Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau Festiniog to all parts 01 AMERICA, CANADA, &C. ?or further information apply to- Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, Blaenau Festiniog.  e?-? >-Q 3-o<=) <!=-a $ c?-o $ <?' K j v;-iPõõ!:¡ I Ja HUGH J0NES 4  i a AND SON, I ??????B??gor H:us. t | 3 AND 5, ST. PAUVB SQUARE.. j ft /I WERTHIR Tocynau (Single ? Ret- i if VX urn) yn mhob doebarth gyda'r gwahanoi Uueliau o ALgerlongau i'r Unol 8 A Dalaethau, Canada, South America, 8. I m Africa, Australia, Patagonia, ac i bob i parth o'r byd am y prisiau iselaf. 0 M SlweriiWr hefyd Inlar-i Tickets gyda r | 4 gwahanol Reilftyrdd i uvo parth am y fi 0 fcelerau rhataf Rhoddwn Reduced Rate « Railway Order i bob un o'n Passengers o'r Blaenau yma. Byddwn yn eyf arfod ein Passengers ar eu glaniad yn y Station @ yma gofalwn am eu Luggage, a deuwn a ¡ gyda hwy M fwrdd yr Agerlong yn mha A ? un y byddant wedi penderfynu hwylie & l'w Berthio yn y modd mwyaf boddhaal y achyssruayn?r adran goreu o'r Ilong, I ¡ ar y diwrnod hwylio. & Ysgrifenwch air a chewch gyda throad f a y post restr o'r gwahanol EwyHadau, yu nghyda'r Fares. & f Peb hwylusdcd. Ystorfa rhad at f gadw Luggage, I A Mae'r eyfelrlad uchod yn 11e eysurus, fl hesymol, chanoMg ymwelwyr &It 9 f dref. I I '*s @ N Mynwch Groon lacft Heb ddim Pimples, Doluriau, Ysfa, Brychau, Toriad Allan, Scurvy, Penddu- ynod, Eczema. SARZiNE | ?t BLOOD. SMM MFXr?Rf- Gwaed. Is lie a 2s 6c y botel. t' Gan bob Druggist, neu oddiwrth y Perchl U: enog (3c yn ychwanegol)— i HUGH DA VIES, Machynlleth. BRYSIWCH I geisio potelaid gan y Fferyllydd nesaf atoch, cyn i'r Anwyd fyned yn waeth. > Cofich j COUQH MIXTURE I HUGH D&YIES, MachynHeth. I 18c. a 23. 9c. y botel. T)?V:?X'SCOLGf!M!XTURE At BeSw C' :'AY!ESSCOLHH MIXTURE A. ?d | UA??S'S COUGH MIXTURE Asthma, S h.?lKS S CC?GH MIXTURE Bronchitis, a DAVIES'S COUGH MIXTURE Pas. Crygni, e ? ?A\!ES S COUGH MIXTURE Influenza,  INFLUENZA. -Ys-arifena y Parch. E. W. 'Davies, Ton, Pentre, yn ddiweddar :—" Gallaf ddwyn tjstiolasth glir i boblogrwydd mawr ugh Davies's Cough Mixture, ac i dderbyniad les neillduol fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefnyddiad o hono, ao hefyd i'w werth y. ad eg hon gyda'r haint Influenza." ( Os gofynwch am Davies's Cough Mixture mynwch ei gael. Y mae rhai diegwyddor yi- eymhell pethau eraill mwy proffidiol. DAVIES'S TONIC ANTI BILIOUS, PILLS ydyw y rhai mwyaf diogal at Rwymedd; gweithient yn asmwyth, yn Bier, tto heb been. Os ydych yn methn gweithio, methn bwyta, methu treuiio bwyd, poen yn y cefn, poen yn yr ystnmog, bias drwg ar ygonau, yn ddiysbryd a digalon, oymerwch dose o'r Pills yma bob yn ail nos. Diogel i bob oed a rhyw. 13ic y bocs pr»r loob Druggist.—HUGH DAVIES, Ohemist, Mttoh) eth I AGERDD-LONGAU .r- LLINELL Y CUNARD AM [Gyflymdra, Diogelwch a Chysur. TOCYNAU a CHYFARWYDDIADAU i'r daith Draws-Weryddol a Thraws-Gyfandirol, ymofyn a Goruchwyliwr Arbenig y Cwmni. 