwynion am y goleu, a'r c.edi a gymerai le gyda eangu cylch y gwifrau. Pas- iwyd i'r Clerc ateb, a dywedyd wrth Mr. Yale eu bod yn ei ddal yn gyfrifol am effeithioldeb y goleuni, a phwys-) arno i eangu y wifrau yn ol y cytundeb. Go, saf i'r Peiriant Tan. I Yr oedd dau le mewn golwg at adeiladu gor- saf i'r Tan Gatrawd, a bu pwyllgor yn edrych y Ueoedd hyny ar y rhai a adroddasant i'r prif bwyllgor. Nid yw y mater hyd yn hyn yn, ymddangos nemawr nes yn mlaen nag ydoedd yri y dechreu, gan fod man anhawsderau yn codi yn barhaus yn nglyn a'r peth. Adroddiad Dr. Jones. -1 I 1. Darllenwyd adroddiad y Swyddog Meddygol am fis Ionawr. Yr oedd 27 o enedigaethau 11 Wedi eu cofrestru, a 18 o farwolaethau. Nid oedd yr un farwolaeth trwy glefydon wedi di- gwydd, ond yr oedd y marwolaethau yn mhlith y plant yn lluosocach nag arferol. Adroddiad y Swyddog lechydol. I Adroddai Mr George Davies i 11 o achosion o Glefydon Heintus gael eu Nhodi yn ystod y mis, ar gyfer tri y mis cynt, a 5 yr amser oyferbyniol y llynedd. Yr oedd saith o'r achos- ion yn Wddfglwyi, un yn angeuol, a'r rhai yn y Llan o'r ansawdd waethaf. Nododd Dr. G. J. Roberts 5 achos, Dr. Evans 3, Dr. Jones 2, a Dr. Vaughan Roberts 1. Awgrymai amryw bethau ddylid edrych i mewn iddynt, ac oddiar yr awgrymiadau hyny pasiwyd i'r perchenogion yn Rhiwiau Cochion, Rhiwlas, Penfforridgoch, A 2, Llwynhir Terrace, wneyd y trefniadau a Qodai yr arolygwr. Pasiwyd plan ty newydd gyferbyn a Chapel Maenofferen i Mri. Thomas a Williams, Cegin Gefa yn Wynne Road i'r un personau, a chyfnewidiad ar ffrynt masnachdy Mr. Richard .Jones, ciiydd, High Street. Pasiwyd amryw drefniadau gyda golwg ar y Carthffosydd Cyhoeddus ceddynt yn mynod trwy dir y Reilffyrdd. Ymyraeth a'r Gweithwyr. I Gofynwyd i'r wasg wneyd sylw o'r pender- fyniad canlynol Nad oes yr un aelod o'r Cyngor i gymeryd arno ei hun i roddi unrhyw orchymyn i'r un o weithwyr y Cyngor." Y Cadeirydd a synai wrth feddwl fod neb o'r fcelodau yn meiddio ymyraeth a'r gweithwyr. Nid oedd gan yr un o honynt allu o gwbl oddi- allan i ystafell y Cyngor. I Y Llyfrgelloedd. I Cafwyd yr adroddiad mwyaf ffafriol a gyf- lwynwyd erioed i'r Cyngor am y Llyfrgell er ei sefydliad yn yr ardal. Rhoddodd y Llyfrgell- ydd (Mr. J. Lloyd Jones) 1029 o lyfrau allan yn tnis Ionawr, ar gyfor 1055 yr un amser y llyn- edd cynydd o 154. Yn mis Chwefror rhodd- odd 1530 o lyfrau allan, ar gyfer 973 cynydd ° 557. Fel na byddo camgasglu yn nglyn a'r hyn a ddarllenid, pasiwyd i ddosbarthu y Hyfrau i'w hadranau arbenig eu hunain, gan fod y peth yn eithriadol yn hanes y Sefydliad. Fel hyn y saf&i :-Gweithiau Duwinyddol ac Eg- lwysig, 66 ar gyfer 21 cynydd o 45, sef 63.1 y cant. Hanesiaeth, Teithiau, &c., 134 ar gyfer 104, cynydd o 30 neu 22-4 y cant. Celfau, Gwyddoniaeth, a Hanesiaeth Naturiol, 83 ar gyfer 81, cynydd o 2, neu 2-4 y cant. Bardd- oniaeth a'r Ddrama, 9 ar gyfer 4, cynydd 0 5, neu 55'5 y cant. Ffugchwedlau, 834 ar gyfer 500, cynydd o 334, neu 40 y cant, Llen- yddiaeth amrywiol a Thraethodau, 145 ar gyfer 41, cynydd o 4, neit 9 y cant, Llenyddiaeth Gymreig, 251 ar gyfer 190, cynydd o 61 neu 24-3 y cant. Traethodau Crefyddol, 108 ar gyfer 32, cynydd o 76, neu 70'4 y cant., I Y Cadeirydd a lawenhai weled y cynydd yn y cangeni mwyaf sylweddol. Y gwyn oedd mai y dosbarth ysgafnaf o lenyddiaeth oedd yn cael sylw