Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

IPENILLION I

YMWELIA.D LLANCIAU R PENRHYN…

CYFLWYNEDIG I

SPRI DIC DOLI, AC WEDYN. I

■Y DAFARN. !

Y CARCHAR.

MARWOLAETH FY MRAWDI

Advertising

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising

Advertising
Cite
Share

Esgidi^^e^^a^ Hen. Dymuna John Glynn Owen hysbysu ei fod yn gwneyd ESGIDIAU NEWYDD, ac yn TRWSIO HEN RA,I, yn y modd goreu ac am y prisiau mwyaf rhesymol. Diolcha am y gefnogaeth sylweddol agafodd hyd yma, ac erfynia am barhad o'r cyfryw. JOHN GLYNN OWEN, Bridge Cottage, BI. Ffestiniog. PORTLAND CEMENT goreu GRATIAU o bob math = « WIRE NETTING cryf a da Gellir cael GWELL BARGEN ar y Nwyddau uchod gan THOMAS & WILLIAMS, nag mewn unrhyw fan arall yn y Cylch. Cofiwch y Cyfeiriad:— PEMBROKE HOUSE. BLAENAU FFESTINIOG. VALENTINE'S LOCAL VIEW POSTCARDS ARE THE BEST AND CHEAPEST. 12 ASSORTED COLOURED CARDS of FESTINIOG or BLAENAU FESTINIOG in PACKET, may be obtained at the 'RHEDEGYDD' OFFICE, BL. FESTINIOG, for 71d. per packet. CALL AND ASK TO SEE THEM. JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS, Penrhyncfeudraetfc, Pwllheli and Barmouth. Sales of every description taken on most reasonable terms. Am bob math o ddefayddiau ysgrifenu ewch i Shoppy Rhedegydd. Mr. R. G. Humphreys, (RHISIART 0 FADOG), Auctioneer and Valuer, WHITBURN HOUSE, Wynn Road, Blaenau Festiniog, Undertakes the Sale and Valuation of all PROPERTIES, on reasonable Terms. ABRAHAM LINCOLN." Traddodir DARLITH ar y testy n uchod gan y PARCH. GOMER LEWIS, D.D., ABERTAWE, NOS IAU, HYDREF 15fed, 1908. Cadeirydd:—J. JONES-MORRIS, Vsw., CYFREITHIWR. Yr elw er cynorthwyo Thomas Evans Wil- liams, New Street, yn ngwyneb mawr waeledd ac amgylchiadau gwasgedig. Drysau yn agored 6-30, dechreuir am 7 o'r gloch. TOCYNAU :-2/ 1/ 6c. Gellir cael Tocynau yn Shop y Rhedegydd." CYCLES AT HAF. Dymuna V T TT'? ??' TT? V  y? t ?T? I? '? H. R. GRtrFiTH? Plumber & Gasfitter, Hysbysu y Cyhoedd ei fod wedi cymeryd gweithdy Mri J. E. Jones & Sons, Tailors, &c., ac y bydd yn ychwanegol at ei wai "h arferol yn cario busnes yn miaen yno fel CYCLE AGENT. GELLIR CAEL GANDDO CYCLES O'R GWNEUTHURIAD GOREU AM BRISIAU ISEL. Sole Agent for the New Hudson Cycles. Agent for Royal Enfield and James's Cycles. Catalogues and List of Prices free on application. SOTICE Of REMOVAL. (HYSBYSIAD 0 SYMUDIAD). DYMUNA E. SAMUELS, HYSBYSU TRIGOLION FFESTINIOG A'R ARDALOEDD CYLCHYNOL, EI FOD I WEDI SYMUD MAINS TONE HOUSE, STATION ROAD, FFESTINIOG, Lie y bydd yn cario yn mlaen ei FUSNES ar yr un llinelbu a'r blynyddoedd gorphenol, gan ddiolch i bawb yn mhell ac agos am y gefnogaeth sylweddol a gafodd, a chan obeithio y derbynia barhad o'r cyfryw yn ei Fasnachdy Newydd. CIRCULAR TOUR by RAIL and COACH, through Llanfrothen & Aberglaslyn Pass to Beddgelert, and back to Portmadoc, daily. Dymuna W. 0. WILLIAMS, HOME = FROM = HOME, PENRHYNOEUDRAE TH. Hysbysu ei fod wedi cytuno gyda Chwmni Reilffordd Ffestiniog i redeg COACHES bob Dydd o hyn i ddiwedd mis Medi. TOCYNAU i'w cael yn DIPHWYS, BLAENAU FFESTINIOG, a THANYGRISIAU STATIONS, am 4/= yr un, yn cynwys y Tren a'r Goach. Ac hefyd bob math o Gerbydau, Close Carriages at Briodasau, &c. Hefyd Hearse a Cherbydau at Angladdau, yr oil i'w llogi i unrhyw fan am y Prisiau mwyaf rhesymol bydd bosibl. Pan ybyddweh eisiau unrhyw fath o Gerbydau a Cheffylau da, galwch gyda W. O. ILLIAMS, HOME FROM HOME, Penrhyndeudraeth. BENTHYCIAD ARCAN.