Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

11 Rhif 1368. Cyf. XXVIII. I DALIER SYLW Mantais i Bawb. BARGEINION NA CHAFWYD ERIOED EU BATH. Y MAE Richard Jones, Frondeg 33 A, yn ymadael o'r Ardal, ac wedi penderfynu OLIRIO ALLAJryr oil o'r Nwyddau Drapery, am BSISIAW a bery Syndod. Ðeuwch a Bernwch drosoch eich heinain. Telerau-ø,I{!r PABOD. I( (Ult! -I )E, ? CHt!! Gellir ymuno a"r Gymdeithas Gydweith- Os am lwyddo, rhaid i iol trwy danysgrifio 10 rwy anysgn 0 chwi fyn'd ar hyd y 2/6. Maey cyfalaf yn I Ilinellau hyn. Maentyn cael ei wneyd i fynu eich arwain i'r 0 gyfranau f i yr un. IB 8 I Fe ddylai pob gweithiwr | fod yn aelod o'r Gym- deithas hon. Gwerthir yn yr II Ystorfa Nwyddau o'r I ansawdd goreu am y 't??? pris isaf sydd yn bosibI. CO-OrERADVE r G a„ llwch ymae, loidi yr Gallwch ymaelodi yr I GanWCh ymaelodl yr STORES? wythnos yma. CHURCH STREET. Ligg SALE, SALE, yn y CAMBRIAN BOOT CO., gyferbyn a CHAPEL JERUSALEM, BLAENAU FFESTINIOG. '^ymuna y CWMNI uchod wneyd yn hysbys eu bod am glirio HOLL I STOC Y GAUAF am ostyngiad o DDAU SWLLT Y BUNT, J* hyn ynghyd a'r Codi sydd ar gymeryd lie yn mhris pob math o Esgidiau sydd ogystal a gostyngiad o BUM" SWLLT l BUNT. bjma fantais arbenig i'r holl ardaloedd ddiddosi eu tra;d am "fawer liai oarian nag y gellir yn y dyfodol. Telerau-Arian Pared yn un r.1YDD SADWRN, MAWRT TY AR OSOD.—Yn New Market Square — Yn cynwys Bathroom, W.C., Dwy Gegin gefn, ag Ystafelloedd eang eraill.- Pob manylior i'w cael yn y Swyddfa hon. rpO LET.—Semi detached Villa, situate in — Trefriw Terrace, Trefriw, containing Parlour, Kitchen, Scullery, 4 Bedrooms, Bathroo-n (H. & C.) and W.C. Good garden. Rent £ 15. Immediate possession. Apply, P. MC.INTYRE, Llanrwst. FIRST CLASS UPRIGHT GRAND PIANO ON SA LE. Catalogue Price, 60 Guineas. Not worst than new. Best German make. Bright mellow tone. Ivory Keys. Beautiful Walnut Case. Terms- Cash, or Easy Payment System. Apply EUJ. of this Office. WANTED au Apprentice to the Dress- making. Apply, L. & M. Williams, Stafford House, Llanrwst. y N EISIU.- Dyn vn galln gwneyd gwaith Fferm a chanlyn y Wedd Cvflogi 10s yr wythnos a bwyd, gyda Thy cyfleus i'w dealij, -I'mofyner & "W," Rhedegydd Office, Llearwat. T? ISI ?7 n V? SOB R, yn gslfu pob gwaith ar Ffarm. CyHog 9s yr wyth- nosgydaHetyabwyd. Gwaith hyd Galan Mai. Yrnofyner ag 'R' Rhedegydd Office, f Llanrwst. ■ IYN. EISIAU.—Dau neu cfti o Ddynion ieuainc sobr fel Ledgers mewn ty f cysurus ac iach yn Llanrwst. Ymofyner trwy lythyr i Swyddfa Rhedegydd," Llanrwst. '■ ií' Y, N EISIAD.Dyo grefi&dol gyda Ci da *• i gymeryd got Hi fPl • rf«efaid gyda'u hwyn o hyn hyd ddiwedfi mis EbriH. Cyf- eirier i RICHARD OWEN, Bron Meied, Llin- aelhaiaro. A OSOD.—Se? fawr braf a dwy Bed. A, room yn Hig'h S. VBae??er ag M Swyddfa A R OSOD.