Hide Articles List

13 articles on this Page

NODION O'R CYLCH.

-Dwy Ghwarel. I

[No title]

COR Y GARN AC EISTEDDFOD_I…

News
Cite
Share

COR Y GARN AC EISTEDDFOD I PWLLHELI. II tor. uoiygycd.— in eicn rnityn tluveddai, ymddengys fod eich Gohebydd o'r Garn wedi cael hwyl neiliduol wrth gyhoeddi fod gwobr bir ddisgwyiiedig y Cor wedidyfod i'w dwylaw, Y mae y Corau eraill i'w hedmygu yn fawr am ei gwroldeb yn anfcn y Protest. Gwelodd y Pwyllgor ei bod yn haeddu ystyriaeth ddifrifol, neu ni buasent yn cymeryd mis o amser cyn trosglwyddo y wobr drosodd i'r Cor buddugol. Credaf fod y Pwyllgor erbyn hyn wedi gweled y dylent roddi y rheol hon yn llawer mwy dealiedig at y dyfodol. Felly, gwybydded y byd, a'r Garn, mae o herwydd Ilacrwydd yn y rheol y maent wedi ei goddef. Na, nid meth- iant yn y Protest, fe ddisgwylir at y dyfodol y gwelir effaith y cyfryw, trwy i'r Pwyllgor roddi adran neu ddwy at y rheol, sef na chaniateir Professors i gynorthwyo, hefyd nodi fod pob aelod o'r Cor i ddod o fewn cylch neilldnol, ond nid cymaint a 5 neu 6 milldir, fel y bu yn y gvstadleuaeth boo, Dylai hefyd fod gwell trefn mewn perthynas i rif y Corau, yr oedd y 4 Cor fu yn cystadlu yn amryv/io o 61 i lawr i 31, er hyny, bu yn sgos i'r Cor bach o'r Peurhyn roddi cwrfa dda iddynt, ac onibai am y dosbarth a nodais nid oes amheuaeth na feUy y buasai. Ie, gresyn fod Corau yn gwneud cynhwrf, ond gresynus i'r eithaf ydyw fod Corau yn rhoddi achos cynhwrf trwy gymeryd mantais ar wendid ambell i reol. Dyna fel y bu yn yr achos hwn. Methodd Cor y Garn a deal! amod Cystadleuaeth Gorau Lleol (Local Choir) o herwydd y dylni hwn gwnaethant gam a'r rhai oedd yn cydgystadlu a hwy, gan iddynt gymeryd hyfdra i eangu ystyr y gair Lleol," y tuhwnt i'r hyn y darfu ei cyd-ym- geiswyr na'r Pwyllgor ei ddycbmygu rhag ofn iddynt fyned i'r un amryfusedd eto, awgrymaf iddynt roddi ychydig o amser i geisio deall amod Cystadleuaeth yn well at y dyfodol. BRAVURA.

- - -TYLOTTY - -LLANRWST.…

ILLANRWST."v

- ...... ,..- .... "......…

I---TREFRIW.

PENRHYNDEUDRAETH.

ROE WEN.

Advertising

TANYGRISIAU --I

Family Notices