—0 £ 10 i £ .,000 -D ar v Telerau canly aol Talu yn ol. x £ s. o. 10 11 5 0 15 16 7 6 20 22 10 0 30 33 15 0 50 65 5 0 100 112 10 0 200 225 0 0 300 37 10 0 Taln yu £ A s 400 450 0 500 542 10 600 675 0 700 785 10 800 900 0 0 900 1012 10 0 1 1000 1125 0 0 DIM EISIEU MEIOHNIWR NA SICRWYDD. T'elit allan arian a fenthyeiwyd. Anfonir y rhaglen yn rhydd gyda tliroad y post, and aD j fon cais am dano at y Manager, 16, BODFOR STREET, RHYL. T> EJS 1H Y CI AD ART?N.—O ?10 i 91,MO ? H # telerau caulynpt?^ Ad-daliad. z £ s. c. 10 11 5 0 15 16 7 6 20 22 10 0 30 33 15 50 56 5 0 100 112 10 0 200 225 0 0 Ad-dalia £ £ c. 400 450 0 500 542 10 0 600 675 0 0 700 785 10 0 800 900 0 0 900 1312 10 0 1000 1125 0 0 DIM EISIEU MEIOHNIWR NA SIORWYDD. Teiir allan arian a fenthyeiwyd. Anfoni y rhaglen yn rhydd gyda tliroact y poat, ond anfon cais am dano at y Manager, 2f, BANGOR STREET, CARNARVON. BENTHYCIR ARIAN AM BUMP Y CANT 0 LOG BLYNYDDOL, o £ 10 i X5,000 ar Mortgage a Life Policies, hefyd ar Nodyn Addawol eyml am log hynod o isel, i'w had-dalu yn Fisol, Chwarterol, ueu haner-blyn- yddol, i dai ddalwyr cyfrifol. Gall yr arian aros ar log yn unig. Cyfrinachol Hollol. Nid yw pellder o ddim pwys. Ysgrifenweh am fanylion, gan amgau amlen gyda stamp arni, at y benthycwr gwirioneddol, JOHN ROSE, 29, BUCKINGHAM ROAD, TUE BROOK, LIVERPOOL. Cangheni 148, HIGH STREET, BANGOR; a 67, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. Sefydlwyd 1887. CYMDEITHAS BENTHYOA GENEDLAETHOL. Y MAB wedi ei Sefydlu a'i Chofrestru yo unol a'r Mesur Seneddol i roddi benthyciada cyfrinachol heb ffurfioldeb Swyddfa Fenthye- I bob dosbarth (Dyn neu Ddynes). O .£10 I f,1000, ar addewidsyml i ad-dalu at angen uniongyrehfj neu wasanaeth gyfrinachol; i gychwyn mewr masnach, dodrefnu eich ty, prynu stock pan fydd y farchnad yn isel, i dalu rhent neu drethi^ Anfonir yr arian trwy'r post os ewyllysir. Gellwch gael arian yn gyfrinachol yma, gan nad oos angen am ymgynghoriad, nac enwau rhai wnoyd ymholiadau yn eich cylch. Ni wrthodi f byth unrhyw air didwyll. Gellir talu yn ol yn fisol, chwarterol, neu haner-blynyddol, neu 08 dewisir gellir gadael y swm am bum' mlynedd trwy dalu dim ond y llogau. Nid yw peUder o bwys. Llog ac ad-daliadau isaf yn Lloegr a Chymru. Cwbl gyfrinachol, a thegwch hollol yn cael ei warantu. Gofynir i'r rhai gawsa x fenthyg ar logau uchel mewn manau eraill < anfon atom ni, pan y gellir talu y benthyciadau presenol a chael rhai mwy am logau is o lawer. Ni chyst dim i wneyd ymholiad, ond gall arbed punoedd i chwi trwy i chwi anfonyn gyfrinachol hollol, yn Gymraeg neu Saesneg am bapurau at y NATIONAL LOAN SOCIETY, 41, CORPORATION STREET, MANCHESTER Seiydlwyd 1887. Nat. Telephone, 260x5; nen at un o'n Canghenau vn Ngogledd Cymru 10, DEAN ST., BANGOR, YN AWR YN BAROD. Arwriaeth John Anthony neu Ramant Bywyd Cymro. gan I EVAN ROWLANDS (Ap Llechwedd), PENYGELLI TERRACE, BL. FFESTINIOG. PRIS CHWE'CHEINIOG. Ar Werth gan yr Awdwr, neu yn Shop y "RHEDEGYDD"; a gellir ei gael yn Neheudir Cymru gan Mr. W. R. Thomas, Newsagent and Stationer, 86, Pontypridd Road, Porth. Mynwch gael un o'r LlyfrAu hyn, mae yn wir ?ra?u hyn, mae y-,i -,vir ddyddorol i'w ddarllen. AUCTIONEER'S NOTICE. W. G. JONES, OF FARM COTTAGE, Llanrwst Desires to make it known to the public at large that he has again taken out an AUCTIONEER'S LICENSE, and that he will undeitake SALES OF PROPERTY, STOCK.IN=TRADF, FURNITURE, &c., Ec., AT MODERATE 1EJMS an] with Prompt Settlements. VALUATIONS FOR PROBATfi AND OTHER PURPOSES.