Hide Articles List

9 articles on this Page

AR BRIO DAS I

HAFDDYDD PRIODAS. !

ER COFFA I

Y FRANCO BRITISH EXHIBITION.…

CYFLWYNEDIG I

[No title]

0 TORONTO I'R NIAGARA. I

TREFN O.EDFAON Y SUL

Advertising

Advertising
Cite
Share

0 BWYS I RAI AR YMWELIAD A LIVERPOOL, Dymuna flliss WILLIAMS, gynt o Ty'nyffrwd, Penrhyndeudraeth, wneyd yn hysbvo ei bod wedi SYMU D o 25a, High Street, Wavertree, 57, BURNING ROAD, EDGE HILL, yn ymyl y 'Station, ac felly yn fwy cyfleus i YMWELWYR A LIVERPOOL. Ceir pob manylion ond anfon Post Card i'r cyfeiriad uchod. Esgidiau Newydd a Hen. Dymuna John Glynn Owen hysbysu ei fod yn gwneyd ESGIDIAU NEWYDD, ac yn TRWSSO HEM RAI, yn y modd goreu ac am y prisiau mwyaf rhesymol. Diolcha am y gefnogaeth syhveddol a gafodd hyd yma, ac erfynia am barhad o'r cyfryw. JOHN GLYNN OWEN, Bridge Cottage, Bl. Ffestiniog. PORTLAND CEMENT goreu GRATIAU o bob math « WIRE NETTING cryf a- da Gellir cilel. GWELL BARGEN ar y Nwyddau uchod gan THOMAS & WILLIAMS, nag mewn unrhyw fan arall yn y Cylch. Cofiwch y Cyfeiriad:- PEMBROKE HOUSE. BLAENAU FFESTINIOG. Mr. R" G. Humphreys, (RHISIART 0 FADOG), Auctioneer and Valuer, I WHITBURN HOUSE, Wynn Road, Blaenau Festiniog, I Undertakes the Sale and Valuation of all PROPERTIES, on reasonable Terms. u ABRAHM LINCOLN." Traddodir DARUTH ar y testyn uchod gan y PARCH, GOMER LEWIS, D.D., t ABERTAWE, I I NOS IAU, HYDREF 15fed, 1908. I Cadeirydd:-J. JONES-MORRIS, Ysw., I CYFREITHIWR. Yr elw er cynorthwyo Thomas Evans Wil- liams, New? Street, yn ngwyneb mawr waeledd ac amgylchiadau gwasgedig. Drysau yn agored 6-30, dechreuir am 7 o'r gloch. I gloch.TOCYNAU :-21-, 1/ 6c. Gellir cael Tocynau yn Shop y Rl edegydd.^ CYCLES AT DYMOR HAF. [ Dymuna H. R. GRIFFITH, Plumber & Gasfitter, I Hysbysu y Cyhoedd ei fod wedi cymeryd gweithdy Mri J. E. Jones & Sons, Tailors, &c., ac y bydd yn ychwanegcl at ei waiifc arferol yn cario busnes yn miaen ync fel CYCLE AGENT. I GELLIR CAEL GANDDO CYCLES O'R (iWNEUTHURIAD GORElJ AM RRISIAU ISEL. Sole Agcit for the New Hudson Cycles. Agent for Royal Enfield and James's Cycles. Catalogues and List of Prices free on application. NOTICE OF REMOVAL., (HYSBYSIAD O SYMUDIAD), DYMUNA E. SAMUELS, ).J.L..l. "4 j.- HYSBYSU TRIGOLION FFESTINIOG A'R ARDALOEDD CYLCHYNOL, EI FOD I WEDS SYMUD I MAINS TONE HOUSE, STATION ROAD, FFESTINIOG, I Lie y bydd yn cario yn mlaen ei FUSNES ar yr un llineilau a'r biynydaoedd gcrphenal, gan ddiolch i bawb yn mheli ac agos am y gefnogaeth sylweddol a gafodd, a cban obeithio y derbynia barhad o'r cyfryw yn ei I Fasnachdy Newydd. CIRCULAR TOUR by RAIL and COACH, through Llanfrothen & Aberglaslyn Pass I to Bedtigelert, and back to Portmadoc, daily. Dymuna W. 0. WILLIAMS, I HOME = FROM = HOME, PENRH YNDEUDRAETH. Hysbysti ei fod wedi cytnno gyda Ch wmni Reilfiordd Ffestiniog i redeg COACHES bob Dydd o hyn i ddiwedd mis Medi. TOCYNAU i'w cael yn DIPHWYS, BLAENAU FFESTINIOG, a THANYGRISIAU STATIONS, am ) 4/- yr un, yn cynwys y Tren a'r Goach. Ac hefyd bob math o Gerbydau, Close I Carriages at Briodasau, &c. Hefyd Hearse a Cherbydau at Angladdau, yr | oil i'w llogi i unrhyw fan am y Prisiau mwyaf rhesymol bydd bosibl. Pan y byddwch eisiau unrhyw fath o Gerbydau I a Cheffylau da, galwch gyda W. O. WILLIAMS, HOME FROM HOME, I I Penrhyndeudraeth, J IIB ENTHYCIAI) ARUIS.—O^IO I £ ./JKK) ar y Telerau caxiiv AOI Talu yn ol. M t s, 0. 