Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

95, REOL FAWS, PORTHMADOG. W. 11: a ROWE Maraachydd mewii Cerddorimeth ac d;!ferynan Carddo bob natur. Dfwisiad rhftgotol bob amser ar law o PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS. Violins, Ato-Harp», fframophonee, Graphophones, Vlrarogsaylra, fce- Hefyd csdwir Stock helaeth o RECORDS ilr Phonographs a'r Gramophones. FEBDONEGATJ I'W LLOOZ AR. DELERAU NHESYMOL. ^T""— 1 — ——» Sefy^iwyoi dros 25 Mlynedd Messrs BITllBi VILLIAKI WRTTAL CO., LTD., BODCWYNB6D PORTMADOC. A ddymunent hysbysu eu bmi. ym parhau i ymweled yn rhpolaidd a'r Lloos" eaalynu Blaenau Ffcstinitf.-M Dydd Llun o 12 hyd 6 ac hefyd poll Dvdc Iau o a foifGS 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws sesaf i M*e&offeren Hotel. Lianrwst-Bot) DyM Mxwrtii a phob Fair yn nhy Mar. DAVID JOWN & Son, Statics Read (gyfWbyn a Boars Head), o II hyd 0. Pvt liheli—Bob Dy44 W.rcit. yn nhy MR. ROBERTS, Chemist, o 81 hyd 4. CRLCC^fh—Bab Dydd Mercer yn nhy MRS. DAVIES, Llys Caradoj? High Street, c 4-e8 hyd 7. Dya4 Gwonar yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos Bala-Büb Sadwm a phob Ffair yn nhy MR. DAVID JONES, Saddler, Tegid Street, o II hyd 4. 1 L IRKE A GAWSOCH CIWI RYWDRO eich ddoffro yn y nog, gan y Peswch cas sy'n eich blino, pryd y dylasech fod ya tawynhau arntun melus, tawel, ac adnewycldus. Os felly, fe wyddoch am y isamilad gresynus II a llwyr gnocio i fyny," gyda pha un y gwawriodd bore dranoeth araoeh chwi, CAMPUS 0 IIETH ydyw gwybod na raid i'r profiad truenas hwnw BYTH ETO aflonyddu ar eich cwsg. Bydd i ddos o A cyn myned i'r gwely sicrbau ichwi noson o orphwys di.dor. Maelii atal y peswch mwyaf ffyrnig, ac yn asmwythau y frest. Mae yn lliniaru peswch neu anwyd ar unwaith, ond gwna fwy na hyny, MAE N IACHAU. Heb os nac onibai dyma. y Feddyginiaeth gyfiymaf a mwyaf effeithiol at Asthma, Bronchitis, a phob Anhwyldeb y Gwddw a'r Frest, Sylwer fod i; Francis's Balsam ar bob potel. Nid oes un ddarpariaeth arall yn bur a dilwgr. Mewn PotelcU Js. lie a 2s 9c yr un. Francis & Co., Chemists, Wrexham. THE f i NORTH WALES jggpM J^Tf/ CYCLE, MOTOR AND 'i V ¡. 'Ii' SPORTS CO. 1" > j > 1\11 ,/I¡\ "j L t con. h and Co. 'k. ¡< /1 \j. NEW ROAD Blaenau Festiniog, Other Branches at Llandudno and Colwyn Bay. Beg to inform the Publiclbat they now show a Grand Selection of New Machin s from £5 to £ 15 15s following we 4mo\\D Makers- Hwitbir, Rover. Singer, Swift, Raleigh, Premier, ILudge Whitwcrth, New Hudson, Royal Welsh. on the Bw4 Payment system. Particulars on application. Tne latest Two Speed Gear Machinejcomplete for £ 12 12s Cash. Vl e have the Largest and Cheapest List of Second ONKXMD-HAND. hand Cycles and Mad Carts in North Wales. Shall be pleased to send it to anyone on rece pt of Post Card AJI lbs feaet nd latest Motor and Cych Aocetsoriee kept m Stock, at London Store Prices TYRES from 7s 6d each, GAS LAMPS from 4s 6d each. B)MM<KMimg Pitting and all Mnds of Reoairs ea»oa6ed at Reasonable Prices. Free Whads and Rim Brakes fitted to Old M?'