Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

NODION O'R CYLCH.

-Dwy Ghwarel. I

[No title]

COR Y GARN AC EISTEDDFOD_I…

- - -TYLOTTY - -LLANRWST.…

ILLANRWST."v

- ...... ,..- .... "......…

I---TREFRIW.

PENRHYNDEUDRAETH.

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH. Fel car-lyniad i'r IliLellau doniol a gyhoedd- asom o'r bJaen am Fechgyn y Penrhyn yn myned am dro i'r Wyddfa, fe gyfansoddiwyd a, ganlyn 'Rwyf finau'n cofio tipin Am Natives y Cefn Coch, A'u trefn o fyw, a thalu rhent Trwy gadw ffowls a moch Nid oedd na Jam na Jelly, Fel sydd y dyddiau hyn, Bananas na Tomatos, Na son am fara pryn. Shot oer, ac uwd a thruog, A hefyd bara llaetb, Oedd ymborth ygorphenol, A chocos mawr y traeth D'oedd angen am un meddyg I fyw o fewn i'r lie, 'Roedd mwy o yfed wermod A llai o yfed Te Mae'r ffasiwn wedi newid Fel pobpeth yn ei dro, Ystyrir dyn, a chlos pen glinr Y dyddiau hyn o'i go Mae suit o frethyn cartref Ac iddi gynffon hir, Yn wrthrych gwawd, a sylw, Pob plentyn yn y Sir. R'wyn cofio William Ellis Yn fawr ei sel, fel sant, A'i Fibl dan ei gesail 11 Yn myn'd i sgo!dy'r Pant; A het a chantel lydan, Ac Umberelo mawr, A math o stand up collar Sydd out of date yn awr. Nid oedd na Bike, na Motorr I'w cael o fewn i'r fro, Na train, na dim o'r cyfryw I gario calch na glo Yr hybarch Owen Robert, A Mari Jones, Tar rhiw, A Ruth y Gors, a cheftyl du, A gariodd tra fu byw. R'wyn cofio cewri'r pulpud A'i lleisiau fel y gloch, J Yn dod i efengylu 0 bell i'r hen Gefn Coch Yr anwyl William Prytherch A hefyd Islwyn fwyn, A Joseph Thomas, Carno, Ac Edwards o Tynliwyn. R'wyn cofio'r hen weddiwyr Fu'n tynu'r nef i lawr, Yn offerynau amlwg Yn Haw y Brenin Mawr Mae swn ei mwyn weddiau Yn ymbil ar ei Duw, Ac hen Amenau cynes Yn arcs ar fy uglyw. s R'wyn cofio'r duwiolfrydig Fwyn Robert Jones y llaeth. A'r flon fu yn ei gynal D'yw eto ronyn gwaeth; Ar bwys ei ffon addolodd Waredwr plant y ilawr, Mae Duw yn Ihvyddo'r teulu Lie mae'r hen ffon yn awr. Mae eto un yn aros Mor hoew ag un IIanc, Hen fardd sydd adnabyddus Sef Davies, Tanybanc; Mae'n gristion egwyddorol Yn wr sy'n meddu barn, Yn feirniad craff a gonest J A Chymro hyd y cam. Mae genyf hen chwiorydd Sy'n deilwng wrthrych cAn,, Maent bellach wedi myned I'r deg Jerusalem lân; Sian Shone, a Lowri Wmffra, Mair Pary, gyda hwy, Y tair a ga'dd ei bywyd Trwy haeddiant marwol glwy'„ Sian Jones o Hafod Mynydd Sy'n disgwyl am ei stad, Mae'r etifeddiaeth iddi'n dod Wrth Destament ei Thad Hi gaiff fynediad helaeth Rhyw ddydd i'r nefoedd wen, Aniflanedig goron Gogoniant ar ei phen. Mae genyf hen adgofion Am ganu boreu f'oes, Fel byddai'r hen chwiorydd Yn canu Gwaed y GroQS;" Nid wrth y Notes y byddant Fel yn y dyddiau byn, I Ond fel y byddai'r a\\el 0 ben Calfatia frvn. Crossoswallt. I DAVID RICHARDS,

ROE WEN.

Advertising

TANYGRISIAU --I

Family Notices