10 11 o 0 15 16 7 6 20 22 10 0 30 33 15 0 50 65 5 0 100 112 10 0 200 225 0 0 300 37 10 0 Talu yn I x t s 400 450 0 1 500 5-2 10 I 600 675 0 0 I 700 785 10 0 I 800 900 0 0 j 900 1012 10 0 i 1000 1125 0 0 DIM EISIEU l'l EJCHNIWR NA SICRW IRDD. Teiir allan arisu a fenthyoiwyd. Aafocir y rhaglen yn rhydd gyda thread y post, ond an* fon cais am dano at y Manager, 16, BODFOR STREET, RHYL, BENIHYCIAD ARIAN, -"0^ £10 i ar v fceleraa caulynol :— Ad-dahaa. £ £ s. c. 10 11 5 0 15 16 7 6 20 2 10 0 30 33 15  50 56 o 0 100 112 10 0 200 225 0 0 Ad-daliar!, ..i1 £ s. ? 400 4O 0 50? p4'. W 0 i 600 675 0 .) i 7  5 10 ?i 700 785 lu >> 800 900 0 0 900 1012 10 0 1 WOO 1125 0 0 DIM EISIEU MEIClINIWR NA SICRW YDD. Telir allan arinn a fenthvoiwyd. Anfonir y rhaglen yn rhydd gyda throad y post, ond anion eais am dano at y Manager, 24, BANGOR .STREET, CARNARVON. BENTHYCIK ARIAN am bump y JD CANT 0 LOG BLYNYDDOL, c £ 10 i wS5,000 ar Mortgage a Life Policies, hefyd. ar Nodyn Addawol syrnl am log bynod o isel, i'w had-dalu yn Fisol, Chwarteroi, neu haner-blyn- vddol, i dai ddalwyr cyfrifol. Gall yr arian aros ar log yn unig. Cyfrinachol Holiol. Nid yw peJlder o ddirr pwys. Y sgrifenwch am fasylion, gan amgau a,mien gyda ibainp ami, at y henthyewr crwirioneddol, JOHN RÐtSE, 29, BUCKINGHAM ROAD, TUE BB00K, LIVERPOOL. Canghem 148, HIGH STREET, BANGOR a 67, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. Sefydiwyd 18S7. OYMDEITHAS BENTHYOA GSNLOLAETHOL. Y wed:? Se f l- Y MAE wedi si Sefydlu a.'i Chofrestru ya unol a'r Mesur Seneddol i roddi benthvciada cyfrinachol heb flurfibldeb Swyddfa F, entli-,Yc. II bob dosbarth (Dvn neu Ddynes). 0 X-10 I ar addewidsyml i ad-c-alu at angen uaiosgyrch neu •.vasanaeth gyirina-chol; i gychwyn <Kev,:j masnaeh, dodrefnu cich ty, prynu stock p&c. iydd y farchnad yn isel, i dain rhent neu drethi. Aiifonir yr arian trwy'r post os ewjliysir. Gdlwch gael arianyn g'yhna.ohol ntn, g. na." oes angen am ymgynghoriad, nae enwau rhai | wneyd ymhohadau yn eich cylch. Ni wrt hodir byth unrhyw air didwyll. Geliu- talu yn 01 yn fisol. chwarterol, neu haner-biyayddol, nou os dewisir gellir gada,el y swrn an: bum' mbmedd trwy dalu dim ond y llogau. Nid yw pelider o bwys. Lkg ac ad-daliadau isaf yn Llcegr a I Chymru. Cwbl gyfdoÐ.cilOl, a thegwch holiol In cael ei warantu. Goîynir i'r rhai g wsa- fenthyg ar logau uehel mewn manau eraill i I anfon atom ni, pan y gellir talu y bcnthyciadau presenol a cbf,e1 rhai mwy am logau ie o lawtr. I Ni ohyst dim i wneyd ymholiad, ond gall arbed punoedd i chwi trwy i ehwi anion yn gyfrinaehol hollol, yn Gymraeg neu Saesueg am bapuran at y NATIONAL LOAN SOCIETY, 41, CORPORATION STREET, MANCHESTER Seiydhvya 1887. Nat. Telephone, 260x5 Deu at un o'n Canghena u yn N gog Je dd CYlTi ru 10, DEAN ST., BANGOR. YN AWR YN BAROD. Arwriaeth John Antho ly neu Ramant Bywyd Cymros gan EVAN ROWLANDS (Ap Llechwedd), PENYGELLI TERRACE, BL. FFESTINIOG. PRIS CHWE'CHEINIOG. Ar Werth gan yr Awdwr, neu yn Shop y t RHEDEGYDD"; a geiiir ei gael yn Neheudir Cymru gan Mr. W. R. Thomas, Newsagent and Stationer, 86, Pontypridd Road, Ponh Mynwch gael un 0'1 Llvfrau hyn. mae yn wi ddyddorol i'w ddarlien. AUCTIONEER'S NOTICE. W. G. JONES OF FARM COTTAGE, Lianrw Desires to make it known to the Dubiic a large that he has again taken cut an AUCTIONEER'S LICENSE, and that he will undertake SALES OF PROPERTY, STOCK-IN-TRADE, FURNITURE, Sc., Sc., AT MODERATE TERMS and with Prompt Settlements. VALUATIONS FOR PROBATE AND OTHER PURPOSES.