Hide Articles List

16 articles on this Page

YN NGHWMNI NATUR. I

BETTWSYCOED. I

News
Cite
Share

BETTWSYCOED. I At Drigolion yr ardal a'r amgylchoedd. Y mae Wm. Williams, Pontypair Shop yn dymuno hysbysu ei fod wedi cael pob math o BATRYMAU newyddion at y tymhor dyfodol mewn Siwtiau dynion a bechgyn am brisiau Ilynod o resymol. Siwtiau i ddynion am 18/- i fyny. Trowsusau o 6/6 i fyny. Hefyd mewn amrywiaeth mawr i blant am brisiau rhesymol. Gwarentir fit a'r Style diweddaraf. Gellir eu cael ar fyr rybudd. Hefyd Job math o Grysau, Hosanau dynion a Scarfs. Dymunem eich cefnogaeth.—ADV. Hysbysir y cymer priodas le yr ail wythnos yn y mis nesaf rhwng Mr. Thomas Griffith, Gwydyr Ucha, a Miss Roberts, merch hynaf Mr. Henry Roberts, De'Eresby House, Bettwsycoed. GOR-YRU MODuR,-Yn Heddlys Caernarfon ddydd Sadwrn, cyhuddwyd W. Morris Jones, Pentredu, Bettwsycoed, gyrwr cerbyd modur, o yru cerbyd modur mewn modd ag oedd yn beryglus i'r cyhoedd drwy Llanberis, ddydd Sul, 12fed o Orphenaf. Amddiffynai Mr. R. O. Davies, Ffestiniog.—Tystiodd yr Heddwas Ellis (22) ei fod ef ar ei ddyledswvdd yn High Street, Llanberis, prydnawn dydd Sul, 12fed o Orphenaf. Gwelodd gerbyd modur yn dod o gyfeiriad y Pass. Wedi myned heibio i'r lie y safai ef, gyrwyd y cerbyd yn gyflym. Barnai ef y gyrid y cerbyd yn ol cyflymdra o tua ugain milldir yr awr. Yr oedd ychydig o bobl ar yr heol ar y pryd. Yr oedd amryw o groesffyrdd yn arwain i'r heol, ac yr oedd y modd y gyrid y cerbyd yn beryglus i bobl a gerddai yr heoI.- Yn ateb i Mr. Davies, dywed- ai y tyst y gallai weled y cerbyd yn myned am tua chan' liath. Cymerodd ef y rhif oedd ar y cerbyd.—Tystiodd Moses Ingham, High street, Llanberis, y gwelodd ef y cerbyd modur drwy y ffenestr. Nis gallai ef weled y rhif oedd ar y cerbyd yn Ilawn. Barnai ef y gyrid y cerbyd yn ol cyflymdra o rhwng 20 a 25 milltir yr awr. Ni chlywodd ef y corn yn cael ei chwythn.- Tystiodd David Owen, llythyr-gludydd, Llan- beris, y gwelodd ef y cerbyd modur yn cael ei yru drwy High street, Llanberis, ar y pryd- nawn Sul o dan sylw. Gyrid yn gyflym. Gwelodd ef rai o'r llythyrenau oedd y tu ol i'r cerbyd. Barnai fod y cerbyd yn teithio rhwng 30 a 40 o filldiroedd yr awr. Yr oedd amryw o bobl ar y ffordd. Ni chlywodd ef y corn yn cael ei chwythu.—Tystiodd y Rhingyll Jones, Llanberis, ei fod ef yn sefyll ar yr heol yn Llanberis prydnawn y diwrnod o dan sylw. Nid oedd yn ei ddillad swyddogol. Gwelodd ef gerbyd modur yn dod yn gyflym. Gyrid i gyfeiriad Caernarfon. Yn ol ei farn ef, gyrid yn ol y cyflymdra o rhwng 20 i 24 o filldiroedd yr awr, ac yr oedd hyny yn beryglns i bob un oedd ar y ffordd. Cymerodd ef y rhif oedd ar y cerbyd.-Croesliolid Ni ddarfu iddo ef waeddi i geisio stopio y cerbyd, oherwydd credai nad oedd diben gwneyd hyny, oherwydd nad oedd ef yn ei ddillad swyddogol.—Dywed- odd y Diffynydd ei fod wedi gyru cerbyd modur dros chwe' mil o filldiroedd. Ni fu cwyn o gwbl yn ei erbyn yn fiaenorol, ac yr oedd wedi bod yn gyru modur drwy Llanberis o'r blaen.—Ar y prydnawn o dan sylw, gyrai gwmni o Americaniaid o Bettwsycoed i Caer- narfon, ac yr oeddynt wedi gofyn lddoef yru yn araf, er mwyn iddynt gael gweied y golyg- feydd ar hyd y daith. Nid oedd yn gyru yn ystod y daith fwy na ugain milldir yr awr, a phan yn myned drwy Llanberis nid oedd yn gyru mwy na tua wyth i ddeng miHdir yr awr. —Anerchodd Mr. Davies y Fainc dros y Diff- ynydd, a sylwodd fod tystion yn gyffredin mewn achdsion o'r fath yma, yn gwahaniaethu yn eu barn am y cyflymdra y gyrid, ac yn yr achos yma yr oedd y tystion dros yr erlyniad yn sicr o fod yn camgymeryd.—Dywedodd y Cadeir- ydd fod yr ynadon yn anewyllysgar i groesi trwydded y Diffynydd, ond dymunent ei rybuddio. Taflwyd yr achos allan ar daliad y costau.

rvvvvvvvvvvvvvvvvwvwvvwvv\…

[No title]

ADOLYGIAD Y WASG. I

0 QADAIR YNYS FADOG._______j

HARLECH.

ICwymp Angeuo! yn Ngwallgofdy…

TRAWSFYNYDD.

Marwolaeth Mr. Sankey.

Damwain Angeuol gyda Modur.

I ARWEST FARDDONOL GLAN ,GEIRIONYDD..

I - - - - - - PENMACHNO.

ICRIOCIETH.

LLANGERNYW.

[No title]