-Parlwr a Bedtoem ar Osod, *— i un ceu crdau o ddynvoo ienainc, neu Leity gyda thexlc bycha*.—Y»«|y}ier a Mrs. PARRY, 8, CromweH Svre«t. Blaenau Festiniog.  TO LD ?T. All those Convenient and Extensive Premises known as The BREWERY. Llaarwst, lately in the occupation of Messrs EILIAS and Co., Ltd. The Premises comprise of a commodious Dwelling House, consisting of three Sitting Rooms and 7 Bedrooms, Bathroom, Kitchen and usual offices, laige roomv Outbuildings, Stables, Cowhouses and BottHcv Stores. The Brewery Buildings consists of large three storey Brewhouse suitable for Factory or Storehouse. The whole to be let together or separately either on lease or on a yearly tenancy. For further particulars and cards to view, apply to- BLACKWALL HAYES & Co.. Auctioneers, Llanrwst. At Fasnachwyr Coed a Chymerwyr. CYFLE Arddercbog i wneyd Stage, Ile i gycal Cvmanfa Bregethu Anuibvnwyr Meirion, a gynheliv yn NURAWSFYNYDD Mehefin 14sg a'r 15fed, 1906. Am gyfar- wydd;d a manylion pellach ymofyner a Mii JJ. RICHARDS, Bryn; a J. ROBERTS, Dwyryd House, Trawsfycydd. Y Tenders i'w haofon ar neu cyn Mawrlh, 31, 1905, i'r Ysg* ifenydd OAi-pz' ROBERTS, Rhi vylas, Trawsfynydd. H 10, 1906. PPIS DIMAI. "V CAETHGLUDIAD" (D. EMLYN EYANS, YSW.). RHODDIR RERFFORMIAD Cyflawn o'r Gantata Gysegredig uchod yn Neuadd Gynull, Blaenau Ffestiniog, GAN GOR UNDEBOL BL,AENAU FFESTIIK } > (Dan Arweiniad Mr CADWALADR ROBERTS), NOS IV, MKMRTH 15, 190f DATGEINIAD:— I Soprano-Miss SALLY LEWIS. Tenor-Mr EYAN 1". Baritone-M. WILLIAM T. JD:NEG. J;fj,Ytih!, -,OWf¡N JOIIES,, .Ysw. Epw Fair. Drysau yn agored am 7 o'r gloch, dechreuir am 7.30. Mynediad i mewn trwy docyn&u—Bl&en-seddau, 2s. Ail-seddau, Is. Trydydd-seddau, 6c. ■> 4 *<0,1 ML«11» MHiiltilli .I^uift IP.—■ «!*■>■ III I.I I lill—— ■■■■ SALE;' FI&WXT YN MARKET HALL, BLAENAU FFESTINIOG, BBEirwNSB??aB mBBBa.&Mt Mth?WTtELtEBBTt? 8 N Le?HBSES?J'VN AR' DDILLADAU a NWYDDAU HUGHES AND LLOYD, Gan eu bod ynrhoddi y BUSINESS ifyny yn yr HALL, yn do, rem DYDD SADWRN NESAF, = CH WEFROR 24ain. í RHYBUDD PWYSIG. BYDD BYDD O. V. JONES Yn agor yn y MARKET HALL, BLAENAU FFESTINIOG, i OjfgM Sadwpn? Mawrth '1 Oed, a dyddiau cHidynol, WERTHU ALLAN BOB MATH 0 DRAPERY. Am brisiau fydd yn creu syndod anarferoL Prints 2c, .31ea 41c, gwerth yjc, 6|- a 8-|c. Defnyddiaxi Dresses 3| 5J. 7a SI. g"xverdi 8c a Is 6c. Pob math o Stays (Corsets) o Is i fyny..gwerth 2s i 5s 6c. Ffedoga Muslin a Ilian o 0c i fyny, gwerth Is i 2s 9c. Pob math o Ribbons, Laces, Fclvats, a Needlework, am brisiau a beri syndod. Hetiau Gwellt (Sailor Hats) i ferched am 6c a 9c, gwerth o Is i 3s Gc. Teis i ddynion Ic, 2c a 3c yr un, gwerth Gl i Is 6c. Hetiau Feh 3s, gwerth 2s Ge i 6s 9c. Pob math o fenyg Sidaii a Owlan i ferched, 3c a 4c, gwerth Is i 2s ôc, B'S;UHl Merched a Dvnion am hauer prisiau cvftYeriin T^a«~-A»iA^ PAROD. s