Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL

News
Cite
Share

NODIADAU WYTHNOSOL Prydain Fawr a!r Almaen. I O'r braidd mae y dyddordeb a gymerir yn y berthynas yn yr hon y saif Prydain a'r Almoen tuag at eu gilydd yn lleihau dim ac ofer ydyw ceisio celu r ffaith fod achos i bryderu. Oblegid y mae cynifer o bobl yn brysur yn gweithio i wneyd drwg yn waeth ac nid anhawdd, ysywaeth, ydyw cyffroi y cyhoedd yn y wlad hon ac yn y wlad hono hefyd, a deffroi yspryd drwg rhyfel. Da ydyw gweled gwladgarwyr a dyngarwyr gwir yn ymroddi i wrthwynebu ac i wneuthur yn ofer ymdrechion gwarthus y dynion dieg- wyddor fydd yn ymegnio i chwythu tan gel- yniaeth rhwng y ddwy deyrnas, ac i'w hysio i geiiso andwyo y naill y llall. Yn mhlith y gwyr blaenllaw sydd yn gweithio yn ddyfal yn mhlaid heddwch a chymydogaeth dda, rhaid rhoddi lie amlwg i Ganghellydd y Trysorlys, yr hwn sydd ar hyn o bryd yn yr Almaen. Aeth yno i astudio Blwydd-dal Henaint fel y'i gweithir allan yno, a dengys hyny ei fod yn cyfrif y rhaid perffeithio'r gwaith da sydd wedi ei ddechreu gan y Weirtyddiaeth y mae ef yn aelod mor bwysig o honi. Ond yr hyn sydd wedl tynu sylw I neillduol at Mr Lloyd George yn bresenol ydyw adroddiad a gyhoeddwyd o ymddidd ] an y dywedir ei fod wedi cymeryd He rhyng- ddo a chynrychiolydd newyddiadurpenaf a mwyaf dylanwadol Awstria. Ni eUir dibynu ar gywirdeb y rhan fwyaf o adroddiadau o'r math yma, ac y mae yn ddigon posibl y'u hysbysir ar fyrder na. ddywedodd Mr. George yr hyn a briodolir iddo. Os ydyw yr adroddiad yn gywir, goreu oil. Yn ei ol, wfftiodd ein cydwladwr enwog y synied fod rhyfel rhwng y ddwy deyrnas yn anochelad- wylnae mewn modd yn angenrheidiol,a thyst- iodd yn eglur mai yr hyn sydd yn ddymunol ac yn bosibl hefyd ydyw cyd-ddealltwriagth cyfeillgar rhyngddynt ynghylch nerth y llynges y mae yn rheidiol ac yn fuddiol i'yr naill fel y llall o honynt ei chael. Pwysleis- iwyd ar y ffaith y byddai rhyfel rhyngddynt yn anffawd, ac yn rhywbeth gwaeth, nag an- ffawd-yn gyflafan erchyll iawn. Sicrhaodd bobl yr Almaen-nad oes cysgod o sail i'r syniad fod cyfeillach y deyrnashon a Ffrainc ar y naill law, nac ymweliad diweddar yj Brenin lorwerth ag Ymherawdwr Rwssia ar y Haw arall; i'w gymeryd fel arwydd o gyngrair yn erbyn yr Almaen neu ymgais i'w gosod ar ei phen ei hun yn mysg y gallu- oedd mawrion. Dygodd dystiolaeth gref i'w Fawrhydi fel un yn caru heddwch a rhoddodd iddo ganmoliaeth uehel iawrf am ei'waith egniol a medrus ymhlaid heddwch. Yr yc*ym yn hyderus iawn y gwna geiriau fel hyn argraff dda. ar feddwl yr Almaenwyr.

Dychwelyd i'w to.II T"" ...."…

|Gwaith yn mis Gorphei^af.…

Mr. Winston Ghurchi!!.I

I Pla'r Moduriau.

Deddf y Tlodion.---.

Onydau Toreithiogr.

TANYGRISIAU.

-■ TREFRIW.-----.

MarwoEaeth Canon Woodward.