_ also two speed gears. Catalogues and im es on Application, Eisteddfod Gadeirioi, LLANRWST, (L L U N G W Y N 1906). Dros aC400 mewn Gwobrwyon 4c., SLC. Beirni&id Llenyddol :-Parchrl. J. T. Job, Alafon, Eran Davies, Trefriw Professor 0. M. Edward., M.A., a Llew Tegid. Mf Doetyrmu- PRYBDEST Y GADAIR, heb fod dros 308 ilinfll, "Dyffryn Couwy." Gwobr j63 3a a | CSitdMr Dderw Gerfiedig, gwerth L6 PRIf DRAETHAWD, I- Owerin Cly-aru,-ei rhagori»ethau a'u diffygion, o'i chYlblaru a Chenhodioedd eraill," Gwobr £3 3s. Beirniaid Corddorol ;-Harry Evans, Yaw., Darid Haghes, YPW, & Gwilym Richards, 1 Yaw. PRIF GYSTADLEUAETH GORAWL, heb fod dan 60 mewn nifer. (a), Em Efior- Bwllywydd daoar a nen;" (" Ariae all Potmt Kvlw," (D. Builyn Evans). (b), Cwsg, fy Maban, Cwsg," (-< Sleep, my! Dariing, Sleep," (W. M. Roberts). Gwobr laf, W. Ail wobr, A10. CYSTADLEUAETH CORAU MEIBION, heb fod dan 40 mewn nifer. (a), U Gof y Pe. tref," ("The Village Blacksmith," (Dr, Jowph Parry), (b), Bydd yn ffyddlon," Be tlaOtt kithful,") (D. D. Parry). Gwobr J&3T Madble timepiece, gwerth Xg s i'r arweinydd,-rhoddedig gan Messrs G. Owen & Son, Greenwich House, Llanrwst. CYSTADLEUAETH CORAU PLANT, heb fod Aan 30 mewn nifer, ac heb fod dros 16eg oed, Maat y Mynydd 11 Mountain Rill") (Harry Bnuu). Gwobr X8. PARTI CYMYSG, 16 mewn nifer, Y Biodeayn Olaf (J. A. Lloyd). C-, wobr L4 48. Pedwarawd, Deuawdau, Unawdau, &c., &c., a lliaws o destynau mewn Lienyddiaeth, Celfyddydwaith, <5fce Gellir OAel Eieetr gyflawn o'r Testynau yn y Rhedegydd Office, neu gan yr ysgrifenydd (pris 2g.) j HENRY JONES, j 48. George Street, Llanrwst. j ( Prif Angen yr Apdal. Difljtthaa y cytuna pawb max prif angen pawb at y tymor a I i'w Dilladau cynes 1 AAAoffcls. rhag oerni y gauaf ftpertlm pwysig i bilwb syla yn oeisio byw yn cnest j a talu an fiordd ydyw s-Pa Ie y oaf y Dilladan harddaf, as mwyaf parhans, ac am bris- iam rhesymol. Y ma-c gan J'Mcob Jones & Sons ddewis- mA rboworo-i o Siwti&u o 302 i lyny, ac Overcoats o 25s. y Brethynari, Tor- iiul, a.'r Gwaith goren 1 pawb a gwneir i fyny eich prethynau eich him;in, Cofiwch y Cyfeiriad- Joseph Jones 1 Sons 2, Cromwell Street, BLAENAU FFESTINIOG. ) I u A ri E Dr. I A N E D D I — Bydd I R. WILLIAMS yn talu ymwelsadau fel y canlyn BLAENAU FFESTINIOG. DYDD- LLUN, MAWRTH a MERCHft, yn GARMON HOUSE. PEMRHYF^L^EUDITAETH ei weled bob DYI D IAU ya NHY MBS. ROBERTS,pylert ar GREFFIN ROnt o 1 o'r glocb prydnawn hyd 4-30. PORTMADOC Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 olr gi**A, yn nhy MR. HUGHES, STATIONER 67, High Street. T RAWS FY NYDO, SADWEN laf a'r 3ydd yn mhob aais yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, CHfton House, o 3 hyd 6 o'r gloeh. Hefyd yn LLAN F-FESTIKIOO, bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnob mis, yn nhy Mr. R. E. JONES, Brv House o 3 hyd 6 o'r gloch. Gosodir mewn Aur, Platinum, EboniU no* Vulcanite, am brisiau hyn- d o resymol. GWARENTIR FIT DDA Tynir neu llenwlr dannedd naruricl, gosodir rhai newyddion