'RYN HYFRYD, E. C. ROBERTS. DOLWYDDELEN. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &0: HUGHES BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cemesat At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Telegrams HUGHES BROS," Portmado AddressYNYSTOWYN, Portmadoc. j RATS, MICE, MOLES, COCKROACHES and BEETLES, greedily eat Harrison's "Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave no smell. Prices 6d., 15., 2s. 3d., and 3s. 8d., Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chemist, 118, Broad Street, Reading. Sold by Chemists. Agent for Blaenau Festiniog:-I. Lloyd ones Chemist. Llanrwst: -A. Parry, Chemisi, Station Road. Portmadoc:—Ivor J. nes Chemist. Bettwsycoed:—R. Parry. IMPORTANT TO MOTHERS — Every Mother who values the Health and Clean- 'iness of her Child should use HARRISON'S 'RELIABLE' NURSERY POMADE. One application kills all Nits and Vermin, beautifies Md strengthens the Hair. In Tins, 4id and 9d. Postage Id.—Geo. W. Harrison, Chemist, Reading. Agent for Llanrwat, A. Parry, Chemist, Station Road. Agept for Blaenau Festiniog, J. Lloyd Jones, The Pharmacy. Agent for Bsttwfiyooed, R. Parry, Chemist. Agent for Portmadoc, Ivor J. Jones, Chemist. MOURNING CARDS. Cyn rhoddi eich Harchebion am yr uchod, galwch i weled ein Stoc sydd wedi dyfod i mewn, pa rai sydd wedi ÐIP cyfaddasu ar gyfer pob oed. Am y Prisiau ymofyner yn Swyddfa'r Rhedegydd." 0 BWYS I RAI AR YMWELIAD A LIVERPOOL. Dymuna miss WILLIAMS, gynt o Ty'nyffrwd, Penrhyndeudraeth, wneyd yn hysbys ei bod wedi SYMUD o 25a, High Street, Wavertree, 57, DURNING ROAD, EDGE HILL, yn ymyl y Station, ac felly yn lwy cyfieusi qm- YMWELWYR A LIVERPOOL. Ceir pob manylion ond anfon Post Card i'r cyfeiriad uchod. Arjraffwaith. -surtraffwaith, Pob math o ARGRAFFWAITH ar gyfer OYNQHE RDDAU, CYMANPAOEDD CANU, a OHYFARFODYDD o bob natur. I Rhoddir Prisiau am Argraffu CY- HOEDDIADAU, CYLCHGRONAU ADRODDIADAU Y CAPELAU, YSTADEGAU CYFUNDEBAU, a LLYFRAU BACH neu FAWRj CARDIAU COFFA. CARDIAU PRIODAS. CARDIAU YMWELED. Yn ngbyda llu o bethau ar gyfer BUSNES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS, MANIFOLD LETTER BOOKS, CHECK BOOKS &c.. &c., i'w cael yn y modd GOREU a RHATAF, yn Swyddfa) "Rhedegydd." ilil DANEDDIDANEDDI — Bydd — MR. WILLIAMS yn talu ymweliadaa fel y canlyn BLAENAU FFESTINIOGs DYDD LLUN, a DYDD MERCHER, yn GARMON HOUSE. PENRHYNUEUDRAETH el weled bob DYL) IAU yn NHY MRS. ROBERTS,gytett ar GREFFIN HOTEL o 1 o'r glocb prydnawn hyd 4-30. PORTMADOC Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o'r gloch, ya nhy MR. HUGHES, STATIONED. i67, High Street. TRAWSFYNYDD, SADWRN laf a'r 3vdd yn mhob mis yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, Clifton Housa, o 3 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yn LLAN FFESTINI-00) bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnob mis, ya nhy Mr. R. E. JONES, Bryn Hoaee o 3 hyd 6 o'r gloch. LLANRWST Bob dydd MAWRTH a DIWRNOD FFAIR o 1-30 hyd 5, yn nhy MR. LEWIS