Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

NODION O'R CYLCH.

-Dwy Ghwarel. I

[No title]

COR Y GARN AC EISTEDDFOD_I…

- - -TYLOTTY - -LLANRWST.…

ILLANRWST."v

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLANRWST. "v TREFN Y MODDION SABBOTHOL. YrEglwys Sefydledig. St. Crwst.-IO, Parch. J. Morgan, B.A. 6, Parch. D. C. Davies, B.A. St. Mary.-IO, Parch. D. C. Davies, B.A. 6, Parch. J. Morgan, B.A. Y Methodistiaid. Seion.-Parch. Richard Rowlands, Scotland Street. Heol Scotland.—Parch. H. Jones Davies, Tre- garth. Yr Attnibynwyr. Tabernacl.-IO, Cyf.. Gweddio. 6, Parch. Thomas Jones. Ebenezer. -Parch. R. D. Richards. Y Wesleyaid. Horeb.-Parch. W. Lloyd Davies. St. James (English Chapel).—Mr. A. Fisher, Mochdre. Y Bedyddwyr. Penuel .-Parch. H. Cernyw Thomas. ENILL.-Erlyr-ir arnom gywiro mai Miss M. E. Evans, ac Did Mrs. Evans, Bryn Dinas, Caernarfon, gynt o Lanrwst, a enillodd y wcbr am Crocket Lace yn Eisteddfod Llangollen. SALE"TALYCAFN.—Dydd LluD. cynhaliodd Mri. R. a Rogers Jones, eu 'Harwerthiant cyfnodol yn Talycafn Mart. Elai yr Wyn Tewion Crossbred i fyny i 25/ Myllt a Mamcgiaid i 24/ Gwarfheg tewion i ^17 |12s 6c; Buchod a Heffrod blithion a chyflo i £ 15 10s 0c; Bustych a Heffrod cadw i £ 8 12s 6c Moch i £ 5 a Lloi tewion i;63 I5s Dc. GWERTHU TAI.-Prydnawn ddydd Mawrth, yn yr Eagles Hotel rhoddodd Mr. W. G. Jones y fferm Cae Cwmpas, Penmachno, o dan y morthwyl. Yr oedd nifer rhagorol wedi dod yn nghyd, a'r cynygion yn fywiog. Tarawyd y lie i Mr. Edward Jones, Penyffridd, Penmachno, am [216. Yn dilyh yr uchod yn yr un lie, rhoddodd Mr. Rogers Jones, y fferm Ty'nddol Gwytberin, o: daDI yi morthwyl. Yr cedd yr ymgeisiaeth am hon yn fywiog dros ben, ac yn y diwedd fe'i prynwyd gan Mr. Aneurin Evans, Cyfreithiwr, Dinbych, i Mr. William Jones, Ty Celyn, Llansanan, am £ 1,175. CHWAREUON.—Y mae mantolen y Sports diweddaf wedi ei chyhoeddi, a dengys fod gan y Pwyllgor weddill da wrth gefn wedi talu eu holl ofynion. Nid yw hyn i synu ato pan gofiwn mai y Parch. J. Cardigan Williams, yw Cadeirydd y Pwyllgor, a Mr. Albert, Hughes, yr Ysgrifenydd, gyda, llu o wyr seiog i'w canlyn. Y mae Mr. Hughes yn cynllun o Ysgrifenydd gyda gwaith o'r fath, a gofalodd am gael pobpeth yn drefnus at yr Wyl ac y:mae hyny yn bwyslg iawn erbyn y bydd yr adeg i wneyd cyfrif yn dod. Llongyfarchwn ef a'r Pwyllgor yn galonog iawn. YN VANCOUVER.—Yn y Drych am Medi 3, ceir darlun o Gwmni cerddorol pump o Gymry sydd yn tynu sylw mawr gyda'u canu. Yn eu plith y mae ein cyfaill ieuangc talentog Mr. Louis Roberts, Avondale. LIawen genym weled fod ein dynion ieuaingc yn parh&u i ddringo grisiau anrhydedd yn mhob cwr o'r byd. CERDDOROL,—Da genym gael ar ddeall mai un o blant yr ardal hon ydoedd yr enillydd yn Eisteddfod Llangollen am gyfansoddi Pedwar- awd, "K.L. oedd wrth y cyfansoddiad, a deailwn :'mai Mr. Joseph E. Jones, Conwy, oedd hwnw. Y mae ef yn Cerddor o allu, ac yn hanu o deu!u cerddorol. Yn Eisteddfod Caernarfon 1906 yr oedd yn enill ar gyfansoddi Anthem,

- ...... ,..- .... "......…

I---TREFRIW.

PENRHYNDEUDRAETH.

ROE WEN.

Advertising

TANYGRISIAU --I

Family Notices