Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

CYNGOR DINESIG FFESTINIOG.…

rwvvvvvvv vvvvvvvvvvvv vvvvvv…

News
Cite
Share

rwvvvvvvv vvvvvvvvvvvv vvvvvv I' CYNGOR-DI,NESIG-LLANRWST. Cyfarfu y Cyngor ached nos Wener pryd yr oedd yn bresenol Mr. Wm. Hughes (Cadeir- ydd), Dr. Owen (Is-gadeirydd), Parch. W. Cynwyd Williams, a'rmri. Albert Hughes, Wm. Davies, W. J. Williams, Arthur Parry, R. R.:Owen (Clerc), Dr. Travis (Dirprwy Swyddog Meddygol), George Wynne (Arolyg- ydd), ac E. M. Jones (Trethgasglydd). Yr Ysgol Genedlaethol. Yn ngwyneb adroddiad Dr. Traves o ber- thynas i'r uchod, pasiwyd ar gynygiad Mr. Cynwyd Williams a chefnogiad Dr. Owen, fod copi o'r adroddiad yn cael ei roddi i'r Rheol- wyr. Meddygol. Ganwyd 4, a bu 2 farwynystodmis Mehefin, ac yn mis Gorphenaf, ganwyd 6. a bu 5 feirw. I Arolygwyr Iechydol. I I Pasiwyd i Mr. George Wynne gael myned i Gynhadledd yr Arolygwyr Iechydol yn Lerpwl ac i roddi dwy gini iddo at ei gostau. Niweidio Eiddo. Pasiwyd i hawlio tal an: y covers dorwyd gan traction neillduol. Arianol. I Pasiwyd i dalu biliau yn gwneyd cyfanswm o I £ 61 15s Ie. yn gadael gweddill o £ 365 10s 3c. Casglwyd yn ystod y mis £ 5 12s 2c. Y Bont Fawr. Adgofiai y Clerc fod y gwaith o adgyweirio yr uchod wedi ei orphen, ac yr oedd eisieu ystyried beth ddylasai y Cyngor Sirol dalu air fenthyg arfau y Cyngor. Wedi peth siarad, pasiwyd i drosglwyddo y mater i'r Pwyllgor Iechydol. Y Farchnad Foch. Gohiriwyd yn mhellach y cvvestiwn o ar- drethu He i gynal y farchnad foch am nad oedd I y Clerc wedi derbyn telerau ond oddiwrth un. Y Neuadd. Gan nad oedd y gwaith o adgyweirio to y Neuadd wedi ei ddechreu pasiwyd i anfon at Mr. Jeremiah Jones i ofyn a oedd yn barod i'w wneyd a'i peidio. Y Dan-Gatrawd. Y Clerc a ddywedai fod y dull presenol o dalu i aelodau yr uchod yn anfoddhaol, pan y digwyddai tan. Yr osdd amser maith yn pasio cyn i arian yr Yswiriaeth gael eu talu.—Mr. Albert Hughes a sylwodd ei fod wedi derbyn cwynion o berthynas i'r dull o ymarferyd. Credai y dylai y Clerc anfon post gardiau argraffedig i'r aelodau pan gymerai ymarferiad le.-Gohiriwyd y ddan fater, i'r Pwyllgor gael I eu hystyried. I Moduriau. I Anfonai Mr. Jelf Petit i ganmol y modd yr oedd y rhybuddion i fodurwyr wedi ei rhoddi i fyny: I -1 Pysgota yq Llyn Crafnant. I Anfonai Mr. Wright yn gofidio oherwydd penderfyniad y Cyngor o berthynas i'r uchod. Y Swyddog Meddygol a'r Arolygydd. Darllewyd llythyr oddiwrth Bwyllgor Un- edig Iechyd o berthynas i benodi Swyddog Meddygol ac hefyd sylwodd y Clerc beth oedd awgrym Bwrdd Llywodraeth Leol, sef eu bod i benodi yr un Swyddog ond ar wahan. Y Clerc a ddywedai eu bod yn talu £ 10 yn awr ond drwy ymuno a'r cydbwyllgor tynid ef i lawr i J5. Rhoddodd Dr. Owen rybudd y cynygiai yn y Cyngor nesaf i benodi yr un Swyddog, ac i ad- benodi yr Arolygydd Iecbydol. seiyiira'r cyngor. Adroddai Mr. Griffith, Archwiliwr Bwrdd LIywodraeth Leol, ei fod wedi archwilio y cyfrifon am y flwyddyd yn diweddu Mawrth 31ain, a'u bod yn gywir. Danghosai'r fantol- en yn niwedd y flwyddyn fod gweddill yn ffafr y Cyngor o £ 963 5s llc.

[No title]

[No title]