yn y d J!iau diwedd- araf, a mwyaf celfyddydol. WILLIAMS, Qarfr.cii Housa, Oianypvdl, BLAENAU FFESTINIOG. Adgyfnerthydd Digyffelyb Thomas' "MJ> Emulsion. Cynwysa y feddyginiaeth »ag'oroi hou holl elfenau maethlon Cod Liver Oil yn y fFurfiau hawddaf i'w cymeryd a hawddaf i'w treulio ynghyda holl rinweddati cryfhaol ac adfywiol Hypophosphitea of Lime and Soda. Nid ess feddyginaeth WHil yn bosihl ar gyfer plant gwanaidd a nywhlyd. cyn-I yrcba waed da a chyfoethog; cryfha y gewynau a'r aelodau, a gwisga y corph ciddil yn fuan a chnawd iacb ahardd. 7 I 1'fd" Y Mae yr un mor Icgol hefyd i r¡u mewn ood* Tcwy ei ddefnyddlo yn gyson, amddiffym?? y cyfausoùdiad rha,? ymosod?dau y darfod- edigaeth bronchitis, a3 Asthma. Y mae o fuddiohLb tknrhaetbol tuag at wella hen benvch ac anwyd. Gwerbhir mewn potelau Is lc., a 28 61.. yr un hefyd poteiau cyfaddas ar gyfer tenia 5ö, Mynwch botelaid heddyw ond mynwch hefyd g iel THOMAS'" "M.P" EMULSION, gwrthodwch bob un arall. Anfonwoh am Sample rhad at y,gwi-,euthur.-I wyr L. E. Thomas, & Co., 13 ;.Edge Lane, Liverpool. Os byddwch yn ffaelu ei^gael gan eioh Ffeiril;; rid (Chemist) gadewch i ni wybod, ac anfon? i; botelaid i chwi ya rhad ac am ddim Special egeufc for Llanrwst and district—EVAN EVANS, Dispensing Chemist, The Square' Llanrwst. ) t B?Y?r?? T? IBKYSXVVC1   potelaid g&.n¿FferylJYddCne sa I f ØJD ? Wyd jyjled n wae Gofiwch 'J,¡ I geiSC *>«* f  <!CJ DAVIES'S COUGH MIXTURE. At Beswcb DAVIES'S COUGH MIXTURE Anwyd' DAVIES'F COUGH mXTURE. ASTHMA I DAIES'S COUGH MIXTURb. Asth;m;a, a DAVIES'S COUGH MLXTURE. BronchItIs, DAVII-i',S?s CO'U" Pas, Crygni ? DAVIES'S COUGH MIXTURE. Influenza. t; mn m 1' m wmammmmmmmmmmmm IMEDDYGINIAETH NEWYDD at gael Gwaed Pur a I Green lach heb ddim I mples, Ysfa, Scnrvy, Doluriau, Penddycod, Eczema, Llygaid Clwyfus, ydyw SAR7XNE BLOOD MIXTURE, Zarzine Blood Mixture CROBir lAOH A GWA PTJR.—Dyna yr hyn y mae Sarzifce Blood Mi-rtu-jw yn Biorhau, a dim arall. Nid yw honi tfwella pob peth, fell Yankee Patent Medicines ond bliair chwi gan groen afiacli, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, dolntinti penddynod, &c., yn f*r w v drwg M arunhnr, l-W h o^Waid o "SMziae Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch. Is lc a 2s 6c y hotel, nua Kyda 3c at y otudiad yn yoliyatigol, oddiwrth y perebenop I HUGH DAVIES, j Chemist, RHachynlleth M la6 IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS HUGHES BROS., Putp" RTMADOC supply the liest London Portland Cement At Remarkably Low Prices. Quotations delivercd at any Station for OEMENT and all Building Materials given on application. Telegrsrns HUGHES BRO.?, Portmado Address.—YNYSTOWYN, Poitmadoc. AddreSS -VNYSTOWYN, Pol t- TELEGRAMS— BOLLOTEN," EANGOR. J. 'BOLLOTEN,  j .b ?.).1?1?U 1 Jh .L? CARLTON HOUSE, UFPEiii BANCrOU The Howsa for BSSJ MCSIQAL INSTRUMENTS If' R'A N "¡" E' = r\ > GRAND PIANOS Usual Price. My Price. 525 £ 17 10s I œ ø ?o s.a? ?20 u CD "1"4 1,-  ?0 j ?30 I C1oJ'J £60 I 5 S I ? m5 CaJaiogues and Price Lists on application,