ieuengctyd yr ardal, ond yr oedd pethau wedi newid er gwell. Pasiwyd pleidlais o ddiolch i Mri. H. Jones, Fferyllydd, Dr. R. D. Evans, a R. Roberts, Plasmeini, am eu rhoddion o lyfrau gwerth- fawr. Nid oedd y Clerc wedi gorphen y trefniadau gyda golwg ar y eynygiad i gael ail-agor y GangeD-ddarllenfa yn Tanygrisiau a Chongly- wal. Pasiwyd i brynu cr Cymrn yn gyfrolau o'r dechreu hyd yn awr gan Mr D. Roberts, Llyfr- werthwr, am X3 6s 8c. Pwyswyd ar i'r pwyllgor orphen ei waith gyda'r Rhestr Llyfrau. Y mae y mater ar eu Haw er's amser maith. Pasiwyd i anfon diolch cynes i'r Arglwyddes Osborne Morgan am ddarlun o'i diweddir briod, yr un modd Mrs. D. G. Williams am ddarlun o'i phriod, a Mr. Osmond Williams, A.S., am ddarlun o hono ei hun. Adroddiad y Pwyllgor Arianol. Gwrthodwyd ganiatau cais Mr. D. Davies, Ffestiniog, am fenthyg y Neuadd at gynal Dawnsfa ynddi.—Hefyd collodd y cynygiad i wrthod gosod y Neuaddau i gynal cyfarfodydd ar ol 11 o'r gloch y nos heb fod cais arbenig am hyny yn dod o flaen yr holl Gyngor. Y Clerc a hysbysodd fod £ 405 12s 10c yn y Bangc yn ffafr y Cyngor, ond wedi talu heno y swm o 91074, byddent yn fyr o JE650. Yr oedd' ganddynt aripii mewn trysorfa. arall, a deuai arian i mewn, fel yr oedd yn hyderu na thynid dim drosodd o'r Bange yn ystod y mis nesaf. Y Cwis Addysg Celfyddydol. I Cyflwynodd Mr. John Cadwaladr, trefnydd yr Ysgolion Nos ei adroddiad ar y gwaith. Yr oedd y Darlithoedd gafwyd gan Mr. G. John Williams, Aroiygydd y Chwareli, ar Chwarel- yddiaeth yn mhell o fod yn deilwng o ran y rhai ddaethant wrandaw arno. Yr oedd hyn yn beth i ofidii yn fawr o'i"herwycld, am ei fod yn cyffwrdd a phwnc bywoliaeth dynion ieu- aingc yr ardal. Nid oedd gweled dim ond 20 i 30 yn galonogol o gwbl.—Mr. Owen Jones a ddywedodd fod amgylchiadau yr ardal ar nos- weithiau y Darlithoedd yn anffafriol iawn, ac yn cyfrif am absenoldeb amryw fuasent yn bresenol onibai hyny. Yr oedd ef yn methu deall paham nad ellid cael rhywbeth teilwng yma fel yn Wiltshire. Dylid cael rhestrau ac athraw yma er cael ysgol Fwnawl deilwng. Erfyniai am sylw y pwyllgor at y peth. Cyn- ygiodd wobr am y cofnodiad goreu o'r Darlith- oedd er mwyn enyn dyddordeb ynddynt. Y Cadeirydd a deimlai yn siomedig ar y cynulliadau. Yr oedd Mr. Williams wedi sylwi ar rai o'r Llan yn bresenol yn y darlith- oedd. Cafodd gynulleidfa dda yn Llanrwst, a gallesicl yn sicr ddysgwyl peth felly yn y Blaenau. Ofnai nad oedd y bechgyn ieuaingc yn gwerthfawrogi yr y«go!ion nos gollyngant gyfleusdorau trwy eu dwylaw heb wneyd defaydd o hinynt. Pasiwyd i ddiolch i Mr. Williams am ei Ddarlithoedd, ac i Mr Mills am ei wasanaeth gyda'r Lantern. Amrywiol. I Cynygid 350 tunell o gerig o'r Tlodtv i'w dodi ar y Ffyrdd yn ol 4s y Ilwyth ond gan nad oedd angen rhai nis gellid eu cymeryd. Cyflwynwyd y cais am gael pibell ddwfr at y tai newyddion yn Wynne Road i sylw y pwyllgor. Mr Owen Jones a roddodd adroadiad dydd- orol am y Gwelyau Bacteraidd yn Towbridge ao yu Devizes, y rhai oeddynt yn gweithio yn ardderchog. Gwneid hwy i fyny o lechi Ffestiniog. Cafwyd llythyr oddiwrth y TVst-feistr Cyffrediuol yn dywedyd uad oeddid wedi llwyddo i gael y cant enwau oedd yn ofynol cyn y gellid estyn y Telephone rhwng yma a Porthmadoc. .«. "i!2t, lJ!omB;Q

Y Diweddar Barch. DavidI Roberts,…

Bettwsycoed.

1- -danaa'p Fachno.

I ADOLYGSAD.