DAVIES, PARIS HOUSE, STATION ROAD Gosod r mewn Aur, Platinum, Ebonite neu Vulcanite, am brisiaa hynod o resymcl. QWARENTIR FIT DDA Tynir neu Ilenwir dannedd naturfol, gosodlr rhai newyddion yn y dillisn diwedd. araf, a mwyaf celfyddydol. RSR-" WlLLlARflS, Garmon House, Glanypwil, BLAENAU FFESTINIOG 1"-7"1." ,„ I-I-¥" 1- GWNEWGH  FELT.. HYN. 0 a a. Cyn prynu unrhyw Offeryn Cerdd o unrhyw fath anfonweh attaf am Catalogue, a cewch weled nas gallwch brynu yn well mewn unrhyw fan. Cymeraf Hen Offerynau yn rhan- dal am rai Newyddion, a rhoddaf y pris goreu am danynt. Telerau goreu sydd bosibl. J. BOLLOTEN, TSPPT ? CARLTON t ?. "OUSE, L BAN80R. LIt, W. i UBANBOB, "■w- 'I Mtt——— J .?:=?. S?:-S! t?&i&n BOOKBINDING Mae gan bob darllenwr cyson GYFROLAU eisiau eu RHWYMO ar ddech- reu blwyddyn. Gallant gael gwaith hardd a da wedi ei wneyd ar Gy- boeddiadu, Cylchgronau Llyfrau Hymns, &c., ac am y pris fsaf yn SHOP Y RHEDEGYDD. 1 • » Stationery "f J Note Paper of supplied at wfi supplied at w? boxes 6d. and i W" FOREIGN N( s ,? Shop y Rhedegydd, Bl. Ffestiniog. PREPARE FOR THE HARVEST. By Purchasing the Best Harvesting Implements at the most, MODERATE PRICES from E. LLOYD JONES, Ironmonger and Implement Merchant, ;5I"t}j Birmingham House, LLflNRWST, ,1/ THE DSBORNE HOWER. ? ?? 05BC/?? ?/ ?O?f? 0 v Includin Joh? WiX?ams & Sons New M Queen." Williams' all dteel Wheel Rake, both llti'gdpwnetoh ssthe very latest improvements. Martin's Patent Swath Turner; Osborne Patent Binders, Reapers, One & Two Horse Mowers, Hay Tedders and Self Dump Rakes, Wood, & Steel American Rakes, Drag Rakes, Weteh-nrtade Hand Rakes, Scythes, Hay Forks, Cart Rope, etc. Also a Splendid Rakes, Scythoef s, DAIRY UTENSILS of every description including Assortment Welsh Tub and End-over-End Churns. Lister's Cream Separators, etc. Compare our Quality and Prices. JOSEPH-JONES & SONS, TAILORS AND CLOTHIERS, Y mae ein detholiad o frethynau at y tymhor presenol yn well nag erioed. Siwtiau a Costumes at ¡ bob pris, yn y Styles a'r lliwiau diweddaraf. Gwneir i fyny freth= ynau, dim gwahaniaeth lie eu 3 prynir. 2, Cromwell St., BI. rfestinjor. SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Messrs. EDWARDS & WILLIAMS, COMPANY LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Rhyl a Portmadoo), BODQWYNEDDL PORTMADOC, Alddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r^ Lleoedd canlynol Blaenau Ffestlnlog-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i MaenoUecen Hotel. Llanrwst-Bob Dydd Mawrth aphob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones & Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o If hyd 5m f Pwitheii-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. Criccloth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Portmadoe-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos.1 Bain-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street o 11 hyd 4m Dolgellau ac Abermaw—Trwy appwyntiad ar^Ddyddiau Sadwrn.