Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

NODION O'R CYLCH.

/WWVWVWV^VVVVVWWWWWV Rhedeg…

[No title]

' CYNGHOR DINESIG FFESTINIOG.-…

! PLAID LLAFUR. I

I TANYGRISIAU.,__I

Cystadleuaeth y Star Tea.

-1? - .- -- -- -, - Blwytid-dal…

TRAWSFYNYDD.

[No title]

I BETTWSYCOED. I

vvwwvvwwwwwwwwww HARLECH.11-1.41evw

PENMACHNO. I

/V\\WAVVVWW\MAWV\V^/VWVI I…

Cwymp i Fairy Glen.

Family Notices

HEDDLYS BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

HEDDLYS BLAENAU FFESTINIOG. Dydd Iau, Q flaen Dr. R. Roberts, J. Parry Jones, J. Lloyd Jones, Dr. Evans, W. Owen, J. Vaughan Williams, Ysweiniaid. MEDDW.—Yr Heddgeidwad Evan Davies, a gyhuddodd Edward Hughes, Saer, Cae Gwyn Farm, Trawsfynydd, o fod yn feddw Gorph- enaf 18.-Nid ymddangosodd, a rhoddwyd gwarant i'w ddal. MEDDW.—Y Rhingyll Lloyd a gyhuddai William Lloyd Jones, 131, High Street, o fod yn feddw. Nid oedd yn gwneyd dim er pan ddaeth yma ond yfed, a bydd ganddo boteli yn ei logellau o hyd.—Dirwy o 1/- a'r costau. MEDDW.-Y Rhingyll Lloyd a gyhuddai Owen Gwilym Jones, Bodafon, o fod yn feddw Awst 5. yn GJycllifon Street.—Dirwy 1/- a'r costau. MEDDWI.—Yr Heddgeidwad R. Price, a gyhuddodd John Ellis (Mudan), o fod yn feddw yn Ffestiniog y noson flaenorol, a bu raid ei gloi i fyny,—Dirwy 5/- heb gostau. MEDDW.—Yr Heddgeidwad John Jones, a gyhuddodd Frederick William Owen, o fod yn feddw Gorphenaf 25.-Addefodd y trosedd, a chwynodd yr Arolygydd ei fod yn hynod o drafferthus i'r Heddlu a'r cyhoedd.—Dirwy 2/6 a'r costau, ac nad oedd i gael diod mewn unrhyw dafarn yn y lie, a bod y tafarnwyr i gael eu rhybuddio nad oedd i gael diod gan- ddynt. TORI RHEOLAU.—Mr. J. Lloyd Jones (ieu.), a gyhuddodd Morris Lloyd, 124, High Street, o gadw pylor mewn lIe anmhriodol yn Chwarel Votty & Bowydd.—Dirwy o 1/- a'r costau. TAFLU CERING AR YR HEOL.—Yr Hedd- geidwad Owen Jones, a gyhuddodd David John Jones, 22 oed, Ffactrwr, New Tany- manod Terrace; William Roberts, 18 oed, labrwr, New Tanymanod Terrace; Llewelyn Owen. 20 oed, saer, Fronden, High Street; G. Jones, 20 oed, labrwr, Penygroes. Bethania a John Hamer, 18 oed, labrwr, Cae'rdrain, yr oil o'r Blaenau, o fod yn taflu cerrig ar bont Tan- ymanod, Gorphenaf 8, tua wyth o'r gloch y nos.—Ymddangosodd Mr. R. O. Davies i erlyn dros yr Heddlu. Tystiodd y Swyddog eu bod yn peryglu bywyd y sawl elai heibio. Dywed- odd Mr Davies nad oeddid yn pwyso yn yr achos, ond fel rhybucid iddynt hwy ac eraill.— Teimlai y Faingc fod yn rhaid rhpddi yr ar- feriad drwg hwn i lawr, ac yr oedd Rheot wedi ei thynu allan ar y mater, a chosb drom am droseddu hono.—Nid oeddynt am ddirwyo fel ag i hyny fod yn flotyn du yn eu hdrbyn, ond yr oeddynt i dalu costau y cyfreithiwr erlynol. —Nid ymddangosodd Hammer gyda'r lleill. YMOSODIAD.—John Roberts, 2, Tanygrisiau Terrace, Tanygrisiau, a gyhuddodd Ellis Williams (Elis y Bugail), o ymosod arno, Awst 3ydd, yn Shop John Davies, Tanygrisiau. Ymosododd arno wedi dod i mewn i'r Shop.— Tystiodd Eliza Jane Roberts, ei bod yn gweled yr oll.-Yr Heddgeidwad Josiah Jones a dyst- iodd i'r Achwynydd ddanges ei hun iddo y noson yr honid i'r ymosodiad gymeryd lie. Yr oedd ei ddau lygad yn ddu ac ol ar ei law: ol brathu meddai ef.—Mewn atebiad i'r Faingc dywedodd yr Achwynydd na chyffyrddodd y Diffynydd erioed, ac mai yr oil oedd ganddo ei eisiau oedd heddwch.—Dirwy o 5/- a'r costau 14/ a'i rwymo am fiwyddyn yn y swm 0 £10 i gadw yr heddwch at John Roberts a phawb arall. TADOGI.-ElIen Lloyd, Brynffynon, Pant, Penrhyndeudraetb, a ofynodd am archeb i orfodi Richard Owen Jones, Dinas, Llan- frothen, amaethwr, i dalu at fagu ei phlentyn o hono.—Yr oedd y Diffynydd wedi talu yn ol 2/6, yr wythnos, ond deuid i'r Llys i gael archeb am fod tebygrwydd ei fod am fyned i'r America.—Gwnaeth y Faingc archeb am 2/6 a'r costau arferol. AAA A A A A

[No title]

Advertising

Qwaith y Barnwr Vaughan Wil--liams.-