Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

YN NGHWMNI NATUR. I

- - --I 0 yGADAJR YNYS FADOO.…

[No title]

--------- ---- - --- --------…

wvwwwwwwwwwvwww IAchos John…

IDedfryd am Warcheidwaid MileI…

IY Prif-fFyrdd a'r Moduriau.…

[No title]

O'R PEDWAR CWR.

GLANCONWY.

PENRHYNDEUDRAETH.

LSadrata oddiar Lei dr.

ILLANBEDR.

- - ............................................................…

-DOLWYDDELEN.

Bwrdd Llywodraethwyr YsgolionI…

News
Cite
Share

Bwrdd Llywodraethwyr Ysgolion I Dosbarth Ffestinlog. I Cynhaliwyd cyfarfod arbenig o'r Bwrdd uchod yn y, Police Buildings, Bl. Ffes- tiniog, dydd Iau, Awst 6ed Mr. J. Rhydwen Parry yn y gadair. Amcan y cyfarfod oedd ystyried ymddiswyddiad Mr. Wm, Humphreys, Athraw Cynorthwyol yn Ysgol y Bechgyn Maenofferen, ac i ddewis un yn ei le. Yn ei lythyr diolchai Mr. Humphreys i'r Bwrdd am eu caredigrwydd iddo yn ystod yr amser y bu yn eu gwasanaeth, a thalai deyrned neillduol i Mr. Cadwaladr am lawer o addysg a hyffordd- iant a dderbyniodd ganddo tra bu yn athraw odditano. Pasiwyd i dderbyn yr ymddiswydd- iad. Ymgeisiai Mr. J. W. Thomas, Tanybwlch, Manod Road, am y He. Bu Mr. Thomas yn eu gwasanaeth o'r blaen fel disgybl athraw. Aeth oddiyma i Goleg Bangor lie cafodd yrfa lwyddianus. Enillodd yno y radd o B.A., gydag anrhydedd mewn rhai pynciau. Dyg- wyd tystiolaeth uchel i'w gymwysderau i'r gwaith, a phasiwyd yn unfrydol i'w benodi, ar y dealltwriaeth y telid iddo yr un cyffog ag a delid yn floenorol i Mr. Humphreys. Pasiwyd hefyd i wneyd ychydig adgyweiriad- au angenrheidiol ar yr ysgolion.